Name ship: GOUDA SUSANNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1836
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Cornelis Ernst Duyts - werf 'Het Roopaard', Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1833-08-03
Launch Date: 1836-05-03
Delivery Date: 1836-05-25
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 228.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 120.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 27.00 Meters Registered
Beam: 4.98 Meters Registered
Depth: 3.81 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1836
Number in register 247
Name ship GOUDA SUSANNA
Type Bark
Lasts 120
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1836-06-04
Passport requested by Angelkot Willink, H. (boekhouder)
City Amsterdam
Master at time of request Mulder, H.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1830-05-00 GOUDA SUSANNA
Manager: Herman Angelkot Willink, Amsterdam, Netherlands
Owner: Herman Angelkot Willink, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1844-08-19 WILHELMINA ARNOLDA
Manager: Canne & Balw, Amsterdam, Netherlands
Owner: Canne & Balw, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1853-00-00 NIJVERHEID
Manager: D. de Bruyn & C. Kruyt, Zaandijk, Netherlands
Owner: D. de Bruyn & C. Kruyt, Zaandijk, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zaandijk / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1857-11-23 NIJVERHEID
Manager: S. Piek, Oudshoorn, Netherlands
Owner: S. Piek, Oudshoorn, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oudshoorn / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1836-11-23: RC 30.03.1837
Rotterdam, 29 maart. In de Javasche Courant van den 23 november (opm: 1836) vindt men het volgende:
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. brikken ORESTES en CIRCE, civiele schoeners ZWALUW, ALCINOE, ANADYOMENE, en POSTILLON, Engelse oorlogsbrik ZEBRA,
Nederlandse schepen ADMIRAAL DE RUITER, ANTHONY, KORTENAER, LESPERANCE, MAKASSER, OEY SINJO en stoomboot VAN DER CAPELLEN,
barken SUSANNA DOROTHEA, SEGAF, RADJA WALIE, NEDERLANDER, REMBANG, ANNA EN LOUISA, GOUDA SUSANNA, TAN GOANSING, FATAL HAIR, TESSIER, JOHANNA WILHELMINA, DOROTHEA HENRIETTA, FATAL KARIM en TALSUM,
schoeners AUGUSTE, JOHANNA CHARLOTTA, OMEGA, MARIA FREDERIKA, NIJVERHEID, CORINGA, NASRIE en FATAL HAIR. (opm: bericht sterk bekort)

1837-05-12: Stadsarchief Amsterdam:
38-148 12 mei 1837, bark GOUDA SUZANNA, kapitein Hendk Mulder, bestemming Batavia, correspondent H. Angelkot Willink, 16 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman, 3e stuurman/bootsman, timmerman, kok , 6 matrozen, 2 ligtmatrozen, 2 kajuitwachters en een schrijver.
38-150 11 mei 1838, bark GOUDA SUSANNA, kapitein Hendk Mulder, bestemming Batavia, correspondent H. Angelkot Willink, 15 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman, 3e stuurman/bootsman, timmerman, kok , 6 matrozen, 2 ligtmatrozen en 2 jongens.
In de index op de monsterrollen wordt hetzelfde schip met dezelfde kapitein genoemd dd 27 februari 1836, maar in de map 38-146 was het document niet terug te vinden. (S.P.)

1844-08-19: AC 19.08.1844
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balw, H. Salm, J Schrder en D. Beth, makelaars, zullen op heden, den 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks Nederlands barkschip, genaamd GOUDA SUSANNA, gevoerd door kapt. Jan Leendert Mulder, volgens Nederlandsche meetbrief lang 27 ellen, wijd 4 ellen 98 duimen, hol 3 ellen 84 duimen, alzo gemeten op 228 tonnen of 120 lasten; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

De aankoop door de firma Canne & Balw, cargadoors te Amsterdam op 19 augustus 1844 geschiedde t.o.v. notaris F.W. Fabius te Amsterdam voor de prijs van NLG 16.100. (archief 1844.20)

1850-05-30: NRC 31.05.1850
Rotterdam, 30 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. Rouffaer, GESINA, kapt. Burggraaff, VRIENDSCHAP, kapt. de Boer, NEPTUNUS, kapt. Schnijder, STRAAT BALIE, kapt. Mulder, WALVISCH, kapt. Schut, SUMATRA, kapt. Swart, WILHELMINA ARNOLDA, kapt. Mulder, STAD UTRECHT, kapt.Jaski, WILHELMINA LUCIA, kapt. Carst, AMBARAWA, kapt. Karst, LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN (van Dordrecht) kapt. Gbel, CORTGENE (van Rotterdam), kapt. Scott, en JOHANNA HENDRIKA, kapt. Hoek.

1850-08-19: NRC 21.08.1850
Verkoping van Schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 19 augustus:
- 2/55 Parten in het barkschip SIRIUS, NLG 1450, in slag NLG 550, koper F. der Kinderen.
- 2/60e Parten in het barkschip WILHELMINA ARNOLDA, NLG 420, in slag NLG 5, koper G.J. Boelen.

1852-06-18: NRC 19.06.1852
Rotterdam, 18 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 30 schepen:
Voor Amsterdam: VRIENDEN, kapt. J.A.T. Tydeman; CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer; OUD-ALBLAS, kapt. N. Kruymel; JAVA, kapt. L. Tak; WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder; GELDERLAND, kapt. A. van Oosteroom; NIJVERHEID, kapt. J.A. Mooi; JAN VAN BRAKEL, kapt. W.L. Esinck, JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; DOROTHEA, kapt. H. Visser; CORNELIA, kapt. J.J.C. Noodt; SUSANNA CHRISTINA, kapt. J.J.H. Stolte; LAURA & ADLE, kapt. K.L. Swart; JULIE CLAIRE, kapt. H. de Wijn.

1853-11-01: NRC 04.11.1853
Liverpool, 1 november. Het van hier op de 21e oktober j.l. naar Hobart Town vertrokken Nederlands schip NIJVERHEID (opm: bark, b.j. 1836), kapt. J.C.M. van Strijen, is lek uit zee teruggekomen.

1853-11-25: NRC 14.01.1854
Batavia, 25 november 1853. Vrachten zijn aanmerkelijk hoger; er is aan disponibele scheepsruimte groot gebrek, zodat zeer zeker wel 10 12 schepen van middelmatige grootte tot onze hoogste notering nemers zouden vinden. De volgende vrachten zijn alhier afgesloten: ROWALLEN (Engels) GBP 4.5 rijst en GBP 4.10 suiker, alhier te laden naar Londen. CECILIA (Zweeds) GBP 5.5 suiker, alhier te laden naar Rotterdam. DERWENT (Engels, 2e klasse bij Lloyd) GBP 5 voor rijst en koffij, GBP 5.5 suiker, alhier en te Samarang te laden naar Rotterdam. JULIE (Belgisch) GBP 5 voor koffij en rijst, GBP 5.5 voor suiker, alhier te laden naar Antwerpen. JEANNETTE (Nederlands) rijst NLG 105, suiker NLG 115, arak (opm: rijstbrandewijn) NLG 140, alhier te laden naar Rotterdam. HENRIETTE CLASINA (Nederlands) koffij NLG 105, suiker NLG 115 alhier te laden naar Amsterdam, met NLG 5 verbetering voor de te Samarang in te nemen gedeeltelijke lading. De NIJVERHEID (Nederlands) is nog disponibel, doch aangezien het nog zeer lang kan duren voor deze bodem een uitvoerlading kan innemen (moetende alhier, te Samarang en te Soerabaija lossen) is men ongenegen hem nu reeds te engageren.
Vr het bekend worden van de alhier bestede hoge vrachten werden te Soerabaija genomen: de VIRGINIA (Bremer) NLG 105 suiker, NLG 115 huiden, NLG 120 arak, naar Amsterdam; de LORD ASHBY (Engels) GBP 4.7/6 suiker naar Londen.

1853-12-10: NRC 29.01.1854
Batavia, 10 december. Scheepsvrachten. Het gebrek aan disponibele scheepsruimte neemt toe, en daar iedereen ten spoedigste de gekochte producten wenst af te schepen, zijn vrachten weer gerezen. Men besteedde voor de NIJVERHEID naar Amsterdam NLG 115 voor suiker, te laden op Soerabaya, biedende zich voor deze bodem weinig liefhebbers aan doordat dezelve zeer waarschijnlijk niet vr 3 4 weken ter inname der retourlading zal gereed zijn. Verder werden genomen de BOSPHORUS naar Amsterdam NLG 105 voor rijst en koffij en NLG 115 voor suiker hier te laden; de REIJERWAARD NLG 120 voor suiker naar Rotterdam, te Soerabaya in te nemen, waarheen deze bodem buitendien ter ontlading der Europese lading moet verzeilen; De MARY GODDARD hier te laden naar Rotterdam NLG 110 voor rijst en NLG 120 voor suiker, en de MAZAGRAN naar Nantes FFr. 110 per tonneau voor rijst.

1854-04-26: NRC 27.04.1854
Rotterdam, 26 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als:
Voor Amsterdam: JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. J. van der Mey; KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer; LUCIPARAS, kapt. J. Kloppenburg; MERCURIUS, kapt. D. Visser; HENDRIK WESTER, kapt. R.J. Reynders; DE NIJVERHEID, kapt. J.C.M. van Strijen; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. S. Stapert; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; WATERLOO, kapt. W.W. van Epen; TRITON, kapt. H. Olie; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duijn; STAD UTRECHT, kapt. F.O.J. Jaski; PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit; GOEDE VERWACHTING, kapt. F.J. Rotgans; ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser; WALVISCH, kapt. Th. Schut; STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong; ANNA EN ELIZE, kapt. C.J. Jaski; SCHOON VERBOND, kapt. J. Veenstra; ZEEVAART, kapt. J.A. Knaap; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. G.C. Fischer; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. J.C. Berk; HENRICUS GERARDUS, kapt. P. de Boer; BELLATRIX, kapt. A.P.

1855-05-25: De NIJVERHEID onder kapt. J.C.M van Strijen vertrok 25 mei 1855 van Amsterdam en was op 14 juni 1856 weer thuis. (S.P.)

1857-11-23: Final Fate: Tijdens een reis met een lading kolen van Newcastle naar Cadiz strandde de NIJVERHEID op 23 november 1857 op de Noorderhaaks. Hierbij kwamen alle opvarenden om het leven.
(L.C.H.)

Ship Masters Data

Date from: 1836
Captain: Mulder, Hendrik
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 174
Other information: Kapitein Hendrik Mulder werd met vlagnummer 174 effectief lid van Zeemanshoop per 1 augustus 1826 op voordracht van H. Funk. (S.P.)

Date from: 1840
Captain: Mulder, Jan Leendert
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 528
Other information: Kapitein Jan Leendert Mulder werd met vlagnummer 528 effectief lid van Zeemanshoop per 21 april 1840 op voordracht van H. Mulder. (opm: kennelijk de voorgaande Hendrik, die gelet op de toevoeging inmiddels zelf was overleden). Ten tijde van deze inschrijving waren Mulder en zijn vrouw beiden 34 jaar. (S.P.)

Date from: 1850
Captain: Mulder, Jan Leendert
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 528
Other information: 0

Date from: 1853
Captain: Strijen, Jan Cornelis Marinus van
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 919
Other information: In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop d.d. 24/31 mei 1853 werd als effectief lid voorgedragen en benoemd Jan Cornelis Marinus van Strijen, oud 29 jaar, voerend de bark NIJVERHEID, wonend in de Bikkerstraat aan de werf de Nachtegaal te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.A. de Haas. Kapitein J.C.M. van Strijen was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1853 t/m (minstens) 1865 met de vlagnummers 919 (1853) en 525 (1854 - 1865). (S.P.)

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Description: BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 1420 1836 no. 22
General information regarding this ship

 

NRC 261157
Nieuwe Diep, 24 november. Op de Noorderhaaks is gisteren middag, zoals bereids kortelijk gemeld, gestrand en totaal verongelukt een onbekende bark. Uit het op Texel aangespoelde wrakhout veronderstelt men, dat het een Bremer of Hamburger schip is geweest, met een lading rijst van Akyab (opm: Sittwe). Van de lading is nog niets aangespoeld, hetwelk deze mening versterkt. Kapt. J.W. Jager, voerende het schip (opm: schoener) de HANDEL, van Suriname alhier binnen, heeft gerapporteerd, dat twee van de masten met de zeilen aangeslagen, nog stonden. De loodsschuiten, die buitengaats de wacht hadden, de vorige avond alhier binnengekomen, hebben niets gerapporteerd.
NRC 271157
Rotterdam, 26 november. Aangaande de bark op de Noorderhaaks gestrand, wordt heden van Texel gemeld, dat aldaar was aangespoeld, een zwart geschilderd naambord, waarop met witte letters NIJVERHEID, en verder, dat volgens aldaar aangespoelde wrakhout, voorzien met koperen bouten, het een oud schip scheen te zijn geweest, dat belangrijk vertimmerd en waarschijnlijk met steenkolen of ballast beladen was. Nog waren van dat schip aan strand gekomen een grote boot, zonder naam, waarin zich twee lijken bevonden, een rond naambord, met wit geschilderde rand, waarin de letters S. P. en eindelijk een gedeelte van de tuigage, een stuk wrak, waaraan twee ankers en ketting, en enige vaatjes provisie, als snijbonen, augurken enz. De equipage is er hoogstwaarschijnlijk bij omgekomen. Op Texel liep het gerucht, dat aan Den Helder was aangebracht, het stuurrad van dat schip, waarop het woord Hamburg. Volgens de bovenstaande aangespoelde naamborden schijnt het schip, op de Noorderhaaks verongelukt, te zijn geweest: de Nederlandse bark NIJVERHEID, kapt. J.L. Mulder, toebehorende aan de heer S. Piek te Oudshoorn, van Newcastle met steenkolen naar Cadix gedestineerd. (opm: de NIJVERHEID, kapt. Mulder, lag 19 november zeilklaar te Newcastle met bestemming naar Cadix). 
NRC 061257
Nieuwediep, 4 december. Het lijk van de bij het vergaan van de Nederlandse bark NIJVERHEID zo ellendig verongelukte kapt. Muller (opm: J.L. Mulder) is bij Texel aangespoeld en daar met eenvoudige plechtigheid bijgezet