Name ship: AMBON

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1852
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Passenger-/cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Standard Ship Type:
Type Deck: Spar deck
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 3
Construction Data

Shipbuilder: Fop Smit, Kinderdijk, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1851-06-03
Launch Date: 1851-11-26
Delivery Date: 1852-04-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Fijenoord, Netherlands
Engine Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 346.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-04-00 AMBON
Manager: Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1866-08-26 SEEWOON
Manager: Syed Ahmed bin Abdulrahman al Sayoff, Singapore, Great Britain, colonies and settlements
Owner: Syed Ahmed bin Abdulrahman al Sayoff, Singapore, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Singapore / Great Britain, colonies and settlements
Callsign:
Additional info: Off.no.49398

Ship Events Data

1851-11-26: NRC 271151
Rotterdam, 26 november. Heden liep van de werf van de heer Fop Smit van Nieuw Lekkerland aan de Kinderdijk met goed gevolg van stapel het driemast schroefstoomschip AMBON, zijnde de derde stoomboot, bestemd voor de paketvaart in IndiŽ en toebehorende aan de onderneming onder directie van de heer W. Cores de Vries, gevestigd te Soerabaja. De AMBON zal zo spoedig mogelijk worden gereed gemaakt om in het voorjaar mede naar IndiŽ te vertrekken.

1868-01-23: Final Fate: Letterlijk uit BT 108/322: Registry closed, certificate received 23rd January 1868, sold to be broken up.

Ship Masters Data

Date from: 1852
Captain: Besier, R.W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 2017-12-00
Source: Diverse Bronnen
Description: National Archives, Kew: BT 108/322 Singapore 24/1866
Mercantile Navy List 1867
Kronieken van Marhisdata
General information regarding this ship

 

 

 

 

1851-06-03

Building History

AH 060651. Rotterdam, 4 juni. Gisteren, na het aflopen van het stoomschip MACASSER, is op de werf van de heer Fop Smit aan de Kinderdijk de kiel gelegd van het derde ijzeren stoomschip voor dezelfde rekening. Hetzelve is mede bestemd voor de pakketvaart in de Indische Archipel en zal AMBON genaamd worden.

Edit this record

1851-11-26

Building History

NRC 271151
Rotterdam, 26 november. Heden liep van de werf van de heer Fop Smit van Nieuw Lekkerland aan de Kinderdijk met goed gevolg van stapel het driemast schroefstoomschip AMBON, zijnde de derde stoomboot, bestemd voor de paketvaart in Indië en toebehorende aan de onderneming onder directie van de heer W. Cores de Vries, gevestigd te Soerabaja. De AMBON zal zo spoedig mogelijk worden gereed gemaakt om in het voorjaar mede naar Indië te vertrekken.

Edit this record

1852-02-23

History

NRC 230252
Advertentie. Stoomgelegenheid van Rotterdam naar Batavia via de Kaap de Goede Hoop. Voor passagiers zal in het begin van april derwaarts vertrekken het expresselijk daartoe uitmuntend ingerichte schroefstoomschip AMBON, kapitein. R.W. Besier. Doordien er van de stoomkracht zal worden gebruik gemaakt, stelt men zich voor de overtocht, in betrekkelijk zeer korte tijd, te zullen doen. Adres ten kantore van de cargadoor Wm. Ruys J.Dzn.

Edit this record

1852-04-16

History

NRC 160452
Batavia, 26 februari. Men leest in de Singapore Free Press van 5 maart j.l.: Wij geloven, dat het in de vaart brengen van schroefstoomschepen in deze zeeën voor ons de grote gebeurtenis van 1852 zal zijn. Twee krachtige schroefstoomschepen zijn thans in het zuidelijk gedeelte van de Indische Archipel in de vaart, namelijk de PADANG en de MACASSER, en een derde, de AMBON, wordt weldra te Batavia verwacht. De PADANG vaart tussen Batavia en de Westkust van Sumatra, en, daar dit schip een inhoud heeft van ongeveer 1000 tonnenlast, verwacht men, dat dit vaartuig alleen voldoende zal zijn tot het vervoer van passagiers en goederen tussen Batavia en Padang, met inbegrip van het vervoer der troepen, zodat er niet langer vracht voor inlandse vaartuigen zal zijn te verkrijgen, behalve tussen de grotere en kleinere plaatsen der Westkust.
De MACASSER en, naar wij menen, ook de AMBON zijn bestemd om in de maandelijkse gemeenschap tussen Batavia en de Oostwaarts gelegen Nederlandse bezittingen te voorzien; de ene om op de vaart naar Menado en Ternate, Macasser aan te doen, en de andere om over Soerabaija, Bima en Amboina naar Banda te stomen. De laatste vaart zal dadelijk geopend worden, en dan zal men een geregelde maandelijkse stoomgemeenschap hebben naar een punt, ongeveer 400 mijlen afstands van het naaste gedeelte van Australië en 2600 van de hoofdstad.
Deze maatregel van het Nederlandse gouvernement (red: hier begaat de S.F.P. een dwaling, dewijl dit, gelijk bekend, een particuliere, doch geenszins een gouvernements-onderneming is), waardoor op eens een geregelde maandelijkse stoomvereniging tussen Europa en zijn meestverwijderde en verspreid liggende bezittingen in Oost-Indië is tot stand gebracht (opm: bedoeld zal zijn via de Engelse overland-mail van Singapore naar Engeland) moet beschouwd worden als de schitterendste ´coup de vapeur´, waarvan tot dusverre de jaarboeken der stoomvaart gewag maakten. Wij hebben geen reden om te veronderstellen, dat de Nederlanders voornemens zijn hun stoomliniën van Banda tot Australië uit te strekken, doch wanneer een ondernemende natie eens uit haar slaap ontwaakt, dan is het niet te voorzien, waar de grenzen van haar streven zijn.

Edit this record

1852-04-16

History

NRC 170452
Hellevoetsluis, 16 april. Heden vertrok van hier de stoomboot AMBON, kapt. R.W. Besier, naar Batavia