Name ship: AMSTERDAM

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1880
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Passenger-/cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Standard Ship Type:
Type Deck: Spar deck
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks: 3
Construction Data

Shipbuilder: Archibald McMillan & Son, Dumbarton, Great Britain
Yardnumber: 221
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1880-03-00
Technical Data

Engine Manufacturer: David Rowan & Co., Port Glasgow, Great Britain
Engine Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 2200
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (43 & 76 - 48)
Speed in knots: 10.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2777.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 2170.00 Net tonnage
Deadweight: 3100.00 tons deadweight (1016 kg)
Bale: 182000 Cubic Feet
 
Length 1: 320.30 Feet (British) Registered
Beam: 39.10 Feet (British) Registered
Depth: 29.90 Feet (British) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
52 0 648 0 0 700
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1880-03-00 AMSTERDAM
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NDCV
Additional info: 1880-1881 in aparte N.V.

Ship Events Data

1884-07-30: Final Fate: Onderweg van Rotterdam naar New York met 211 passagiers tijdens kalme zee in dichte mist op de buitenbanken van Sable Island gestrand en verloren. Twee passagiers en een bemanningslid kwamen door het omslaan van een sloep om het leven. (opm: zie ook tab 10, general information)

Ship Masters Data

Date from: 1880
Captain: Taat, J.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1882
Captain: Lucas, T.M.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Deze briefkaart van de AMSTERDAM van 1880 is in de 20e eeuw uitgegeven, waarschijnlijk naar een schilderij van het schip
Image type: Postcard
Sources

General information regarding this ship

 

NRC 200884. Aangaande het verongelukken van het stoomschip AMSTERDAM, op Sable Island, zijn nog de volgende bijzonderheden per mail uit Halifax ontvangen:
Op 19 juli vertrok gemeld stoomschip van Amsterdam naar New- York met 12 kajuits- en 212 tussendekpassagiers, benevens een lading stukgoed, bestaande uit haring, tabak, rijst, enz. Tengevolge van mistig weder was het onmogelijk om waarnemingen te kunnen doen, waardoor het schip vijf en dertig mijlen uit de gewone koers geraakte en op 30 juli des avonds, omstreeks tien uur, plotseling aan de grond liep; men meende toen op een ijsberg te hebben gestoten. De schok was niet hevig, maar had toch tengevolge, dat alle passagiers aan dek kwamen. Er woei slechts een lichte koelte, en ofschoon de zee over het schip heensloeg, werd voor geen onmiddellijk gevaar gevreesd. De gezagvoerder gaf aan de equipage bevel de lading te werpen, waarbij menig passagier de behulpzame hand bood.
De volgende dag werden pogingen in het werk gesteld om het schip vlot te krijgen, maar deze mochten niet baten, en in de namiddag van dezelfde dag werd een der boten uitgezet, waarin zich 35 der opvarenden begaven, onder bevel van een officier, koersende naar de kust. Andere boten werden onmiddellijk daarna te water gelaten, totdat de AMSTERDAM geheel was verlaten.
De eerste boot bereikte gelukkig de kust, na een moeilijke en gevaarvolle tocht van vijf uur, daar de zee zeer hol stond. De tweede boot, welke reeds dicht bij land was, trachtte een aanvaring te voorkomen met een in de nabijheid zijnde boot, maar kreeg een zware zee over, waardoor ze vol water liep en al de zich daarin bevindende personen te water geraakten. Aan sommigen gelukte het in een uitgeputte toestand de kust te bereiken, terwijl anderen door de in de nabijheid zijnde boot werden gered.