Name ship: EENDRAGT MAAKT MACHT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1849
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1848-05-06
Launch Date: 1849-11-01
Delivery Date: 1849-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 630.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1850
Number in register 94
Name ship EENDRAGT MAAKT MAGT
Type Bark
Lasts 337
Built province/country Zeeland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1850-03-01
Passport requested by De Jong & Keller
City Zierikzee
Master at time of request Anderson, L.P.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1849-00-00 EENDRAGT MAAKT MACHT
Manager: J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Netherlands
Owner: J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1848-05-06: AH 080548
Zierikzee, 5 mei. Op de Stadswerf alhier bij de scheepsbouwmeester C. Smit zullen morgen de kiel worden gelegd en de stevens gericht van een barkschip groot ongeveer 400 Java-lasten, voor de vaart op de Oost-Indiën bestemd, voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Jonge en Keller, en welk schip de naam zal voeren van EENDRAGT MAAKT MAGT.

1849-11-01: NRC 031149
Zierikzee, 1 november. Heden middag ten half drie ure werd met het beste gevolg te water gelaten het barkschip EENDRAGT MAAKT MAGT, groot ruim 400 Java-lasten, bestemd voor de grote vaart, gevoerd zullende worden door kapt. L.P. Anderson, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie der heren De Jonge en Keller, op de stads-commerciewerf door de scheepsbouwmeester C. Maks. Een aanzienlijke menigte van ingezetenen, bij deze plechtigheid toegestroomd, getuigde van de algemene belangstelling in dit nationale feest, dat door het schoonste weder begunstigd werd.

1851-11-28: NRC 160152
Batavia, 28 november. In scheepsvrachten valt het volgende te melden: De EENDRAGT MAAKT MAGT laadt suiker en arak volgens bepaling zo men wil tot een gemiddelde vracht van NLG 85.

1851-12-18: NRC 150452
Batavia, 26 februari, Het barkschip EENDRAGT MAAKT MAGT is op de 18e december j.l. (opm: 1851) bij Meinderts-Droogte in Straat Bali totaal verongelukt. De equipage is gered en te Sourabaya aangekomen.

1851-12-18: Op weg van Soerabaja naar Rotterdam gestrand bij Meinderts-Droogte in Straat Bali en totaal verongelukt. De equipage is gered en te Sourabaya aangekomen.

1852-01-20: NRC 160452
Batavia, 26 februari. Te Banjoewangie (opm: Banyuwangi) zijn op de 20e januari j.l. aangekomen kapt. Anderson en de verdere equipage van het Nederlands schip EENDRAGT MAAKT MAGT, welke bodem op de 18e december te voren (opm: 1851) bij stormachtig weder en hoog lopende zee op de zuidoosthoek van Meinderts-Droogte is vastgeraakt. Dezelfde dag reeds was hetzelve door de hevige golfslag zodanig uiteen gewerkt, dat het verlaten moest worden. Het schip was voor particuliere rekening beladen met rijst, suiker en arak. De gezagvoerder, 1e stuurman en 10 matrozen zijn de 21e januari met een praauw naar het wrak gegaan, ten einde zo mogelijk iets van de inventaris te redden.

1852-02-25: NRC 140452
Rotterdam, 13 april. Volgens een telegrafische dépêche uit Batavia was aldaar voor 25 februari nog aangekomen het stoomschip MACASSER, kapt. Bergner, van Rotterdam, laatst van Kaap de Goede Hoop. Het schip EENDRAGT MAAKT MAGT, kapt. Anderson, was volgens het bericht gestrand.

Ship Masters Data

Date from: 1849
Captain: Anderson, L. P.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources