Name ship: ANNA MARGARETHA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1840
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Veendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1840-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 90.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1840
Number in register 279
Name ship ANNA MARGRIETA
Type Kof
Lasts 43
Built province/country Groningen,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1840-05-07
Passport requested by Naetje, H.H.
City Nieuwe Pekela
Master at time of request Naetje, H.H.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-00-00 ANNA MARGARETHA
Manager: H. H. Naatje, Pekela, Netherlands
Owner: H. H. Naatje, Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1847-10-22: Final Fate: NRC 251047
Amsterdam, 24 oktober. Volgens brief van Texel van de 22e dezer was in die nacht in de Eijerlandse buitengronden gestrand een Nederlandse kof, vermoedelijk beladen met ijzer, van Cardiff naar Hamburg, naam onbekend (opm: de ANNA MARGARETHA, kapt. Naatje)

1847-10-26: NRC 261047
Amsterdam, 25 oktober. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Naatje, van Cardiff met ijzer naar Hamburg, is volgens brief van Texel van de 24e dezer in de nacht van de 22e dito in de Eijerlandse buitengronden gestrand en van de equipage, bestaande uit vijf man, alleen de matroos Leendert de Hooi door schipper J. Buys Jzn gered. Bij een tweede poging tot redding door bovengenoemde schipper is het lijk van de kapitein van het schip afgehaald en aldaar aan wal gebracht.

1847-10-27: NRC 271047
Amsterdam, 26 oktober. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Nagel (opm: moet zijn Naatje), van Cardiff naar Hamburg, in de Eijerlandse buitengronden gestrand, is volgens brief van Texel van de 25e dezer geheel verbrijzeld.
NRC 301047
Texel, 25 oktober. In de nacht van 22 oktober j.l. strandde in de Eijerlandse Gronden alhier het Nederlandse kofschip ANNA MARGARETHA, kapt. H.H. Naatje, met een lading ijzer komende van Cardiff en bestemd voor Hamburg. Op het eerste gerucht hiervan begaven zich schipper Jan Buis Jszn. met Kassen Buis en Willem van der Wal, vissers alhier, derwaarts met hun visschuit om zo mogelijk de in levensgevaar verkerende equipage van het wrak te redden. Niettegenstaande de zware branding en hoge zeen hadden deze stoutmoedige zeelieden het geluk met grote zelfopoffering het schip te bereiken, waarop zij bevonden slechts n matroos aanwezig te zijn, genaamd Leendert de Hooi, welke ogenblikkelijk in hun schuit werd opgenomen, terwijl de overige drie man reeds over boord geslagen waren en de kapitein zich zelve aan de bezaansmast had vastgesjord. Eer zij echter deze laatste konden losmaken, werd hun schuit door de onstuimige zee van het schip geslagen, waarop zij zich genoodzaakt zagen, na drie herhaalde vergeefse pogingen, af te houden en de geredden aan strand te zetten, terwijl zij daarop, na hun te zwak bemand vaartuig met zes man versterkt te hebben, opnieuw poogden het wrak te bereiken, dat hun dan ook na buitengewone inspanning eindelijk mocht gelukken, toen zij echter tot hun grievende smart moesten ondervinden, dat de kapitein reeds de geest had gegeven. Het lijk werd nu terstond naar de wal gevoerd en door de zorgen van de heren Zunderdorp & Co, scheepsagenten alhier, de volgende avond op een betamelijke wijze ter aarde besteld.

Ship Masters Data

Date from: 1840
Captain: Naatje, H. H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources