Name ship: DRENTHE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1876
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Passenger-/cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Standard Ship Type:
Type Deck: Full scantling
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: C. Mitchell & Co., Newcastle on Tyne, Great Britain
Yardnumber: 323
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1876-03-20
Technical Data

Engine Manufacturer: North Eastern Marine Engineering Company Ltd, Sunderland, Great Britain
Engine Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 1200
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 38 & 70 - 45 (inches)
Speed in knots:
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2333.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1658.00 Net tonnage
Deadweight: 2500.00
 
Length 1: 295.9 Feet (British) Registered
Beam: 36.4 Feet (British) Registered
Depth: 26.1 Feet (British) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
40 16 0 0 0 56
Configuration Changes

1885-07-16: Op 16 juli 1885 arriveerde de DRENTHE aan de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, waar de machine werd uitgenomen en veranderd in een 3-cyl. triple-expansiemachine, diam. 20, 38 & 70 inch, en een slag van 45 inch. De verbouwing was in september 1885 gereed. (opm: zie ook events)

1892-00-00: In 1892 werd de passagiers-accomodatie uitgesloopt. Sindsdien voer de DRENTHE uitsluitend als vrachtschip.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1876-03-20 DRENTHE
Manager: Willem Ruys & J.G.N. Hoven, Rotterdam, Netherlands
Owner: Reederij Stoomschip Drenthe, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NMHF
Additional info:

Date/Name Ship 1883-06-00 DRENTHE
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NMHF
Additional info:

Date/Name Ship 1899-03-09 AVANTI
Manager: Antonio Mancini, Genoa, Italy
Owner: Antonio Mancini, Genoa, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Genoa / Italy
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1901-00-00 N.S. DEL BOSCHETTO
Manager: S. Razetto fu M., Genoa, Italy
Owner: S. Razetto fu M., Genoa, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Genoa / Italy
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1905-00-00 ESTER R.
Manager: M. Razetto fu S., Genoa, Italy
Owner: M. Razetto fu S., Genoa, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Genoa / Italy
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1885-07-16: ZZN 180785. Vlissingen, 15 juli. Het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd zal morgen van Rotterdam hier aankomen, om aan het etablissement der Maatschappij De Schelde belangrijke veranderingen en herstellingen te ondergaan. Twee aan de fabriek De Schelde vervaardigde nieuwe stoomketels zullen in het schip worden geplaatst, ter vervanging van de thans daarin aanwezige vier ketels. Zij zullen evenveel stoom kunnen produceren als deze, doch aanzienlijk minder ruimte innemen, welke besparing ten goede komt aan het laadvermogen. Voorts worden de compound-machines veranderd in drievoudig expansie systeem, en verdere herstellingen en vernieuwingen van meer of minder belang aan schip, machines en tuigage verricht. Hiertoe zal de DRENTHE ruim een paar maanden aan de werf De Schelde moeten blijven liggen, en zal deze gedurende die tijd aan vele handen werk kunnen verschaffen, waarnaar in de tegenwoordige slappe tijd menigeen verlangend uitziet.

1905-10-23: Final Fate: De ESTER R. is op 23 oktober 1905 bij de vuurtoren van Seraglio (bij Istanbul, Zee van Marmora) in aanvaring gekomen met het Britse stoomschip VECTIS en lek aan de grond gezet. Later vlotgebracht, naar Genua gesleept en daar door Cerutti Fratelli in 1906 gesloopt.

Ship Masters Data

Images


Description: De DRENTHE, zoals het schip oorspronkelijk in 1876 was gebouwd.
Image type: Photo

Description: De DRENTHE, na verbouwing en verandering van de machine in het najaar van 1885
Image type: Photo

Description: De DRENTHE als vrachtschip.
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

NRC 160785. Vlissingen, 15 juli. Het stoomschip DRENTHE van de Rotterdamsche Lloyd zal morgen van Rotterdam hier aankomen om aan het etablissement van de Maatschappij De Schelde belangrijke veranderingen en herstellingen te ondergaan. Twee aan de fabriek De Schelde vervaardigde nieuwe stoomketels zullen in het schip worden geplaatst, ter vervanging van de thans daarin aanwezige vier ketels. Zij zullen evenveel stoom kunnen produceren als deze, doch aanzienlijk minder ruimte innemen, welke besparing ten goede komt aan het laadvermogen. Voorts worden de compound-machines veranderd in drievoudig expansie systeem en verdere herstellingen en vernieuwingen van meer of minder belang aan schip, machines en tuigage verricht. Hiertoe zal de DRENTHE ruim een paar maanden aan de werf De Schelde moeten blijven liggen en zal deze gedurende die tijd aan vele handen werk kunnen verschaffen, waarnaar, in de tegenwoordige slappe tijd, menigeen verlangend uitziet.

NRC 021085. Men schrijft ons uit Vlissingen:
Het stoomschip DRENTHE, van de Rotterdamsche Lloyd, maakte heden (opm: 1 oktober) na aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde een belangrijke reparatie ondergaan te hebben, een proeftocht van Vlissingen naar Rotterdam.
Het stoomschip zelf werd voorzien van nieuwe dekken, de bezaansmast werd verwijderd, de grote mast en schotten werden verplaatst, en de betimmering der hutten en kajuit gewijzigd en voorzien.
De hoofdzakelijke wijziging bestaat echter in de vernieuwing der stoomketels en het veranderen der compound- in een triple compound-machine. De vier oude ijzeren stoomketels, die op een stoomdruk van 4½ atmosferen berekend waren, zijn vervangen door twee nieuwe stalen ketels van grotere afmeting, werkende op een stoomdruk van 10 atmosferen. De grootte dezer ketels en buitengewoon hoge stoomdruk maakten het gebruik van platen nodig van 1¼ Engelse duim dikte, omdat men hier te lande verplicht is, volgens de enigszins veranderde Nederlandse reglementen te werken. Niettegenstaande dan ook die ketels van staal zijn, werden er platen gebezigd tot een gewicht van 2.200 kilo, en is het alleen mogelijk om dergelijke zware ketels te vervaardigen daar, waar een inrichting met speciale grote gereedschappen bestaat zoals die te Vlissingen. Deze stoomketels zijn dan ook de eerste van deze aard en tevens de sterkste, die tot nog toe hier te lande zijn vervaardigd, en zelfs in Engeland bestaan er nog slechts weinige van deze sterkte. De stoommachine is gewijzigd door het aanbrengen van een derde cilinder, waardoor ze tot een triple compound machine is herschapen. Het doel dezer verandering is kolenbesparing, en voor zo ver nu reeds uit de gedane beproevingen kan worden beoordeeld, zal die besparing aanzienlijk zijn. Ook zijn de verhoudingen der stoomverdeling zó getroffen, dat de kracht der machine meer gelijkmatig verdeeld is, zodat de assen zelf minder te lijden hebben van ongelijke krachten, dan bij het gewoon compoundsysteem. Door de wijziging der stoomketels wordt ook de ruimte voor lading vergroot, zodat thans ongeveer 100 ton lading meer dan vroeger kan geborgen worden.
Op de heden gehouden proeftocht, waarbij, behalve de directie der Maatschappij De Schelde, tegenwoordig waren de directeur der Rotterdamsche Lloyd, de heer Wm. Ruys met enige genodigden, de heer P. Meijer, ingenieur, expert van Veritas, onder wiens toezicht het geheel werk is uitgevoerd, de ingenieur der Stoomvaart-Maatschappij Nederland en de heer Ollefen, Lloyds expert, is gebleken dat met ledig schip, bij een 10-mijls vaart, het kolenverbruik was 525 kilo per uur bij een indicateur-vermogen van 750 paarden.
Voor de technische wereld- en scheepsreders is dit werk van groot belang, omdat bij de tegenwoordige lage vrachten de kolenbesparing misschien het enige middel is om met enige winst te kunnen varen, zodat dan ook de rederijen zeker alle spoedig tot dit systeem machines zullen moeten overgaan, of hun oude machines moeten wijzigen. De Nederlandse industrie, en speciaal de Vlissingse inrichting, is dank verschuldigd aan de directie der Rotterdamsche Lloyd, die op advies van haar technische raadsman, de heer P. Meijer, dit grote werk in Nederland heeft doen verrichten. Aan de Maatschappij De Schelde komt een woord van lof toe, dat zij dit heeft durven ondernemen en met succes heeft volbracht.