Name ship: A.R. FALCK

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1846
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 296 HOORN 1870
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Cornelis Smit, Alblasserdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1846-07-16
Delivery Date: 1846-08-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 651.00
Deadweight: 344.00 lasts
 
Length 1: 38.90 Meters ***Unknown***
Beam: 11.80 Meters ***Unknown***
Depth: 6.55 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1846
Number in register 493
Name ship A.R. FALCK
Type Bark
Lasts 344
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1846-08-25
Passport requested by Boissevain & Co.
City Amsterdam
Master at time of request Boulet, L.A.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1846-08-00 A.R. FALCK
Manager: Boissevain & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Boissevain & Co., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1868-06-15 A.R. FALCK
Manager: N. Brantjes, Purmerend, Netherlands
Owner: N. Brantjes, Purmerend, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Purmerend / Netherlands
Callsign: NRGT
Additional info:

Ship Events Data

1846-00-00: In 1846 was de “Anton Reinhard Falck” gebouwd voor Boissevain. Het verzoek voor de bouw van deze bark van 338 last kwam uit Den Haag, waar invloedrijke personen een protégé – L.A.J. Boulet – een plaats als kapitein wilden bezorgen en in dat geval aandelen wilden nemen. Kapt. Boulet blijkt commercieel een mislukking: over de eerste twee reizen – die veel te lang duren – vindt weinig uitkering plaats. Bovendien is Boulet een driftkop, die voortdurend overhoop ligt met zijn ondergeschikten, die melden dat “de kapitein geen mens, maar een dier is“. Zijn ontslag kost Boissevain wel een paar slapeloze nachten. De reder wacht vervolgens driekwart jaar, tot zijn meest ervaren kapitein met de VAN DER WERFF teruggekeerd is”, in casu Pieter Teunisz van Duyvenbode. (S.P.)

1846-07-16: NRC 18.07.1846
Alblasserdam, 16 juli. Heden is alhier met het beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Smit te water gelaten het gekoperd barkschip A.R. FALCK, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Boissevain & Co. te Amsterdam. Deze bodem is bestemd voor de vaart op de Grote Oceaan en zal als gezaghebber gevoerd worden door kapt. L.A.J. Boulet.

1846-09-19: NRC 21.09.1846
Rotterdam, 19 september. De nieuwgebouwde bark A.R. FALCK ligt thans heden zeilklaar bet bestemming Batavia.

1846-09-21: NRC 22.09.1846
Hellevoetsluis, 21 september. Volgens particulier bericht zeilde heden van Hellevoetsluis in zee de A.R. FALCK, kapt. Boulet.

1846-10-04: NRC 09.10.1846
Portsmouth, 4 oktober. Het Nederlands schip A.R. FALCK, kapt. Boulet, van Rotterdam naar Batavia, is alhier binnengelopen met zware schade aan zijn verkopering. Het schip is voor zo ver zulks doenlijk was op zijde gehaald om de schade aan het koper na te zien, doch men heeft het nodig geoordeeld om hetzelve te lichten, daar er meer kentekenen van schade onder water zijn. Men heeft dan ook reeds met lossen een aanvang gemaakt.

1846-11-05: NRC 10.11.1846
Portsmouth, 5 november. Het schip A.R. FALCK, kapt. Boulet, van Rotterdam naar Batavia, alhier met schade binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis weder voortgezet.

1848-02-28: NRC 29.02.1848
Amsterdam, 28 februari. Volgens brief van kapt. Boulet, voerende het Nederlandse barkschip A.R. FALCK, van hier naar Batavia, was hij toen zeilende op 1º Z.B. en 21º W.L. De 5e en 6e december 1847 had hij een hevige orkaan doorgestaan, waarbij het schip zodanig overzijde had gelegen, dat de lading was overgegaan; ook had het koper geleden, overigens was alles wel aan boord.

1849-06-21: NRC 22.06.1849
Amsterdam, 21 juni. Volgens brief van kapt. Boulet, voerende het schip A.R. FALCK, van Banjoewangie herwaarts gedestineerd, in dato St. Helena 13 april, had hij de 25e maart op het rif van Aquilhas een zware storm doorgestaan en was daardoor het hek van het schip geheel opengewerkt en de boegspriet beschadigd geworden. Overigens was alles wel aan boord.

1849-06-25: NRC 26.06.1849
Amsterdam, 25 juni. Volgens brief van kapt. Boulet, voerende het schip A.R. FALCK, van Batavia herwaarts gedestineerd, in dato Nieuwe Diep de 23e dezer, was hij, na de 14e april van St. Helena vertrokken te zijn, de 1e juni bij de Westerse eilanden Corfo en Flores des morgens ten 5 ure door een geweldige hoos met dwarrelwind belopen, welke twee uur aanhield en waardoor hij een geheel stel zeilen, uitgenomen de bramzeilen, verloor. De marszeilen waren gereefd, bezaan- en grootzeil gegeid. Ten einde het schip voor de wind te doen vallen moest de fok bij gehouden worden doch bleef met het boord te water liggen. De fok barstte, kluiver en stagzeil vlogen weg. Alle moeite was vergeefs en de wind zo hevig, dat de voorbramsteng letterlijk over boord gewaaid was zonder enig zeil er aan. Na verloop van een uur mocht het kapt. Boulet gelukken het schip voor de wind om te krijgen en na dat het weder tegen 7 uur wederom bedaard was, was hij in staat de lappen van de ra’s los te snijden en nieuwe zeilen aan te slaan.

1851-08-25: NRC 19.10.1851
Batavia, 25 augustus. Scheepsvrachten blijven zonder verandering. De A.R. FALCK, ROTTERDAM en JAVAAN laden grotendeels voor eigen rekening, de beide eerstgenoemden te Samarang.

1852-04-20: NRC 21.04.1852
Rotterdam, 20 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de volgende 32 schepen:
Voor Rotterdam: BOREAS, kapt. P.G. Visser; EMILIE, kapt. P.F. Marker; VICE ADMIRAAL GOBIUS, kapt. M.W. Zwart; SOERABAYA, kapt. A.M. Swarts; FACTORY, kapt. J. Jansen; EDUARD, kapt. J.M. de Winter; PADANG, kapt. A.A. van der Linden en STAD TIEL, kapt. W.B. Derks.
Voor Amsterdam: OCEAAN, kapt. C.J. Doeksen, POLLUX, kapt. J. Kooy; JAVA COURIER, kapt. F.G. Rienitz; A.R. FALCK, kapt. P. van Duyvenboden; JAVAAN, kapt. G.J. Teensma;

1853-06-27: NRC 28.06.1853
Rotterdam, 27 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende 35 schepen, als:
Voor Rotterdam: ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott; AUSTRALIE, kapt. R.A. Tange; PIO NONO, kapt. J.D. Nordlohne; IDA ELIZABETH, kapt. M.A. Overgaauw; FACTORIJ, kapt. J. Jansen; ROTTERDAM, kapt. P. Vis; NOORD, kapt. H.R. Rubaak; MENADO, kapt. P.A. Schaap; CORTGENE, kapt. J.A. Scott; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder.
Voor Amsterdam: SIRIUS, kapt. H. Mulder; JOHANNA CATHARINA, kapt. C.A. Hjelmström; LODEWIJK ANTONIE, kapt. M. de Wijn; PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matsen; KONING WILLEM II, kapt. G. v. Eijk Menkman; NEDERLAND & ORANJE, kapt. L. van der Plas; JAVA COURIER, kapt. F.G. Reinitz; CHINA, kapt. J.G. Appel; A.R. FALCK, kapt. P. v. Duivenboden; (opm: bekort)

1868-05-00: AH mei 1868
Advertentie van publieke veiling te Amsterdam, van het gekoperd en kopervast barkschip A.R. FALCK, gevoerd door kapt. D. v.d. Plas, gemeten op 641 ton of 339 lasten. Ligt in het Oosterdok.

1868-06-15: AH 17.06.1868
Verkocht op 15 juni 1868 te Amsterdam het barkschip A.R. FALCK, NLG 14400, in slag NLG 2000 (opm: = NLG 16400), koper E.C.A. Kali (opm: makelaar, in opdracht van N. Brantjes)

1870-06-09: Op 9 juni 1870 liet Nicolaas Brantjes het schip bij het kadaster van Hoorn onder zijn naam teboekstellen met brandmerk 296 Hoorn 1870.
Nadat hij was overleden liet zijn weduwe, Josephine Martha Theresia Truffino, het schip per 10 december 1887 op haar naam overzetten.
(Kadaster)

1892-09-23: Op 01.09.1892 vertrok de A.R. FALCK met een lading hout van Narva (Estland) naar Purmerend.
Op 23.09.1892 strandde de bark op de Noorderhaaks.

1892-09-24: Op 24.09.1892 slaagden de sleepboten HERCULES en STAD AMSTERDAM er in de bark vlot te slepen en te Nieuwediep binnen te brengen.

1892-10-26: Final Fate: Op 26.10.1892 werd het schip in Nieuwediep geveild en verkocht aan J.N. Prins die het schip kocht voor de sloop te Nieuwediep. L.C.H.)

1893-00-00: Van dit schip bevindt zich een schilderij van Jacob Spin in het Katwijks Museum.

2017-00-00: Documentatie beschikbaar gesteld uit de collectie Suijk Smit Hoedemaker door de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders.

Ship Masters Data

Date from: 1846
Captain: Boulett, Louis Adrien Jules
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 248
Other information: Kapitein L.A.J. Boulett (* Amsterdam 1800 – † 3/1867) werd op voordracht van kapitein J.C. Ludders in 1833 effectief lid van het College Zeemanshoop, voerende het fregat VROUW HENDRIKA. Hij kreeg t/m 1836 vlagnummer 361, van 1836 t/m 1854 vlag nr. 248 en van 1854 t/m 1867 nr. 69. (S.P.)

Date from: 1850
Captain: Plas, B. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1851
Captain: Duyvenbode, Pieter Teunisz van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1857
Captain: Duyvenbode, D. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1865
Captain: Plas, D. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1869
Captain: Hut, H.J.
College: Goede Bedoeling, Den Helder
Flagnumber: 9
Other information: Tevens lid van Maatschappij 'Tot Nut der Zeevaart', Veendam - vlag No. 250

Date from: 1876
Captain: Ekamp, F.A.
College: Goede Bedoeling, Den Helder
Flagnumber: 7
Other information: Tevens lid van Collegie 'De Herkenning', Schiermonnikoog - vlag No84.

Date from: 1878
Captain: Metus, J.C.E.
College: Goede Bedoeling, Den Helder
Flagnumber: 20
Other information: Tevens lid van Collegie 'De Herkenning', Schiermonnikoog - vlag 86.

Date from: 1887
Captain: Dobbinga, F.R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1888
Captain: Ruig, T.A.
College: Goede Bedoeling, Den Helder
Flagnumber: 33
Other information: 0

Images


Description:
Image type: Painting - Aquarel
Sources