Name ship: ANNIE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1918
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 9198 GRON 1918
Category: Cargo vessel
Propulsion: Aux. Sailing Vessel
Type: Cutter
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Fa. L. Wolthuis & Zn., Veendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1918-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Motorenfabriek 'De Industrie' v/h D. Boot, Alphen aan den Rijn, Netherlands
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: Paraffin
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 169.81 Gross tonnage
Net Tonnage: 122.24 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 101.7 Feet (British) Length registered (Lreg)
Beam: 21.5 Feet (British) Breadth, moulded
Depth: 9.0 Feet (British) Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-08-07 ANNIE
Manager: Eligius Andreas Muller, Groningen, Netherlands
Owner: Eligius Andreas Muller, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NFGC
Additional info:

Date/Name Ship 1918-12-07 ANNIE
Manager: Gebr. Muhring, IJmuiden, Netherlands
Owner: Gebr. Muhring, IJmuiden, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: IJmuiden / Netherlands
Callsign: NFGC
Additional info: Aankoopprijs HFl. 77.000,--

Date/Name Ship 1919-04-11 ANNIE
Manager: Visserij Maatschappij De Goede Hoop II , IJmuiden, Netherlands
Owner: Visserij Maatschappij De Goede Hoop II , IJmuiden, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: IJmuiden / Netherlands
Callsign: NFGC
Additional info: Gebr. Muhring

Date/Name Ship 1920-00-00 ELISE
Manager: Georges Dupuy, La Rochelle, France
Owner: Georges Dupuy, La Rochelle, France
Shareholder:
Homeport / Flag: La Rochelle / France
Callsign: TSEG
Additional info:

Date/Name Ship 1921-00-00 ELISE
Manager: Pellegrini, France
Owner: Pellegrini, France
Shareholder:
Homeport / Flag: France
Callsign: TSEG
Additional info:

Date/Name Ship 1927-00-00 ELISE
Manager: Isautier & Co., La Rochelle, France
Owner: Isautier & Co., La Rochelle, France
Shareholder:
Homeport / Flag: La Rochelle / France
Callsign: TSEG
Additional info: later thuishaven St. Pierre, Réunion.

Ship Events Data

1918-08-07: Dagregister deel 21 nummer 1918. Den negenden Augustus 1900 en achttien. Eigendomverklaring. Ondergeteekende Eligius Andreas Muller, koopman, wonende te Groningen, verklaart bij deze te zijn de eenige eigenaar van het Motor Kotterschip genaamd “Annie”, gebouwd te Veendam, hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto vier honderd een en tachtig en vijf honderdste (481.05) kubieke meter of een honderd negen en zestig en een en tachtig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en netto drie honderd zes en veertig en acht en twintig honderdste kubiek meter of een honderd twee en twintig en vier en twintig honderdste tonen van 2.83 kubieke meter, thuis behoorende te Groningen, thans liggende te Alfen aan den Rijn en gevoerd wordende door schipper Klaas Dost. Groningen den zevenden Augustus 1918.

1934-00-00: In Lloyd’s 1934/35 staat de toevoeging "Sunk".

Ship Masters Data

Images

Sources