Name ship: ELISABETH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1857
Classification Register: not registered
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Felix Devrient, Danzig, Prussia
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down:
Launch Date: 1857-10-08
Delivery Date: 1857-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 350.04 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 120.0 Feet (British) Registered
Beam: 27.4 Feet (British) Registered
Depth: 14.4 Feet (British) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

1888-00-00: Tussen 1888 en 1895 (jaar nog onbekend) is de ZEEMEEUW veranderd van bark in driemastschoener (opm. de ras van fokke- en grote mast verwijderd)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1857-10-08 MITTWOCH
Manager: Theodor Schirrmacher, Danzig, Prussia
Owner: Theodor Schirrmacher, Danzig, Prussia
Shareholder:
Homeport / Flag: Danzig / Prussia
Callsign: HFCB
Additional info:

Date/Name Ship 1871-01-18 MITTWOCH
Manager: Theodor Schirrmacher, Danzig, Prussia
Owner: Theodor Schirrmacher, Danzig, Prussia
Shareholder:
Homeport / Flag: Danzig / Prussia
Callsign: HFCB
Additional info:

Date/Name Ship 1878-00-00 ELISABETH
Manager: I. & S. Wiarda, Harlingen, Netherlands
Owner: I. & S. Wiarda, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: NPMQ
Additional info:

Date/Name Ship 1884-00-00 ZEEMEEUW
Manager: L. & S. Wiarda, Harlingen, Netherlands
Owner: L. & S. Wiarda, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: QDCB
Additional info:

Date/Name Ship 1899-00-00 ZEEMEEUW
Manager: W. Koen, Harlingen, Netherlands
Owner: W. Koen, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: QDCB
Additional info:

Ship Events Data

1877-01-00: Op reis met een lading zout van Liverpool naar Danzig is de MITTWOCH in januari 1877 in stormweer op de Noordzee zwaar beschadigd (het schip verloor de drie masten), waarbij twee der opvarenden het leven verloren. Het schip werd naar Aberdeen gesleept en aldaar verkocht.

1902-12-27: DS 100103
De ZEEMEEUW is op 4 november 1902 vertrokken van Arendal naar Harlingen met een lading hout.
NRC 100103
Harlingen, 9 januari. Volgens heden ontvangen bericht van de consul te Kristiania, is 27 december (1902) in de haven van Christiansund (opm: bedoeld zal zijn Christiansand, Zuid-Noorwegen) drijvend gevonden een reddingboei gemerkt ZEEMEEUW, zodat dus thans bevestigd is, dat deze bodem met de gehele bemanning in de Noordzee is verongelukt.

1902-12-31: PGC 020103
Harlingen, 31 december. Te Harlingen vreest men dat het aldaar thuisbehorende schip ZEEMEEUW, onder bevel van kapt. Ruig, van Noorwegen naar Harlingen, met man en muis vergaan is. Men verkeerde al sedert een maand in het onzekere, nu moeten voorwerpen van dat schip afkomstig op de Noordzee opgevist zijn.

1903-01-27: PCG 290103
Leeuwarder Courant, 27 januari: Hedenmiddag werd door een strandjutter op de Noordsvaarder (opm: West-Terschelling) een flesje gevonden, waarin zich een blaadje uit een notitieboekje bevond, waarop met potlood was geschreven: Vrijdag 1 jan. 1903. De "ZEEMEEUW" vergaan met man en muis, afgedreven naar het noorden en toen vergaan, niettegenstaande de lading hout. Goedendag tot ziens daarboven. Zonder naamtekening.
(opm: waarschijnlijk een zeer misplaatste grap; de echtheid is altijd betwijfeld

Ship Masters Data

Date from: 1878
Captain: Koen, W.
College: Zeemans-Voorzorg, Harlingen
Flagnumber: 27
Other information: 0

Date from: 1890
Captain: Kuiper, B.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1893
Captain: Koen, W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1900
Captain: Ruig, K.R. - Terschelling
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

1902-12-19 Reported missing PGC 221202
Harlingen, 19 december. Nog steeds verkeert men in grote ongerustheid over het alhier thuisbehorende driemast schoenerschip ZEEMEEUW, kapt. Ruig, dat voor een maand geleden van Arendal met een lading hout naar hier is vertrokken. Het is aanmerkelijk over de tijd, als men bedenkt, dat het onder gunstige omstandigheden dit traject in een week had kunnen afleggen. Alle hoop op behoud heeft men echter nog niet laten varen, daar voorbeelden bekend zijn, dat de overtocht nog langer duurde