Name ship: EEMS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1899
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 5535 GRON 1899
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: J. Pattje, Waterhuizen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1899-03-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 48.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 45.46 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1899-03-24 EEMS
Manager: Reinder Groenewold, Delfzijl, Netherlands
Owner: Reinder Groenewold, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NMTJ
Additional info:

Ship Events Data

1899-00-00: Dagregister deel 14, nummer 644, den vier en twintigsten Maart 1800 negen en negentig. De ondergeteekende Reinder Groenewold, van beroep schipper en scheepsreder, wonende te Delfzijl, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van de te Foxhol, gemeente Hoogezand, op de werf van den heer J. Pattje gebouwde en aldaar liggende houten tjalk schip genaamd "Eems", netto groot blijkens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand den drie- en twintigsten Maart achttien honderd negen en negentig, een honderd acht en twintig en negen zeventig honderdste (128.79) kubieke meter of vijf en veertig en zes en veertig honderdste tonnen (45,46) van 2,83 kubiek meter, welk tjalkschip nimmer aan eenig kantoor is te boek gesteld. Delfzijl, 23 Maart 1899 R. Groenewold. (In de ene kantlijn staat bijgeschreven: 5535 en in de andere kantlijn staat bijgeschreven: Volgens mondeling gedane mededeling van den eigenaar is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 18 oktober 1901. De Bewaarder.)

1901-10-18: Op 18-10-1901 verder onbekend

Ship Masters Data

Date from: 1899
Captain: Top, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources