Name ship: EGERON

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1875
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Full scantling
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Composite, iron frame, wood planked
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: John Elder & Co., Glasgow, Great Britain
Yardnumber: 185
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1875-03-18
Technical Data

Engine Manufacturer: John Elder & Co., Glasgow, Great Britain
Engine Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 23 & 40 - 24 (inches)
Speed in knots:
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 507.00 Gross tonnage
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 305.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 176.6 Feet (British) Registered
Beam: 26.0 Feet (British) Registered
Depth: 14.0 Feet (British) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
12 16 0 0 0 28
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1875-04-00 EGERON
Manager: C.F.L. Hartog, Banda, Netherlands East Indies
Owner: N.V. Stoomboot - Reederij Banda, Banda, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Banda / Netherlands East Indies
Callsign: TCSF
Additional info:

Date/Name Ship 1883-10-00 HOK CANTON
Manager: Thio Tiauw Siat & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Thio Tiauw Siat & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: TDWB
Additional info:

Date/Name Ship 1899-00-00 HOK CANTON
Manager: Thio Siauw Kong, Penang, Great Britain
Owner: Thio Siauw Kong, Penang, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Penang / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1901-00-00 HOK CANTON
Manager: Ban Ho Hin Steamship Co. Ltd., Penang, Great Britain
Owner: Ban Ho Hin Steamship Co. Ltd., Penang, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Penang / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1911-00-00 HOK CANTON
Manager: Eastern Shipping Co. Ltd., Penang, Great Britain
Owner: Eastern Shipping Co. Ltd., Penang, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Penang / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1917-00-00 HOK CANTON
Manager: W.J. Carroll, Hong Kong, Great Britain
Owner: W.J. Carroll, Hong Kong, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Hong Kong / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1918-00-00 HOK CANTON
Manager: Yong Hi, Hong Kong, Great Britain
Owner: Yong Hi, Hong Kong, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Hong Kong / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1919-00-00 HOK CANTON
Manager: Leung Tat Cho, Canton (Guangzhou), China
Owner: Leung Tat Cho, Canton (Guangzhou), China
Shareholder:
Homeport / Flag: Canton (Guangzhou) / China
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1875-03-18: Egeron: Vracht-/passagierschip. Accommodatie 12 passagiers eerste klasse en 16 passagiers tweede klasse. Aantal dekpassagiers niet genoemd. Op 18 maart 1875 na proefvaart onder kapitein R.C.Vetter vertrokken naar Nieuwediep (NRC 19 maart 75). Op 19 maart van Clyde en 23 maart te Texel. Op 3 april 1875 vertrokken van Texel naar Batavia, doch 4 april terug uit zee met stormschade. Na reparatie en versteviging van het schip op 14 mei 1875 weer vertrokken en op 10 juni 1875 aangekomen te Batavia via het Suez Kanaal. (Bron: LCH)

1875-03-22: AH 220375
Glasgow, 18 maart. Het stoomschip EGERON, bestemd voor de vaart Van Holland op Java is heden van hier naar Nieuwediep vertrokken.


1886-06-14: NRC 290786
Het Handelsblad bevat een particuliere correspondentie uit Penang, waarin uit de Penangse bladen de toedracht medegedeeld wordt van de aanval der Atjehers op het Nederlands-Indische stoomschip HOK CANTON, ter rede van Rigas.
De HOK CANTON verliet Oleh-leh op zondagmiddag 13 juni en liet nog die dag omstreeks 7 uur in de avond het anker te Rigas vallen. De 14de juni, omstreeks 7 uur, zat kapt. Hansen met zijn vrouw op de brug, De bootsman was bij hen, terwijl de eerste machinist in een luierstoel uitrustte. Plotseling kwam toen een zwaar bemande Atjehse boot, door vier andere boten gevolgd, naast de HOK CANTON. Dit was volstrekt niet vreemd, daar de Atjehers wel meer aan boord kwamen. Zodra de boten het schip bereikt hadden, riepen de Atjehers, dat Toenkoe Oemar er was, een der hoofden uit de buurt. Toenkoe Oemar kwam dus aan boord, en de Atjehers schaarden zich voor en achter hem.
Plotseling op een gegeven teken stormden zij op de kapitein los. De bootsmaat werd terstond doodgeschoten en, na een half uur weerstand te hebben geboden, zonk ook de machinist Mc.Culloc met vele wonden dood neer. Kapitein Hansen werd ernstig gewond aan het hoofd, en ook zijn vrouw werd gekwetst. Beiden werden aan de brug vastgebonden, en toen begon de plundering. De rovers liepen het schip af, stalen al het geld, namen zoveel wapenen en ammunitie mee, als zij konden vinden, en lieten geen voorwerp van enige waarde achter.
De gehele buit werd in drie der sloepen van de HOK CANTON geborgen. Kap. Hansen en zijn vrouw, die werden losmaakt, sprongen overboord, maar werden weer opgevist door de rovers, die hen weer knevelden en in een der boten plaatsten. De andere zes manschappen werden ook als gevangenen medegevoerd. Toen de Serang Toenkoe Oemar verzekerde, dat hij zonder hulp der gevangen bemanning het schip niet kon wegvoeren, besloot Toenkoe later terug te keren, ten einde de plundering te voltooien.
Kapt. Roura, een Fransman, gezagvoerder van de brik EAGLE, die peper kwam halen, bevond zich op dat ogenblik aan de wal, aldaar hoorde hij het geschreeuw in de richting van HOK CANTON en besloot toen er heen te gaan. Hij sprong terstond in een boot, roeide naar de HOK CANTON en gelastte in het voorbijvaren aan de bemanning van zijn eigen schip onmiddellijk in zee te steken.
Aan boord van de HOK CANTON gekomen en ziende wat er gebeurd was, nam de kapt. Roura het commando over, bracht het schip naar Oleh-leh en ankerde daar bij de RAJAH, dat dezelfde eigenaar behoort. Kapt. Kerr, de commandant van dit schip, kwam onmiddellijk aan boord, nam het bevel over, bracht het schip op een veilige plaats en verwittigde de Nederlandse autoriteiten.
Spoedig kwam antwoord van de gouverneur uit Kotta Radja, die mededeelde dat hij de volgende ochtend zou komen. Intussen maakte kapt. Kerr alles aan boord weder in orde. De verminkte lijken werden weggenomen, en toebereidselen gemaakt voor hun teraardebestelling, welke de volgende ochtend geschiedde. De dienst werd waargenomen door een Engelse en een Nederlandse predikant, en door alle burgerlijke autoriteiten bijgewoond.
Spoedig reeds meldde de Penang Gazette, dat kapt. Hansen aan zijn wonden was overleden. De kanonneerboot PALEMBANG bracht het bericht mede uit Rigas, dat Nija Paryoeng een onderhoud had met de vrouw van de kapitein, die een lichte wond aan de arm had bekomen. Zij schreef een brief aan de assistent-resident, maar de inhoud hiervan is niet bekend. De vrouw van de kapitein wordt met de andere gevangenen door 100 goed gewapende Atjehers bewaakt. Toenkoe Oemar wil ze uitleveren tegen een losgeld van 50.000 dollar. Zodra echter troepen aan land werden gezet, werden de gevangenen terstond naar het binnenland vervoerd.
De Toenkoe Oemar was steeds een der gevaarlijkste hoofden tijdens het begin van de oorlog in Atjeh. Toen het hem daar echter te warm werd, is hij met zijn aanhangers naar Oleh-leh gegaan en onderwierp zich aan ons gezag. Na enige tijd te Oleh-leh vertoefd te hebben, verzocht en verkreeg hij verlof, naar zijn land terug te mogen keren. Een oorlogsschip bracht hem naar de plaats zijner bestemming, maar nauwelijks had het schip het strand bereikt, of Toenkoe en zijn bende vielen de matrozen aan, vermoordden hen en namen bezit van hun wapens. Toenkoe Oemar is dus een oude kennis.
Deze nieuwe onbeschaamdheid van Toenkoe Oemar maakte hier grote indruk. Een grote meeting werd belegd, werkelijk een internationale, die door vertegenwoordigers van verschillende volken werd bijgewoond. Eenstemmig werd besloten een adres te richten tot de gouverneur, ten einde zijn tussenkomst in te roepen tot bevrijding van de machinist John Fay en de andere Engelse onderdanen, welke zijn gevangen genomen. Daar kapt. Hansen een Deen is, wordt tevens samenwerking tussen de Engelse en Deense regeringen aanbevolen.
De Penang Gazette laat zich op de meest heftige wijze uit over de onmacht der Nederlanders, om de veiligheid in hun koloniėn te handhaven. Het blad eist, dat de Engelse regering afdoende maatregelen neme, ten einde de veiligheid der Engelse onderdanen onder de Nederlandse vlag te waarborgen.

1901-00-00: Het is niet bekend, of de verkoop door Thio Siauw Kong aan de Ban Ho Hin S.S.Co in 1901 of 1902 plaats vind

1918-00-00: Het is niet bekend of de verkoop door Carroll aan Yong Hi in 1917 of 1918 plaats vond

1925-00-00: Final Fate: Geschrapt uit Lloyd“s Register in 1925 als zijnde geruime tijd zonder bericht over bestaan van het schip.

Ship Masters Data

Date from: 1875
Captain: Vetter, R.E.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1877
Captain: Sandman
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1884
Captain: Hansen
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: De HOK CANTON aan de steiger te Sabang (Noord-Sumatra). Foto uit 1895 (opm: mogelijk een spiegelbeeld?)
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

NRC 130375. Advertentie. Stoomvaart Maatschappij Nederland. Het op de werf der firma John Elder & Co. nieuw gebouwde Nederlandse stoomschip EGERON, kapt. R.E. Vetter, wordt de 3e april van Nieuwediep geëxpedieerd naar Batavia en Soerabaya. Laatste laaddag te Nieuwediep 1 april. Dit stoomschip, bestemd voor de dienst in de Indische archipel, heeft ruime hutten voor een 12-tal passagiers 1e klasse en 16 passagiers 2e klasse. Voor passagiers wordt het nieuwe tarief toegepast, waarbij de passageprijzen voor een plaats eerste klasse zijn gelijkgesteld op NLG 700 per persoon. (opm: slechts de uitreis werd gemaakt in de dienst van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland)