Name ship: DOELWIJK

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1856
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan Smit Fopzn., Slikkerveer, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down:
Launch Date: 1856-05-06
Delivery Date: 1856-08-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 824.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 717.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

18??: De DOELWIJK is later veranderd van een fregat in een bark

Certificate of Registry
Year registered 1856
Number in register 692
Name ship DOELWIJK
Type Fregat
Lasts 435
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1856-08-08
Passport requested by Ruys J.D. Zn., W.
City niet vermeld
Master at time of request Swart, K.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-00-00 DOELWIJK
Manager: Wm. Ruys J. Dzn., Rotterdam, Netherlands
Owner: rederij van het betreffende schip, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NMFJ
Additional info: Call sign since 1867

Date/Name Ship 1871-00-00 SÖDERHAMN
Manager: W. Pont, Edam, Netherlands
Owner: W. Pont, Edam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands
Callsign: PSKC
Additional info:

Date/Name Ship 1890-07-08 HELSINGFORS
Manager: F.J.F. Sjöblom, Helsinki, Russia
Owner: F.J.F. Sjöblom, Helsinki, Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Helsinki / Russia
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1856-05-06: NRC 070556. Ridderkerk, 6 mei. Heden is van de werf van de heer J. Smit Fzn alhier te water gelaten het fregatschip DOELWIJK, groot 450 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heer W. Ruys J.Dzn te Rotterdam.
NRC 110756. Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, om vermoedelijk tegen medio augustus te vertrekken: de nieuw gebouwde fregatschepen DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, en IDA ELISABETH, kapt. D.C. Rietbergen, hebbende beide uitmuntende inrichtingen voor passagiers en voerende bekwame scheepsdokters. Adres bij Wm. Ruys J.Dzn.

1890-06-04: Folkwannen, 060690
Schipbreuk. De Nederlandse bark SÖDERHAMN, komende van Zaandam, en gevoerd door kapt. H.A. Maas, was in Spjutsund beladen met balken voor Nederland. Op Pinkstermaandag geraakte het vaartuig op de rede door de zware stormwind, nadat haar trossen waren gebroken en haar ankers waren gaan krabben, op drift. De bark liep aan de de grond. Door het zware stampen geraakte zij lek, waardoor het water binnenstroomde. Hulp werd gevraagd in, en verleend vanuit, Kotka, maar de stenen waren al zo ver door de huid gedrongen dat de kapitein een berging niet lager zinvol achtte en eerst contact zocht met de rederij. Vervolgens werd de lading geborgen, doch het schip liet men zitten. Het vaartuig is mettertijd geborgen en zal in Helsingfors [opm: Helsinki] publiek worden geveild.

1890-07-07: Abo Underrattelser 250690
Annonce
Middels openbare verkoping, op maandag aanstaande, 7 juli om 12.00 u, wordt het wrak van de Nederlandse bark SÖDERHAMN, liggende bij de tegelfabriek in de noordelijke haven, tezamen met alle aan boord zijnde voorraden, verkocht aan de meestbiedende.
Het genoemde vaartuig, gebouwd van eiken, kopervast en met koper beslagen, metende 718,65 RT, wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, alsmede de volledige tuigage en de voor de vaart noodzakelijke uitrusting. Een volledig overzicht daarvan ligt ter inzage bij het douanekantoor. Gelijktijdig met met de bovengenoemde boordinventaris worden verkocht de kajuitsinventaris, de koksgereedschappen, de proviand et cetera. Het vaartuig, dat na de stranding provisioneel is hersteld en hier in de haven is afgemeerd, zal aldaar blijven tot de koop volledig is gesloten.
Douanekantoor van Helsingfors [opm: Helsinki], de 20 juni 1890.
w.g. Aug. Oldenburg. Aug. von Nandelstadh. (N.Pr 3.35).

1890-07-08: 08.07.1890: Verkocht voor FM. 16.200.- aan een Finse reder en als HELSINGFORS onder Russische vlag gekomen.

1898-12-05: Final Fate: De HELSINGFORS is op 5 december 1898 gestrand en wrak geworden op Capsand, op reis in ballast van Hull naar Darien.

Ship Masters Data

Date from: 1856
Captain: Swart, K. J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1861
Captain: Putte, L. F. L. v.d.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1862
Captain: Hoefman, L.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1869
Captain: Leverstein, W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1871
Captain: Visser, H. Y.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1880
Captain: Maas, H. A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Een tekening van de tweede DOELWIJK (1856), gemaakt door een onbekende tekenaar. Copie uit het boek De Zeilvloot van Willem Ruys J.Dzn. en de Rotterdamsche Lloyd (Rotterdam, 1933)
Made By: © Lindenborn, M. (Marien)
Image type: Drawing

Description: Aan de hand van bovenstaande tekening is dit model omstreeks 1933 vervaardigd en aan directie van de Rotterdamsche Lloyd aangeboden door het personeel. De verblijfplaats van dit model is thans (2017) onbekend, de foto, gemaakt in 1933, van het model bevindt zich in de collectie J.G. Nierop
Image type: Model
Sources