Name ship: EQUATOR

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1837
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Wed E. Visser, Werf 'De Nootenboom', Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1835-12-17
Launch Date: 1837-04-28
Delivery Date: 1837-09-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 150.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 57.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 21.10 Meters Registered
Beam: 4.09 Meters Registered
Depth: 2.82 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1837
Number in register 383
Name ship EQUATOR
Type Brik
Lasts 57
Built province/country Zuid Holland, Zuid Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1837-09-22
Passport requested by Hudig, J.
City Rotterdam
Master at time of request Kolff Wz., J. van der
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1837-09-00 EQUATOR
Manager: Jan Hudig, Rotterdam, Netherlands
Owner: Jan Hudig, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1846-10-05 GOUVERNEUR VAN DER EB
Manager: Anthony van der Eb & Huibert van Rijckevorsel, Rotterdam, Netherlands
Owner: Anthony van der Eb & Huibert van Rijckevorsel, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Each a half share

Ship Events Data

1846-10-00: Verkoopprijs = NLG 14.500. Bijzonderheden: schip lag bij deze transactie te Rotterdam.

1852-05-28: Final Fate: NRC 120852 - Rotterdam, 11 augustus. Op de 28e mei is te Elmina (opm: St. George d’Elmina) verongelukt het Nederlandse schoenerschip GOUVERNEUR VAN DER EB, kapt. Klok. De equipage is gered. Men zie verdere bijzonderheden onder de rubriek Koloniën.

1852-05-28: NRC 120852 - St. George d’Elmina, 10 juni. Tussen de 27e en 28e mei l.l. strandde tussen dit fort (opm: Elmina, Ghana) en het Engelse hoofdkasteel Cape-Coast-Castle (opm: Cape Coast), het schoenerschip GOUVERNEUR VAN DER EB, gevoerd door kapt. J. Klok, te Rotterdam te huis behorende en kortelings van Nederland aangekomen. Het schip was door de felle zee en hevige branding spoedig geheel verloren. De equipage bleef behouden. Van de goederen der lading werd nog betrekkelijk veel gered door de ijver en de onvermoeide hulp, zowel van de gouverneur als van de Nederlandse ambtenaren, terwijl de hoogste lof wordt toegezwaaid aan de gouverneur der Engelse bezittingen, op welk gebied het ongeluk plaatsvond, die met de meeste bereidwilligheid en voorkomendheid alle mogelijke hulp en bijstand verleende, waardoor veel bewaard bleef, dat anders gewis verloren zou gegaan zijn. Hetgeen een zeldzaamheid en alleen aan de goede zorg en medewerking der Nederlandse en Britse autoriteiten is toe te schrijven is, dat er noch van het wrak, noch van de lading, iets door de negers is geroofd, dat te meer opmerking verdient, daar de stranding buiten het bereik van het geschut der forten plaats had.

Ship Masters Data

Date from: 1837
Captain: Kolff, J. v.d.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1842
Captain: Kunst, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1845
Captain: Groot, K. H. de
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1846
Captain: Eb, Jacques van der
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1850
Captain: Hoeven, A. v.d.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1851
Captain: Mulder, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1852
Captain: Klok, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: BIJLBRIEF: ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag / archiefnummer Rott.3.03.56.65.345
ACTE KOOP/VERKOOP: NA-Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 117