Name ship: BERENICE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1864
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Richardson Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Yardnumber: 102
Date Laid Down:
Launch Date: 1864-03-26
Delivery Date: 1864-04-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Richardson Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Engine Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power: 120
Power Unit: NHP
Eng. additional info: 0
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 769.00
Net Tonnage: 549.00
Deadweight: 800.00
 
Length 1: 195.0 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 29.0 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 17.2 Feet (British) ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1872-00-00: Uitgerust met een nieuwe 2-cil. Compound stoommachine van Richardson Duck & Co., Stockton, 490 ipk, 8 knopen.

Certificate of Registry
Year registered 1864
Number in register 580
Name ship BERENICE
Type Schroefstoomboot
Lasts 322
Built province/country ,
Buitenland
Remarks
Date agenda 1864-06-30
Passport requested by KNSM
City Amsterdam
Master at time of request Boer, P.A. de
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1864-04-00 BERENICE
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NGVH
Additional info:

Ship Events Data

1892-01-03: Volgens Statistiek van de Ned. Zeescheepvaart 1892:
03.01.1892: In de Noordzee in positie 54.52N 06.09E tijdens een zware NW storm lekgeslagen, op weg van Amsterdam naar Dantzig met stukgoederen. Het schip is zonder hulp, zwaar lek, Cuxhaven binnengelopen en is aldaar gedokt voor reparatie. De lading werd gedeeltelijk beschadigd.

1893-01-31: PGC 030293
Swimemunde 31 januari. Het stoomschip BERENICE, van Reval naar Schiedam, is sedert 12 jananuari in de Oostzee en kan door het ijs geen haven binnenlopen. De kapitein S. Hazewinkel Lzn. is gisteravond hier aan land gekomen, doch kon wegens dikke mist niet weer aan boord komen.

1893-02-09: PGC 140293
Danzig, 9 februari. Het Ned. stoomschip BERENICE, de elfde jananuari van Reval naar Amsterdam vertrokken, bleef des avonds vastzitten voor Reval in het ijs tot de dertiende, toen het gelukte in het vaarwater van de ijsbreker METEOR met nog een ander stoomboot ALICE te komen, waardoor zij tot 3 mijl van Reval avanceerden, waar zij beiden van de vijftiende tot de twintigste januari bleven zitten. Toen stak er een hevige NW storm op, waardoor het ijs werd stukgeslagen en zij voorwaarts konden komen, zodat beide stoomschepen des avonds te Baltisport binnenliepen, waar de kolenvoorraad werd aangevuld. De BERENICE vertrok des anderen daags alleen naar zee doch werd des namiddags door in het zware ijs te stomen lek, hetgeen met spek werd dichtgemaakt, waarna het de reis heeft voortgezet en de 23e januari Gotland werd gepasseerd. Op 24 januari werd wederom veel zwaar ijs aangetroffen en bleef het stoomschip op 25 januari weer vastzitten. Men versterkte zoveel mogelijk de boeg van binnen om beter tegen de druk van het ijs bestand te zijn. Des avonds kon men voorwaarts komen en op 25 januari was de BERENICE bij Bornholm, waar men het ijs zo dicht opeengepakt vond, dat aan doorkomen niet te denken viel. Op 27 januari trachtte men Ronne binnen te lopen, doch deze haven was door ijs geheel ingesloten, weshalve men koers zette naar Swinemunde, voor welke haven de BERENICE op 30 jan arriveerde. Het binnenkomen was echter niet mogelijk zonder ijsbreker. Op 31 januari ging de kapitein aan land om proviand te halen en om inlichtingen te verzamelen omtrent de ijstoestand in de naburige havens. Dewijl aan binnenkomen te Lainemunde niet te denken viel besloot de gezagvoerder op 2 februari Neufahrwasser binnen te lopen en was men op 3 februari des avonds op 3 mijl afstand van Neufahrwasser gekomen, doch bevond men dat ook daar de haven door het ijs was ingesloten. Derhalve koerste de BERENICE naar Pillau, doch ook daar was alles dichtgevroren, weshalve besloten werd weder naar Neufahrwasser te koersen, doch geraakte het stoomschip op 3 mijl van Neufahrwasser in het ijs vast en werd met het ijs langzaam om de Zuidoost gedreven. Op 6 februari kwam de BERENICE weer los doch zij kon het ijs niet doorbreken. Dewijl men op 7 februari zeer dichtbij het strand was gedreven en het schip groot gevaar liep om te stranden, werd besloten om met volle kracht in het ijs op te stomen hetgeen met goed gevolg gebeurde, waardoor het stoomschip des avonds de haven van Neufahrwasser bereikte na 28 dagen van Reval in de Oostzee tussen het ijs te hebben doorgewerkt. Zoals reeds vermeld, heeft de BERENICE schade aan de boeg en zal hier repareren. Een deel der uit graan bestaande lading is beschadigd.

1893-02-16: PGC 160293
Het Ned. stoomschip BERENICE is hedennamiddag zonder assistentie Danzig binnengelopen met een paar gescheurde boegplaten.

1905-07-03: NRC 7 juli 1905. - Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip BERENICE van de Kon.Nederl.Stoomb.Maats is naar Frankrijk verkocht (ML: voor sloop).

Ship Masters Data

Date from: 1864
Captain: Boer, P.A. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1871
Captain: Rutters, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1878
Captain: Ringers, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1880
Captain: Bruins, P.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1881
Captain: Kramer, V.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1883
Captain: Visser, H.J.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 909
Other information: 0

Date from: 1885
Captain: Wybrands, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1889
Captain: Wilmink, G.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1891
Captain: Hazewinkel Jzn., S.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1893
Captain: Poederbach, C.T.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1896
Captain: Geest, M.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1902
Captain: Ouwehand, W.A.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 957
Other information: 0

Images


Description:
Image type: Photo
Sources