Name ship: ADMIRAAL VERHUELL

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1848
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Fop Smit, Kinderdijk, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1848-02-14
Launch Date: 1848-08-03
Delivery Date: 1848-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power: 120
Power Unit: NHP
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 274.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 210.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 111.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1849
Number in register 30
Name ship ADMIRAAL VERHUELL
Type Schroefstoomboot
Lasts 111
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1849-01-31
Passport requested by Balguerie & Zoon, C.
City Rotterdam
Master at time of request Volkom, A. van
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1848-00-00 ADMIRAAL VERHUELL
Manager: C. Balguerie & Zoon, Rotterdam, Netherlands
Owner: C. Balguerie & Zoon, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NBHT
Additional info:

Part-owners

eigenaar/aankoper     firma Corn. Balguerie & Zoon, firma Kuyper, van Dam & Smeer en Fop Smit voornoemd, elk voor 1/3e part

Ship Events Data

1849-01-20: NRC 20.01.1849: Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Havre voor goederen en passagiers het Nederlands stoom-schroefschip ADMIRAAL VER-HUELL, kapt. A. van Volkom, om, mits open water, de 15e februari te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer. (opm: dit is de eerste vermelding in de NRC van dit toen nieuwe Nederlandse stoomschip)

1849-02-15: NRC 15.02.1849: Rotterdam, 14 februari. Te Rotterdam ligt zeilklaar naar Havre de Nederlandse stoomschoener ADMIRAAL VERHUELL, kapt. A. van Volkom.

1849-02-16: NRC 16.02.1849: Hellevoetsluis, 15 februari. De ADMIRAAL VERHUEL, kapt. A. van Volkom, vertrok heden van hier naar Havre (opm: eerste reis)

1849-02-22: NRC 23.02.1849: Hellevoetsluis, 22 februari. Heden arriveerde alhier van Havre het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL, kapt. A. van Volkom. (opm: eerste volbrachte rondreis)

1849-09-08: NRC 11.09.1849: Brouwershaven, 8 september. Heden is hier binnengelopen de stoomboot ADMIRAAL VERHUELL, kapt. G.G. Geerling, van Havre naar Rotterdam, hebbende averij aan de machine, waardoor dezelve onbruikbaar is. Dezelve is wegens wind en tij bij de West-Reeper geankerd.

1850-06-17: NRC 17.06.1850: Hellevoetsluis, 16 juni. Het Nederlandse stoomschip ADMIRAAL VER-HUELL, kapt. G.G. Geerlings, heden naar Havre vertrokken, is weder terug in het kanaal gekomen, hebbende aan de Uiterton een stortzee overgekregen, waardoor een gedeelte der verschansing, grootluik der machinekamer, kompashuis en stuurvat is aan stuk geslagen.

1853-05-11: NRC 11.05.1853: Rotterdam, 10 mei. Kapt. Mouthaan, voerende de schroefboot ADMIRAAL VERHUELL, rapporteert deze morgen bij het binnenkomen op het rif, tussen de uiterton en de ton Alexandrië, te hebben zien zitten, het Pruissische brikschip FORTSCHRITT, kapt. Voss. Hij heeft daarop hetzelve adsistentie verleend en na veel moeite van deze gevaarlijke plaats afgesleept en in vlot water gebracht. Het schip FORTSCHRITT, is nog heden in Hellevoetsluis gearriveerd.

1854-09-25: NRC 26.09.1854: Hellevoetsluis, 25 september. Heden nacht is op het Goereese strand aan de grond geraakt de stoomboot ADMIRAAL VERHUELL, kapt. J. Hus, van Havre. Zij zal vermoedelijk weg zijn. De equipage is gered en de stoomboot KINDERDIJK is derwaarts vertrokken tot adsistentie, doch is weder terug.

1854-09-26: NRC 28.09.1854: Hellevoetsluis, 26 september. Men is heden druk bezig met de ontlossing van het gestrande stoomschip ADMIRAAL VERHUELL – zie ons nommer van eergisteren. Het schip zit geheel droog, zodat men bij laag water er bijna rond kan lopen. Wanneer het weder zo gunstig blijft als heden, heeft men alle hoop om het schip weder in vlot water te brengen.

1854-10-04: NRC 05.10.1854: Hellevoetsluis, 4 oktober. Gisteren namiddag is de stoomboot KINDERDIJK op bekomen sein naar de gestrande stoomboot ADMIRAAL VERHUELL gegaan, doch kwam heden morgen ten 11 ure alhier terug, dewijl men door de geweldig hoge zee niets ten voordele dier boot had kunnen uitrichten. In de nacht was de ADMIRAAL VERHUELL vlot geweest en van de stenen dam afgeraakt. Het schip was tamelijk dicht en men heeft besloten, dat de KINDERDIJK morgen zal terugkeren in de hoop de ADMIRAAL VERHUELL dan vlot te krijgen en binnen te brengen.

1854-10-04: NRC 05.10.1854: Hellevoetsluis, 4 oktober. Gisteren namiddag is de stoomboot KINDERDIJK op bekomen sein naar de gestrande stoomboot ADMIRAAL VERHUELL gegaan, doch kwam heden morgen ten 11 ure alhier terug, dewijl men door de geweldig hoge zee niets ten voordele dier boot had kunnen uitrichten. In de nacht was de ADMIRAAL VERHUELL vlot geweest en van de stenen dam afgeraakt. Het schip was tamelijk dicht en men heeft besloten, dat de KINDERDIJK morgen zal terugkeren in de hoop de ADMIRAAL VERHUELL dan vlot te krijgen en binnen te brengen.

1854-10-05: NRC 06.10.1854: Hellevoetsluis, 5 oktober. Heden morgen ten 7¼ uur is de stoomboot KINDERDIJK naar de gestrande stoomboot ADMIRAAL VERHUELL gestoomd, doch kon niet nader dan op een afstand van 2½ kabellengte bij het schip komen. Men heeft nog enige pogingen gedaan om de ADMIRAAL VERHUELL vlot te krijgen, doch zulks ondoenlijk bevonden zo lang de zee zo hoog en het weder zo ongunstig blijft. De KINDERDIJK is dan ook onverrichter zake hier terug gekomen en zal gunstigere omstandigheden afwachten.

1854-10-06: NRC 07.10.1854: Hellevoetsluis, 6 oktober. Heden morgen ten 7 ure is de stoomboot KINDERDIJK opnieuw naar de gestrande stoomboot ADMIRAAL VERHUELL gestoomd. Bij het vertrek der post is echter nog niets van de afloop der pogingen te bepalen, inzonderheid ook niet, dewijl de bepaalde seinen van de Goedereesche toren door de dikke lucht niet van hier kunnen gezien worden.

1854-10-08: NRC 08.10.1854: Hellevoetsluis, 7 oktober. Gepasseerde nacht met hoog water is het gelukt met adsistentie der stoomboot KINDERDIJK het gestrande stoomschip ADMIRAAL VERHUELL van het strand af te krijgen en het op het Voornsche Kanaal te brengen.

1855-12-12: NRC 17.12.1855: Rotterdam, 16 december. Kapitein G.J. Haijen, voerende het stoomschip ELVE, heden alhier van Havre gearriveerd, rapporteert dat hij op de 15e dezer gepraaid heeft het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL, kapt. J. Hus, van Rotterdam naar Havre. Het schip lag met overgeslagen lading onder Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) geankerd en ging naar Dover om steenkolen in te nemen.

1856-09-25: NRC 26.09.1856: Rotterdam, 25 september. Het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL, kapt. J. Hus, van Rotterdam naar Havre, is de 22e dezer wegens gebrek aan water en steenkolen te Ramsgate binnengelopen.

1857-10-02: NRC 02.10.1857: Advertentie. Rotterdam-Havre, voor passagiers en goederen de stoomschepen. ARY SCHEFFER, kapt. Day, LEVANT, kapt. Hus en ADMIRAAL VER-HUELL, kapt. De Boer, vertrekken geregeld van: Rotterdam, 1, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 28 van iedere maand. Havre, 3, 6, 9,13, 16, 19, 23, 26, 29, van iedere maand.De LEVANT vertrekt zondag 4 oktober. De ARY SCHEFFER, vertrekt donderdag 8 oktober. Deze dienst is in directe verbinding met de pakketschepen van Havre naar New-York en New-Orleans. Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer, Rotterdam. (opm: eerste bericht over het aangekochte stoomschip ARY SCHEFFER)

1858-08-14: NRC 14.08.1858: Rotterdam, 13 augustus. Volgens telegrafisch bericht is de stoomboot ADMIRAAL VERHUELL gestrand. Er was een stoomboot aangenomen om te beproeven haar eraf te brengen; hoewel het niet wordt opgegeven, schijnt de stranding nabij Hâvre te hebben plaats gehad (opm: zie NRC 150858).

1858-08-15: NRC 15.08.1858: Rotterdam, 14 augustus. Het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL, van Hâvre naar Rotterdam – zie ons nommer van gisteren – bij eerstgenoemde haven op strand geraakt, is deze nacht vlot geworden en te Hâvre binnengebracht. Schip en lading zijn onbeschadigd en men zou maandag de reis naar Rotterdam vervolgen.

1859-10-09: NRC 10.10.1859: Rotterdam, 9 oktober. Kapt. L. de Boer, voerende het alhier van Havre gearriveerde stoomschip ADMIRAAL VERHUELL, rapporteert, dat hij heden in het Noordergat tussen Goeree en Brielle een Noorse bark aan de grond zittende vond, die sein voor assistentie deed. Onmiddellijk werd de ADMIRAAL VERHUELL derwaarts gestuurd en ook het stoomschip FIJENOORD, van Rotterdam naar Londen, was inmiddels op de plaats van het ongeluk aangekomen en met behulp van deze beide boten werd de bark in vlot water gebracht. Het schip heet MARIA SOPHIA en was naar Rotterdam bestemd.

1863-04-06: NRC 07.04.1863: Brielle, 6 april. De stoomboot ADMIRAAL VERHUELL is in de Bank aan de grond geweest, doch vlot gekomen en opgestoomd.

1869-09-21: NRC 22.09.1869: Rotterdam, 21 september. Volgens particulier bericht is het stoomschip ADMIRAAL VERHUELL met schade aan de machine te Dover binnengesleept.

1878-00-00: In 1878 verkocht voor sloop te Rotterdam


Ship Masters Data

Date from: 1848
Captain: Volkom, A. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1849
Captain: Geerling, G.G.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1850
Captain: Mouthaan, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1854
Captain: Day, J.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1855
Captain: Hus, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1858
Captain: Boer, L. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1860
Captain: Timmermans, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1865
Captain: Lambach, P.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1873
Captain: Ouwehand, D.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 1848-11-17
Source: NA-Den Haag
Description: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 152