Name ship: ANNECHIENA BOUWINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 857 GRON 1851
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: schooner-galliot
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan Hinderikus Bieze, Veendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1851-07-11
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 92.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 22.27 Meters ***Unknown***
Beam: 4.17 Meters ***Unknown***
Depth: 2.23 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1851
Number in register 492
Name ship ANNECHINA BOUWINA
Type Galjoot
Lasts 48
Built province/country Groningen,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1851-06-14
Passport requested by Knooihuizen, J.R.
City Veendam
Master at time of request Knooihuizen, J.R.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-06-00 ANNECHIENA BOUWINA
Manager: Jelke Reemts Knooihuizen, Veendam, Netherlands
Owner: Jelke Reemts Knooihuizen, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1856-00-00 GOUDVISCH
Manager: Gerrit Andries Jonkhoff, Groningen, Netherlands
Owner: Gerrit Andries Jonkhoff, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: In Kadaster Geen indicatie gevonden van de naam GOUDVISCH

Ship Events Data

1851-09-16: GRC 160951
Schoenergaljoot ANNECHIENA BOUWINA J.R. Knoolhuizen, Veendam J.H. Bieze, Veendam

1856-07-26: NRC 10.07.1856
Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt, ten verzoeke van zijn principalen, op zaterdag de 26e juli aanstaande, des avonds ten 7 ure, ten huize van de logementhouder D. Everts te Veendam, publiek te veilen en verkopen het Nederlands galjootschip, genaamd ANNECHIENA BOUWINA, in 1851 nieuw uitgehaald, groot 92 tonnen, thans liggende te Amsterdam, in der tijd bevaren door nu wijlen kapitein J.R. Knooihuizen, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, volgens inventaris, ter inzage liggende ten huize van de verkoop en ten kantore van de notaris.


1860-06-00: Vermist op weg van Pillau naar Fareham

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Knooihuizen, Jelke Reemts
College:
Flagnumber: 0
Other information: In de collectie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam bevindt zich een scheepsjournaal uit 1854 van de “Annechina Bouwina”, kapitein J.R.Knooihuizen, geschreven door stuurman A.G.Schuur te Veendam.
Zie internet www.veenkoloniaalmuseum.nl/journalen.html

Date from: 1856
Captain: Jonkhof, G.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources