Name ship: DAGERAAD (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1861
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Fop Smit (Slikkerveer), Slikkerveer, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down:
Launch Date: 1861-06-21
Delivery Date: 1861-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 720.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 42.36 Meters Registered
Beam: 7.21 Meters Registered
Depth: 5.35 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1861
Number in register 655
Name ship DAGERAAD
Type Fregat
Lasts 383
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1861-09-18
Passport requested by Ulrich, J.R.
City niet vermeld
Master at time of request niet vermeld
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1861-00-00 DAGERAAD (DE)
Manager: Fop Smit, Kinderdijk, Netherlands
Owner: Fop Smit, Kinderdijk, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands
Callsign:
Additional info: Call sign since 1867: NLTR

Date/Name Ship 1866-08-25 DAGERAAD (DE)
Manager: erven Fop Smit, Kinderdijk, Netherlands
Owner: erven Fop Smit, Kinderdijk, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1866-10-31 DAGERAAD (DE)
Manager: J. Smit, Slikkerveer, Netherlands
Owner: J. Smit, Slikkerveer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Slikkerveer / Netherlands
Callsign: NLTR
Additional info:

Ship Events Data

1861-10-20: ZZC 261061 - De Dageraad: Arriveerde 20.10.1861 te Brouwershaven van Samarang.- kapt. J.R. Ulrich.


1871-01-30: Final Fate: ZZN 060471
Soerabaya, 6 februari. In de nacht van zaterdag de 29ste op zondag de 30ste januari jl. strandde het Nederlandse schip DE DAGERAAD, gezagvoerder van Striemen, op één der talrijke klippen van de eilandengroep, bekend onder de naam Poeloe Raas. Gemeld vaartuig kwam van Engeland met een lading steenkolen, bestemd voor de Ned. Indische Handels-Maatschappij. Volgens het bestek de vorige dag genomen, vermeende de gezagvoerder zich te bevinden op voldoende afstand van de hem bekende gevaarlijke passage; maar het donkere regenachtige weer belette hem wellicht te ontwaren hoe de hevige stroming zijn vaartuig deed afwijken van de te houden koers. Hoe het ook zij, 's nachts te 2 uur stootte het schip met vreselijk gekraak op een klip en bekwam men weldra de overtuiging, dat de opvarenden niets overbleef dan het vege lijf trachten te redden. De boten werden uitgebracht en de bemanning, bestaande uit 24 koppen, bereikte behouden één der bovenvermelde eilanden, waarvan de radja onmiddellijk zich bereid toonde de schipbreukelingen alle mogelijke bijstand te verlenen. Na twee vergeefse pogingen te hebben aangewend de Madura-wal te bereiken, ondernam de 1e stuurman van Straate met de giek, waarin 6 der onversaagdsten van de equipage, nogmaals die reis, waarin hij na drie dagen en twee nachten slaagde zodat zij behouden te Sumanap aankwamen. De resident van Madura hielp de stuurman aan transportmiddelen naar Soerabaija, terwijl zijn 6 metgezellen te Sumanap achterbleven. Zeventien man, waaronder de gezagvoerder, bevinden zich nog op Poeloe Raas. Van het schip zou men niets hebben kunnen redden dan enig zeil- en touwwerk.


Ship Masters Data

Date from: 1861
Captain: Ulrich, Johan Roelof
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 116
Other information: 0

Date from: 1866
Captain: Duinker, J.J.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 152
Other information: 0

Date from: 1870
Captain: Striemen, F.H. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources