Name ship: BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1840
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Barend van Limmen & Co., Dordrecht, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1839-03-15
Launch Date: 1840-07-31
Delivery Date: 1840-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 820.00 tons deadweight closed (1016 kg)
Net Tonnage 2: 434.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 40.10 Meters Registered
Beam: 8.17 Meters Registered
Depth: 5.63 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1840
Number in register 517
Name ship BERNHARD HERTOG VAN SAXE WEIMAR
Type Fregat
Lasts 431
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1840-09-11
Passport requested by Brunner, H.
City Dordrecht
Master at time of request Hazewinkel, P.H.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-00-00 BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR
Manager: H. Brunner & Co., Dordrecht, Netherlands
Owner: H. Brunner & Co., Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1862-11-08 BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR
Manager: Unknown, Arendal, Norway
Owner: Unknown, Arendal, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1840-00-00: Bijz. Met dit schip maakte P.H. Hazewinkel noodgedwongen een reis rond de wereld. Logboek aanwezig in Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen.

1840-07-31: DC 010840. Dordrecht, 31 juli. Heden namiddag omstreeks 6 ure is van de werf der scheepsbouwmeesters B. van Limmen en C., in de Lijnbaan, met het beste gevolg van stapel gelaten het onder directie der heren H. Brunner, als boekhouder, en C. van Welsenes en T.M. Sandberg, als commissarissen, gebouwde fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, groot ongeveer 500 lasten, en gevoerd zullende worden door kapitein P.H. Hazewinkel.

1849-12-22: NRC 221249. Advertentie. Openbare Verkoping van Scheepsaandelen, te Dordrecht in het Koffijhuis van J. Zahn aan het Marktplein, op woensdag 9 januari 1850, des voormiddags ten 11 ure, ten overstaan van de notaris S. van Dorsser te Dordrecht, als:
- Zeven 1/60e aandelen in het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, met inventaris.
- Vier 1/60e en twee 1/80e aandelen in het barkschip PICTURA, met inventaris.
Beide thuis behorende te Dordrecht en bevracht door de Nederlandsche Handel Maatschappij, en te Batavia aangekomen het fregat 28 en de bark 4 augustus l.l. Deze scheepsaandelen zullen per aandeel worden verkocht.

1850-01-10: NRC 100150. Verkoop van Scheeps-aandelen in het Nederlandsch Koffijhuis te Dordrecht op woensdag 9 januari 1850:
- 1/60e aandeel in het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN WEIMAR, kapt. P.H. Hazewinkel, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 125, in slag afgelopen.
- 1/60e aandeel in het barkschip PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 725, in slag afgelopen.
(opm: van beide schepen werden op dezelfde veiling meer aandelen geveild tegen ongeveer gelijke prijzen)

1862-11-08: NRC 111062. Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr., P.J. de Kanter Jr., H. Boonen, D. de Jongh Wz., J. Vriesendrop, B. de Witt en J. de Voogd Jzn., makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag 8 november 1862, 's middags ten 12 ure precies, in het Nederlands koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN-WEIMAR, laatst gevoerd door kapt. C.J.J.M. Gilbert. Volgens meetbrief lang 40,10 ellen, wijd 8,17 ellen, hol 5,63 ellen en alzo gemeten op 820 tonnen of 434 lasten, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht en breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars.
NRC 101162. Publieke verkopingen in het logement van J.B. Zahn te Dordrecht op zaterdag 8 november: het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN-WEIMAR: voor NLG 32.000 verkocht.
JB 101262. Veilingen van schepen en scheepsparten: Te Dordrecht op 8 november 1862 het schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN-WEIMAR, kapt. Gilbert, gebouwd in 1840, groot 434 gemeten lasten
(Left Dordrecht on 20 November 1862 and Brouwershaven on 21 November 1862 for Arendal)

1862-12-11: Final Fate: AH 251262. Stavanger, 21 december. Het te Arendahl te huis behorende schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, kapt. Bruger, van Dordrecht naar Arendahl, is in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered is. Bovengenoemd schip was te Dordrecht voor NLG 32.000 voor een Noors huis aangekocht.
MB 271262. Het barkschip PRINDS CHRISTIAN AUGUST, kapt. T. Hansen, van Tonsberg, liep eergisteren binnen met de bemanning van een schip, dat op de Noordzee was vergaan. Dit schip was het fregat BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, groot ca. 370 Noorse commercie-lasten, kapt. M. Brager, op reis van Dordrecht naar Arendal in ballast. In een storm van de 9e op de 10e (opm: december 1862) verloor het schip al haar zeilen en sprong de 11e dito zwaar lek, waardoor het water in het ruim stroomde en de pompen niet meer werkten. Op 5722NB en 0205OL zonk het schip en de bemanning werd door de PRINDS CHRISTIAN AUGUST, kapt. Hansen gered, Het schip was afgelopen herfst in Nederland gekocht voor rekening van (een reder) te Arendal en kapt. Brager werd derwaarts gezonden om het schip op te halen. Op deze eerste reis verging het schip.

Ship Masters Data

Date from: 1840
Captain: Hazewinkel, Pieter Hendriks
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 50
Other information: Pieter Hendriks Hazewinkel (1804 1882)

Date from: 1841
Captain: Hazewinkel, J. B.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1861
Captain: Gilbert, C. J. J. M.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: NA Den Haag 3.03.54 160, archiefnummer Dordt 105
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
MB = Morgenbladet (vertaald uit het Noors)
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1862

NRC 111062
Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr., P.J. de Kanter Jr., H. Boonen, D. de Jongh Wz., J. Vriesendorp, B. de Witt en J. de Voogd Jzn., makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag 8 november 1862, 's middags ten 12 ure precies, in het Nederlands koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein te Dordrecht, ten overstaan van een bevoegd beambte, publiek te verkopen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN-WEIMAR, laatst gevoerd door kapt. C.J.J.M. Gilbert. Volgens meetbrief lang 40,10 ellen, wijd 8,17 ellen, hol 5,63 ellen en alzo gemeten op 820 tonnen of 434 lasten, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht en breder bij inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars.
NRC 101162
Publieke verkopingen in het logement van J.B. Zahn te Dordrecht op zaterdag 8 november: het fregatschip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN-WEIMAR: voor NLG 32.000 verkocht.
(opm: kopers uit Arendal, Noorwegen; zie NRC 111062 en AH 251262. Vertrok op 20 november Brouwershaven en 21 november voor Arendal)
AH 251262
Stavanger, 21 december. Het te Arendal te huis behorende schip BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR (opm: fregat, bouwjaar 1840), kapt. Bruger, van Dordrecht naar Arendahl, is in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered is. Bovengenoemd schip was te Dordrecht voor NLG 32.000 voor een Noors huis aangekocht. (opm: zie NRC 111062, NRC 101162 en MB 271262)
MB 271262
Het barkschip PRINDS CHRISTIAN AUGUST, kapt. T. Hansen, van Tonsberg, liep eergisteren binnen met de bemanning van een schip, dat op de Noordzee was vergaan. Dit schip was het fregat BERNHARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR, groot ca. 370 Noorse commercie-lasten, kapt. M. Brager, op reis van Dordrecht naar Arendal in ballast. In een storm van de 9e op de 10e (opm: december 1862) verloor het schip al haar zeilen en sprong de 11e dito zwaar lek, waardoor het water in het ruim stroomde en de pompen niet meer werkten. Op 57º22’ NB en 02º05’ OL zonk het schip en de bemanning werd door de PRINDS CHRISTIAN AUGUST, kapt. Hansen gered, Het schip was afgelopen herfst in Nederland gekocht voor rekening van een reder te Arendal en kapt. Brager werd derwaarts gezonden om het schip op te halen. Op deze eerste reis verging het schip. (opm: zie o.a. AH 251262)