Name ship: ANNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1847
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan Schouten, Dordrecht, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1847-09-16
Delivery Date: 1847-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 306.00
Deadweight:
 
Length 1: 32.40 Meters ***Unknown***
Beam: 5.33 Meters ***Unknown***
Depth: 3.99 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1847
Number in register 675
Name ship ANNA
Type Bark
Lasts 162
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1847-10-11
Passport requested by Wageningen Dzn., J. van & Wageningen, F. van
City Dordrecht
Master at time of request Cramer, W.H.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1847-00-00 ANNA
Manager: F. & J. van Wageningen, Dordrecht, Netherlands
Owner: F. & J. van Wageningen, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1849-00-00 ANNA
Manager: Firma Visser & Van der Sande, Dordrecht, Netherlands
Owner: Firma Visser & Van der Sande, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1857-00-00 BETSY
Manager: Firma Visser & Van der Sande, Dordrecht, Netherlands
Owner: Firma Visser & Van der Sande, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1861-00-00 MACASSAR
Manager: Harmens & Co., Harlingen, Netherlands
Owner: Harmens & Co., Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1847-09-16: - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd ANNA, Lang 32 Ellen 40 duimen, wijd 5 El 33 duimen, Hol 3 El 99 duimen, en over zulks gemeten op 162 Lasten; gelijk staand aan 306 Tonnen; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 16 September 1847 van deszelfs werf te water gelaten.
Dordrecht den 27 September 1847.
Burgemeester en Weth. voornoemd.
Ter ordonnantie van dezelve.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

1847-09-16: NRC 170947
Dordrecht, 16 september. Hedenmorgen omstreeks 9 uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het barkschip ANNA, groot 200 lasten, gebouwd voor rekening der heren F. & J. van Wageningen alhier. Het zal gevoerd worden door kapt. W.H. Cramer en is bestemd voor de vaart op Oost-IndiŽ.
Daarna is de kiel gelegd voor een andere bodem, mede voor die vaart bestemd en de naam zullende voeren van FLORA.

1861-08-00: Verongelukt in Straat Torres. (Zeetijd. 13 sept.)

Ship Masters Data

Date from: 1847
Captain: Cramer, Willem Hendriks
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 26
Other information: Geb: 14-8-1803 te Amsterdam z.v. Hendrik Cramer en Gerendina Roesma.

Date from: 1857
Captain: Stoorvogel, Johannes
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 23
Other information: Geb: 1818 te Maassluis / overl: 26-5-1882 te Maassluis.

Date from: 1861
Captain: Boer, Christoffel Martinus de
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 98
Other information: Geb: 1822 te Harlingen z.v. Martin Feikes de Boer en Roelofke van Dijk. Op 6-4-1857

Images

Sources