Name ship: BULGERSTEIJN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1852
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Jan van Duijvendijk Tzn., Lekkerkerk, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1852-07-17
Delivery Date: 1852-10-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 577.00
Deadweight:
 
Length 1: 36.40 Meters Registered
Beam: 6.79 Meters Registered
Depth: 5.25 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1852
Number in register 757
Name ship BULGERSTEIJN
Type Bark
Lasts 305
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1852-10-23
Passport requested by Pistorius & Bicker Caarten
City Rotterdam
Master at time of request Maas, A.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-10-07 BULGERSTEIJN
Manager: Pistorius & Bicker Caarten e.a., Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Hudig Blokhuyzen & Van der Eb, Jan Hudig, Joseph Anthony, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHLK
Additional info: Call sign since 1867

Date/Name Ship 1868-00-00 BULGERSTEIJN
Manager: A. Sandberg & J. van Herwaarden, Dordrecht, Netherlands
Owner: A. Sandberg & J. van Herwaarden, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: NHLK
Additional info:

Ship Events Data

1852-07-17: NRC 180752. Het Zandje, bij Lekkerkerk, 17 juli. Heden ’s namiddags ten 5 ure is van de werf van J. van Duijvendijk met het beste gevolg te water gelaten het Nederlandse barkschip BULGERSTEIJN, groot 300 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. A.J. Maas voor de rederij onder directie van de heren Pistorius en Bicker Caarten, en bestemd voor de grote vaart.


1852-10-07: Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft het schip doen bouwen op de scheepstimmerwerf van Jan van Duyvendijk Teuniszoon te Lekkerkerk, alwaar het geheel is afgetimmerd.
Bijlage bij bijlbrief bark BULGERSTEIJN, acte 252 van 1852:
Eigenaren:
Cornelis Smit, Alblasserdam (5/64e part)
Firma Pistorius & Bicker Caarten, Rotterdam (boekhouders en 4/64e part)
Firma Wambersie & Crooswijk, Rotterdam (4/64e part)
Adrianus Jacobus Maas, Rotterdam (4/64e part)
Bonke Bangma, Rotterdam (2/64e part)
Adrianus Justinus Hendricus van Ravesteijn, Rotterdam (2/64e part)
Jan de Gruijter, Lekkerkerk (2/64e part)
Bernardus Boogaardt, Krimpen (2/64e part)
Johannes Tulleners, Alblasserdam (2/64e part)
Jan van Duijvendijk Tzn., Lekkerkerk (2/64e part)
Wed. Krap & Van Duijm, Rotterdam (1/64e part)
Adrien Milders, Rotterdam (1/64e part)
Pieter Lausmans, Rotterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (1/64e part)
Pieter Horsman, Krimpen (1/64e part)
Eliza Horsman, Krimpen (1/64e part)
Lucas van Zoest, Lekkerkerk (1/64e part)
Cornelis Adrianuszoon Rijkee, Alblasserdam (1/64e part)
Firma Jan Havelaar & Zoon, Rotterdam (1/64e part)
David Heijman van Blankenstein, Lekkerkerk (1/64e part)
Petrus Marinus Mess, Leijden (1/64e part)
Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/64e part)
Johannes Sentinus van Burg, Middelburg (1/64e part)
Wiggert de Jong, Krimpen (1/64e part)
Gerrit Obreen, Rotterdam (1/64e part)

1867-01-25: NRC 250167
St. Helena, 27 december. Het schip BULGERSTEIJN, kapt. Geerling, van Batavia naar Rotterdam bestemd, ‘t welk alhier de 23e dezer is binnengelopen, heeft anker en ketting verloren, doch is daarvan wederom voorzien geworden.


1867-03-26: NRC 260267
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam en C.H. van Dam te Rotterdam als lasthebbende van hun meesters zullen op dinsdag 26 maart 1867, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, no. 499, publiek veilen de volgende barkschepen:
- Het extra snelzeilend gekoperd en kopervast barkschip LAMMINA ELISABETH, gevoerd door kapt. F. Pot, volgens meetbrief lang 38,10 el, wijd 6,80 el, hol 5,51 el en alzo groot 634 tonnen of 336 lasten, met als deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, - zoals hetzelve is liggende aan de werf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht, over Rotterdam.
- Het extra snelzeilend gekoperd en kopervast barkschip BULGERSTEIN, gevoerd door kapt. G. Geerling, volgens meetbrief lang 36,40 el, wijd 6,79 el, hol 5,25 el, en alzo groot 577 tonnen of 305 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Dit schip is onlangs op Java nieuw gekoperd en belangrijk getimmerd.
Zullende de chronometers van beide schepen afzonderlijk worden geveild.
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.
NRC 270367
Publieke verkopingen in de zaal, hoek Scheepmakershaven en Bierstraat op dinsdag 26 maart:
- het schip LAMMINA ELISABETH, groot 634 tonnen, verkocht om NLG 16.800; chrono
- meter om NLG 205, barometer om NLG 16, kaarten en boeken om NLG 43.
- Het schip BULGERSTEYN, groot 577 tonnen, bij opbod NLG 15.400, afgemijnd op NLG 100 daarboven; chronometer NLG 190, kaarten en boeken NLG 10.
Opm: het schip werd op 26 maart 1867 gekocht door Adrianus van de Weg, Dordrecht, die onderhands op 8 mei 1867 3/4e part van het schip voor NLG 13.125 verkocht aan Abraham Sandberg en anderen te Dordrecht.

1871-05-17: Final Fate: Op reis van Nederland naar Söderhamn is de BULGERSTEIJN op 17 mei 1871 tijdens een zuiderstorm bij Faxholmen, op korte afstand van Söderhamn aan de grond gelopen, gezonken en verloren gegaan. Alle opvarenden werden gered. Een deel van de inventaris werd op 25 juli 1871 in publieke veiling verkocht voor SKR. 7792. In 2010 lag het wrak daar nog op 11 meter diepte en was een gewild duikersobject. De juiste plaats van dit wrak is Lilla Otterhällsgrundets oostzijde, noord-west van Lilljungfrun.

Ship Masters Data

Date from: 1852
Captain: Maas, Adrianus Jacobus
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1859
Captain: Verhagen, B.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1862
Captain: Geerling, G.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1868
Captain: Wijngaarden, J. H. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources