Name ship: ABEL TASMAN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1852
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Gebrs Jonker, Kinderdijk, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1852-02-21
Delivery Date: 1852-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 735.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 388.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1852
Number in register 416
Name ship ABEL TASMAN
Type Bark
Lasts 388
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1852-05-29
Passport requested by Varkevisser, P.
City Scheveningen
Master at time of request Hensing, J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-00-00 ABEL TASMAN
Manager: P. Varkevisser & Cs., Scheveningen, Netherlands
Owner: P. Varkevisser & Cs., Scheveningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Oorspronkelijke eigenaren van het barkschip ABEL TASMAN:
Cornelis Smit, Alblasserdam (21/64e part)
Pieter Varkevisser,boekhouder, Scheveningn (7/64e part)
Frank Varkevisser,  Scheveningen (2/64e part)
Charles van Olden, 's-Gravenhage (1/64e part)
Carel August Gunkel, 's-Gravenhage (2/64e part)
Hermanus Hendrik van Gogh, s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Ament, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Jacobus van Omenen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Anthonius van Gardingen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacues Moritz, 's-Gravenhage (1/64e part)
Firma A. Perk & Zonen, 's-Gravenage (1/64e part)
Henri AbrahamPuejael Certan, 's-Gravenhage (1/64e part)
Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooyen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Carolina Wilhelmina Jacoba Temmink, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Pieter Blom, Amsterdam (2/64e part)
George Frederik ten Dall, Amsterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (2/64e part)
Petrus Spaapen, Rotterdam (2/64e part)
Pulus Tamesz van Os, Rotterdam (1/64e part)
Jacob de Kuyter Gerritszoon, Delft (1/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Wed. H.A. Bou..ss..wils, geboren S.W. Rademaeker van Gravenpolder, Leiden (2/64e part)
Gerrit Kroon, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wed. Lourens Gastelaar, geboren Jacoba Hendrica De Vallée, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johan Bartholomeus Enta, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wijnandus Nicolaas Kooyker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Gjalt Arjens Brouwer, Woudsend (2/64e part)
en firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/64e part)

 

transactie:

 Jan Smit Corneliszoon, reder te Alblasserdam, mede namens Margje Smit, echtgenote van Cornelis Gijsbertus van der Lee, reder te Alblasserdam, Janna Smit, echtgenote van Jan Vroege, reder te Alblasserdam, Petronella Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Cornelia Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Deliaantje Smit, echtgenote van Frans Harms von Lindern, reder te Alblasserdam en Dirkje Smit, echtgenote van Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Hoogezand, zijnde alle gezamelijke erfgenamen, ieder voor een gelijk deel, van wijlen Cornelis Smit, Alblasserdam:verkopen aan de firma P. Varkevisser & Zoonen, reders en cargadoors te Rotterdam,  

9/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per 1/64e part)

Getekend in mei 1866.

 

Jan Hendrik Grooteboom van Os verkoopt op 27 april 1866 aan de firma P. Varkevissser & Zoonen te Rotterdam 1/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,-

De erven van Anthonya Jacoba van Gardinge, wijlen echtgenote van wijlen Carel August Gunkel verkopen op 22 augustus 1864  3/64e part in de bark ABEL TASMA, gemeten op 735 tonnen, gevoerd door kapt. J.R. Rijken, aan de firma P. Varkevisser & Zoonen  te Rotterdam voor NLG. 2400,-

De erven van wijlen Pieter Varkevisser te Scheveningen en op 8 december 1862 overleden, verkopen 7/64e part in het barkschip ABEL TASMAN op 29 mei 1863 aan Pieter Varkevisser Junior (prijs niet genoemd)

Jan Smit Czn en zijn zusters als erven Cornelis Smit, verkopen op 9 mei 1866 aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser te Scheveningen 12/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per part.

Frank Varkevisser Jr. reder te Scheveningen, heeft op 11 december 1862 van zijn vader, thans wijlen Frank Varkevisser, overgenomen voor NLG. 500,- 1/64e part in de ABEL TASMAN.

Hermanus Hendrik van Gogh, houtkoper, heeft op 16 mei 1866 verkocht aan Abraham van Duin, rentenier, beide te ’s-Gravenhage, 1/64e part in de ABEL TASMAN  voor NLG. 500,-

Johan Francois Smeets te Delft overleden op 5 juni 1865, heeft aan zijn erven nagelaten een part (?) in de ABEL TASMAN.

De vele erven Gerrit Kroon te Bergen op Zoom, aldaar overleden 17 maart 1861, ontvangen 1/64e part in de ABEL TASMAN.

Opm: het is ondoenlijk al deze transacties verder uit te werken; het gaat om vele boedelscheidingen, verervingen van kleine parten in het schip, etc. etc. 

 

 

 

Ship Events Data

1852-02-21: NRC 220252
Rotterdam, 21 februari. Heden middag is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Jonker aan de Kinderdijk met het beste gevolg te water gelopen het barkschip ABEL TASMAN, groot 370 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. J. Hensing en gebouwd voor rekening van de heer P. Varkevisser te Scheveningen. Deze bodem is het eerste grote schip, dat op genoemde timmerwerf gebouwd wordt.

1852-06-00: NRC 220552
Advertentie. Naar Batavia zal in de loop der maand juni vertrekken het nieuw gebouwd barkschip ABEL TASMAN, kapt. J. Hensing, zijnde uitmuntend ingericht voor passagiers en goederen. Adres ten kantore van M. Varkevisser.

1853-07-24: NRC 280753
Deal, 24 juli. De Nederlandse schepen ABEL TASMAN, kapt. Hensing, van Londen naar Sydney en TWEE GODFRIEDS, kapt. Brandligt, van Londen naar Geelong, zijn op de hoogte van de Singels (opm: droogten nabij Winchelsea) met elkaar in aanraking geweest, en dientengevolge alhier geretourneerd. Eerstgenoemde heeft zeer onbeduidende schade, laatstgenoemde heeft de boegspriet verloren en enige averij aan het galjoen bekomen.

1854-03-27: NRC 140554
Batavia (opm: Djakarta), 27 maart. Scheepsvrachten. Van vrachtzoekende schepen hadden weder enige arrivementen (opm: aankomsten) plaats, en valt daaromtrent het volgende te zeggen.
De JAN PIETERSZOON KOEN en JACOB CATS werden genomen voor een reis van Akyab naar Cowes om order, en verder naar Nederland GBP 5.5, andere havens van het continent GBP 5.12/6, Engeland GBP 5.15. De HENRIETTE tot NLG 70 alhier en NLG 80 op de kust te laden, meestens voor suiker naar Nederland. De NEERLANDS INDIEN tot NLG 80 voor suiker, zo hier als op de kust te laden naar Rotterdam. De VIER GEBROEDERS neemt een lading stenen in op Onrust naar Soerabaija en komt op die plaats weder disponibel. De ABEL TASMAN laadt grotendeels voor reders rekening en vult op tot suiker NLG 85, koffij NLG 75 op de kust en NLG 5 per last minder alhier. De ZEEMANSHOOP, te Soerabaija gearriveerd, laadt grotendeels voor reders rekening. Van hier vertrok onbevracht op avontuur de JAVAAN naar Singapore. Thans zijn nog disponibel de LEWE VAN NIJENSTEIN, RESIDENT VAN SON, ZES GEZUSTERS, MARIA MAGDALENA, PHOEBUS, CLIO, MARIA EN ELIZE, EENSGEZINDHEID, ANTOINETTE, ZORGVLIET en BUITENZORG.

1867-00-00: Final Fate: 1867: Verongelukt in N.O.I.

Ship Masters Data

Date from: 1852
Captain: Hensing, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1858
Captain: Rijken, J.R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources