Name ship: ERFPRINSES VAN ORANJE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1840
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan Otto, Krimpen aan den IJssel, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1839-07-24
Launch Date: 1840-08-14
Delivery Date: 1840-09-07
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 752.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1840
Number in register 521
Name ship ERFPRINSES VAN ORANJE
Type Bark
Lasts 351
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1840-09-12
Passport requested by Veder, J.R.
City Rotterdam
Master at time of request Kaleshoek, C.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-00-00 ERFPRINSES VAN ORANJE
Manager: J. R. Veder e.a., Rotterdam, Netherlands
Owner: J. R. Veder e.a., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

J. R. Veder, Rotterdam (boekhouder en 2/16e part),
Haye Veder, Rotterdam (1/16e part),
Hendrik Veder, Rotterdam (1/16e part),
Fop Smit, Nieuw Lekkerland (6/16e part),
Jan Smit, Nieuw Lekkerland (1/16e),
Mr. S. van Walcheren, Amersfoort (1/16e part),
firma P.T. van Os & Zoon, Rotterdam (1/16e part),
Gebr. Chabot, Rotterdam (1/16e part),
Mevr. Smith van Engelen, geb. van Hoey, Rotterdam (1/16e part),
Jan Otto, Krimpen aan den IJssel (1/16e part).
Ship Events Data

1840-00-00: Owners: J. R. Veder, Rotterdam (boekhouder en 2/16e part), Haye Veder, Rotterdam (1/16e part), Hendrik Veder, Rotterdam (1/16e part), Fop Smit, Nieuw Lekkerland (6/16e part), Jan Smit, Nieuw Lekkerland (1/16e), Mr. S. van Walcheren, Amersfoort (1/16e part), firma P.T. van Os & Zoon, Rotterdam (1/16e part), Gebr. Chabot, Rotterdam (1/16e part), Mevr. Smith van Engelen, geb. van Hoey, Rotterdam (1/16e part) en Jan Otto, Krimpen aan den IJssel (1/16e part)

1848-06-20: AH 200648
De rederij van het barkschip ERFPRINSES VAN ORANJE spreekt de juistheid tegen der onlangs medegedeelde berichten wegens onvoldoende van het proviand aan boord van dat schip, hetwelk een reis van 14 maanden zou gemaakt hebben en slechts proviand voor 9 maanden gehad hebben. Zij verklaart, dat de reis van het schip slechts 9 maanden geduurd heeft, zodat reeds daarom de klacht niet op dat schip kan toepasselijk zijn en verzocht onderstaand certificaat te plaatsen, waaraan wij gaarne voldoen:
De ondergetekende, waterschout en havenmeester der stad Rotterdam heeft, ingevolge daartoe gedaan onderzoek door de heer Jan Robert Veder, voor zich doen verschijnen de officieren en schepelingen, behorende of behoord hebbende tot de equipage van het Nederlandse barkschip ERFPRINSES VAN ORANJE, gevoerd door kapt. C.J. Kaleshoek, voor zo ver dezelve hier ter stede aanwezig waren als: B.J. Schipper, eerste stuurman; J.J. van Varelen, derde stuurman; J.A. Ruyssenaers, doctor; H.A. de Jonge, bootsman; J. van Willigen, eerste timmerman; W. de Haas, tweede timmerman; Emil van der Mark, kok; A. Boon, hofmeester; H.G. van der Velde, W. Tamson, J.A. Gode, K. Braak, H. Janson, matrozen; A. Ohlsen en H. Smits, jongens, welke allen eenparig hebben verklaard gedurende de reis van Rotterdam naar Oost-IndiŽ en terug met bovengemelde bodem en kapitein zeer tevreden te zijn geweest over de behandeling, van de kapitein ondergaan, en over de goede hoedanigheden van de gedurende dat tijdsverloop genoten provisiŽn, betuigende er niet het minste op aan te merken te zijn geweest.
Rotterdam, 19 juni 1848, get. De Waterschout en havenmeester A.P.N. Rijk

1849-01-22: NRC 220149
Batavia, 25 november. Scheepsvrachten. In de loop dezer maand werden successievelijk de volgende bevrachtingen gesloten. De ERFPRINSES VAN ORANJE tot NLG 92,50 voor rijst en NLG 95 voor suiker, beiden zonder meer, om alhier en te Soerabaija te laden.

1850-00-00: Niet meer vermeldt

Ship Masters Data

Date from: 1840
Captain: Brugh, L. C. E. v.d.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1841
Captain: Kaleshoek, C. J.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources