Name ship: ABEONA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1848
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Hendrik de Hoog - Werf 'Maaszigt', Delfshaven, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1847-03-20
Launch Date: 1848-00-00
Delivery Date: 1848-03-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 229.00
Deadweight:
 
Length 1: 29.20 Meters ***Unknown***
Beam: 5.00 Meters ***Unknown***
Depth: 3.53 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1848
Number in register 223
Name ship ABEONA
Type Brik
Lasts 121
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1848-04-07
Passport requested by Gevelmeijer, N.
City Rotterdam
Master at time of request Klein, L.A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1848-03-00 ABEONA
Manager: Joh. Ooms Ezn. & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Joh. Ooms Ezn. & Co., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1860-02-29 HOLLANDER
Manager: Gebrs. van Rossem, Rotterdam, Netherlands
Owner: Gebrs. van Rossem, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1867-02-24 HESTER
Manager: Oepke Sikkes Parma, Harlingen, Netherlands
Owner: Oepke Sikkes Parma, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: PBHJ
Additional info: Aankoopprijs NLG 8500,-

Ship Events Data

1848-00-00: In Roman mythology, Abeona was a goddess who protected children the first time they left their parents' home, safeguarding their first steps alone. She is the Roman goddess of Outward Journeys, who watches over a childs steps and protects travellers.
She is likely an old Italic Goddess who was later considered an indigimentum of Juno, the Roman Goddess of Mothers, Women, and their Children.
Abeona's name comes from the Latin verb abeo, "to depart, go away, or go forth". She was believed to especially guard children as they took their first steps away from home to explore the world, an anxious time for parents, perhaps reflected in the fact that abeo carries the added meaning of "to die, disappear, or be changed". Abeona watched over any "first steps", whether literal or metaphoric.

1848-00-00: Eigenaren volgens Bijlbrief: N. Gevelmeijer, Rotterdam, E.C.M. Ooms, Rotterdam, J.G. Schumacher, Rotterdam, C.F. Bax, Rotterdam, J.P. Schühre, Rotterdam, H. Veeder, Rotterdam, J.L. Koch, Rotterdam, F. van Holst, Delfshaven en L.A. Klein, Delfshaven.

1848-03-29: NRC 290348
Advertentie. Te Rotterdam liggen (opm: onder meer) in lading:
Naar New York: het nieuw gebouwd en gekoperd brikschip ABEONA, kapt. L.A. Klein, Adres bij Joh.Ooms Ezn & Co en bij Wambersie & Crooswijck.

1849-11-25: NRC 220149
Batavia, 25 november. Scheepsvrachten. In de loop dezer maand werden successievelijk de volgende bevrachtingen gesloten. De ERFPRINSES VAN ORANJE tot NLG 92,50 voor rijst en NLG 95 voor suiker, beiden zonder meer, om alhier en te Soerabaija te laden. De KONING WILLEM II bedong NLG 90 voor 10/m pikols rijst, NLG 85 voor koffij en NLG 120 voor tabak, alles zonder meer. De brik ABEONA, een scheepje van slechts 4000 pikols, werd tot NLG 97,50 zonder meer genomen voor een lading suiker en rijst, te Pamanoekan te laden.

1850-01-29: NRC 300150
Rotterdam, 29 januari. Het schip ABEONA, kapt. Klein, van Rotterdam naar China, de 11e september Straat Soenda gepasseerd, is volgens brieven over Southampton, wegens gebrek aan water in een haven in de nabijheid van Shanghai binnen gelopen.

1867-00-00: De naam “Hester” refereert ongetwijfeld aan het dochtertje Hester,geboren in 1861 maar overleden in 1867 van kapitein Oepke Sikkes Parma.

1874-11-11: Onder kapt. P. J. Dijker, onderweg met een lading hout van Riga naar Harlingen, op Terschelling is gestrand. Op 12 november werd de brik uiteengeslagen, waarna het wrak op 24 november 1874 voor NLG 745,15 werd verkocht.

1874-11-12: LC 171174
Leeuwarden, 16 november. Het bij Terschelling gestrande Nederlands schip HOLLANDER, kapitein Dijker, van Riga naar Harlingen, is in de nacht van den 12 dezer, ten gevolge van de verschrikkelijke storm uit elkander geslagen; de lading ligt op het strand verspreid. (Moet zijn: “HESTER” ex. Hollander, ex. Abeona)

1874-11-27: LC 221174
ADVERTENTIE. - Publieke verkoping te Terschelling.
Ten overstaan van Notaris S. Brons Boldingh, op vrijdag 27 november 1874, van:
Ruim 800 Rigasche Balken en ruim 200 planken, afkomstig uit het gestrande Nederlandse Brikschip HOLLANDER, kapitein P. Dijker. Informatiën zijn te bekomen bij de heer C. C. Ruige te Terschelling.
(Moet zijn: “HESTER” ex. Hollander, ex. Abeona)

Ship Masters Data

Date from: 1848
Captain: Klein, L. A.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1857
Captain: Hoogendijk Azn., A.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 157
Other information: 0

Date from: 1858
Captain: Valk, Jacob van der
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 466
Other information:

Date from: 1860
Captain: Don, Adrianus
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 30
Other information: Adrianus Don, wonend in Dordrecht, was lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer D30 in de periode 15 maart 1860 t/m zijn vermissing in 1865.

Date from: 1860
Captain: Storm, A.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 477
Other information: kapitein A. Storm. Hij was in de periode 1857 tot aan zijn overlijden in 1862 met vlagnummer R477 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”.

Date from: 1862
Captain: Kruyt, Dirk Jansz.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 432
Other information: Hij was met vlagnummer R432 in de periode 1855 t/m 1869 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

Date from: 1867
Captain: Parma, Oepke Sikkes (Workum *1828- Midlum +1882)
College: Zeemans-Voorzorg, Harlingen
Flagnumber: 20
Other information: Oepke Sikkes Parma (Workum 1828-Midlum 1882) was met vlagnummer 20 effectief lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg” in de periode 1851-1882.
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 07/14 januari 1851 werd als effectief lid voorgedragen/ingeschreven Oepke Sikkes Parma. Hij voerde de vlagnummers 829 (1851-1854) en 438 (1854-1873).
Twee scheepsjournaals van de “Hester” zijn geschonken aan het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek.
Het eerste Journaal handelt over een reis van Amsterdam naar Paramaribo en terug in de periode 1868 – 1869. Het eerste deel is een havenjournaal vanaf 07 december 1868. De feitelijke uit- en thuisreis was van 11 maart 1869 t/m 06 augustus 1869.
Het havenverslag van het tweede Journaal begint op 26 augustus 1869 en de feitelijke uit- en thuisreis, wederom van Amsterdam naar Paramaribo, was van 25 november 1869 t/m 28 april 1870.
Uittreksels van beide Journaals zijn in rapportvorm eveneens aanwezig op het genoemde Scheepvaartmuseum te Sneek.

Date from: 1873
Captain: Dijker, Pieter Klaas
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 689
Other information: In de Algemene Vergaderingen van 30 september/07 oktober 1856 van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Pieter Klaas Dijker. Hij was effectief lid in de periode 1856 t/m 1876 met vlagnummer 689.
In december 1874 strandde hij bij Terschelling, waarbij het schip wrak raakte.

Images

Sources