Name ship: ALBERTUS ADRIANUS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Bom
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Scheveningen, Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight: 25.00 lasts (rye)
Deadweight 2: 14.00 lasts (commercial)
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1813
Number in register 18130037
Name ship ALBERTUS ADRIANUS
Type Bom
Lasts 0
Built province/country Binnenland, Binnenland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1813-12-21
Passport requested by Ommeren Fz, Jan van
City Rotterdam
Master at time of request Plug, Aalbert
Harbour Rotterdam
Other Remarks Gefranciseerd geweest - boekhouder en mede-reder

Ship History Data

Date/Name Ship 1810-05-00 ALBERTUS ADRIANUS
Manager: Jan van Ommeren Fzn, Rotterdam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1813-12-16 ALBERTUS ADRIANUS
Manager: Jan van Ommeren Fzn, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

 

Hermanus van Kouwenhoven Pals, Scheveningen (3/4e part),
T. & R.J. Browne, Rotterdam (1/8e part),
Jan van Ommeren Fzn., Rotterdam (1/8e part en boekhouder)   
     

 

Ship Events Data

1810-05-00: De rederij-cedule opgemaakt in 1810 geeft de scheepsnaam als AALBERTUS ADRIANUS, en die van de kapitein als Aalbert Plug. De Rotterdamsche Couranten schrijven consistent over de logischer namen ALBERTUS ADRIANUS en Albert Plug, zodat deze zijn aangehouden.


1820-03-02: RC 11.03.1820
Londen, 7 maart. Van alle zeehavens heeft men berigten van de schade, door de hevige stormen veroorzaakt.
Het schip the ALBERTUS ADRIANUS, Plug, van Rotterdam naar Alnwick (opm: 5524 N.B. 0142 W.L.), is donderdagnacht (opm: 2 maart) bij Southwold (opm: 5219 N.B. 0140 O.L.) op strand gedreven; het meeste der lading is aan land gebragt.

1820-03-07: Final Fate: In maart 1820 nabij Southwold gestrand en mogelijk wrak

Ship Masters Data

Date from: 1810
Captain: Plug, Albert
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1818
Captain: Beck, H.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1820
Captain: Plug, Albert
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 1810-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.01.21 877b - 292
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
Gemeente-Archief Rotterdam archiefnummer Rott.1.01.2520.1810.22
Gemeente-Archief Rotterdam archiefnummer Rott.1.01.2520-1813.7
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1813

 

RC december 1813
Naar Londen: Kaptein Albert Plug, voerende het Hollandsch Bomschip ALBERTUS ADRIANUS, om aanstaande Vrydag den 10 dezer te vertrekken.

  Adres by J. van Ommeren Fz, Cargadoor.

(opm: een selectie van gedurende december 1813 door verschillende cargadoors geplaatste advertenties van in Rotterdam in lading liggende schepen, welke een indruk geeft van de ‘lijndiensten’ op een aantal Engelse havens wordt getoond in de kroniek over 1813)

1816

RC 13.04.1816
Advertentie. Gijsbert van Alphen en Jan Bertram Breukelman, makelaars te Rotterdam, als daartoe door de Rechtbank van Koophandel binnen deze stad, ten behoeve van Assuradeuren en hunne Principalen, geauthoriseerd, zullen, op donderdag den 18 april 1816, des morgens ten 11 uren, in het huis der Notarissen, op de Gelderschekaaij, aan de meest daarvoor biedende publijk verkopen: (om contact geld) 50 pds brede Creassen à la Morlaix, 49 dito Platilles Royales, 248 dito Entrante Bretagnes, 83 dito Warendorper linnen, 30 dito Colette dito. Benevens 435 Goudse en Edamse kazen en 95 stuks hammen. Alle welke goederen, merendeels beschadigd, zijn gelost uit het in het uitzeilen van Maassluis verongelukte schip ALBERTUS ADRIANUS, gevoerd geweest door kapt. Albert Plug, en gedestineerd naar Duinkerken. En dat bij Kavelingen, zo als de goederen zullen genummerd zijn, en liggende op een zolder op de Leuvehaven, Westzijde, letter C No. 50 en 624, alwaar dezelve, daags vóór en op de morgen der veiling, door een ijder zullen kunnen worden bezigtigd. Iemand nader onderrigting begerende, adressere zich bij bovengemelde makelaars.

RC 14.11.1816
Rotterdam, 13 november. Laatstleden zondag morgen (opm: 10 november) circa negen uren, is bij het dorp Scheveningen gestrand het bomschip, genaamd ALBERTUS ADRIANUS, gevoerd bij schipper Albert Plug, van Londen naar Rotterdam gedestineerd. De equipagie is behouden en de goederen gelost.

RC 30-11-1816
GYSBERT VAN ALPHEN en JAN BERTRAM BREUKELMAN, Makelaars, te Rotterdam, als daartoe door den Heer J.F. HARRISON, Agent van Lloyds, en hunne Principalen gemagtigd zijnde, na gedane aangifte volgens de wet, zullen , op Donderdag den 5 December eerstkomende, des voormiddags ten elf uren, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekaai, aan de meestbiedenden, (OM CONTANT GELD) verkoopen: Eene Partij MANUFACTUREN, alles min en meer beschadigd; gelost uit het voor Schevening gestrande Bomfchip Albertus Adrianus, Kaptein Albert Plug, komende van Londen, en zulks bij Kavelingen, zoo als die zijn liggende op een Zolder, op de Leuvehaven, westzijde, wijk C, n°. 53 en 624, alwaar deze Goederen daags vóór en op den verkoopdag door een ijder kunnen worden bezigtigd.

 

1818 

RC 16.08.1818
In lading liggend te Rotterdam naar St. Valery-sur-Somme en Havre: het Bomschip ALBERTUS ADRIANUS, kaptein H.J. Beck, om den 18 dezer te vertrekken.

Adres bij de bestelmeester K. de Vogel, of Ooms en De Groot, Cargadoors.

1820

RC 11.03.1820
Londen, 7 maart. Van alle zeehavens heeft men berigten van de schade, door de hevige stormen veroorzaakt.

Het schip the ALBERTUS ADRIANUS, Plug, van Rotterdam naar Alnwick (opm: 55º24’ N.B. 01º42’ W.L.), is donderdagnacht (opm: 2 maart) bij Southwold (opm: 52º19’ N.B. 01º40’ O.L.) op strand gedreven; het meeste der lading is aan land gebragt.

Het is schip is vermoedelijk als wrak verkocht.