Name ship: GOUDVISCH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1807
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Harm Derks, Muntendam, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1807-11-13
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 35.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140724
Name ship GOUDVISCH
Type Smak
Lasts 0
Built province/country Muntendam, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-05-23
Passport requested by Luurts, Geert Hendriks
City Veendam
Master at time of request Luurts, Geert Hendriks
Harbour Eerdholms (bij Bornholm)
Other Remarks mede-reder

Ship History Data

Date/Name Ship 1807-11-13 GOUDVIS
Manager: Geert Hendriks Luurts, Veendam, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Veendam, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Shareholder: partenrederij,
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 1.200,-

Date/Name Ship 1810-00-00 GOUDVISCH
Manager: Geert Hendriks Luurts, Veendam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Veendam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1814-05-23 GOUDVISCH
Manager: Geert Hendriks Luurts, Veendam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1817-01-15 GOUDVISCH
Manager: Fokke Everts Niewold, Groningen, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 8.460,-

Date/Name Ship 1825-02-00 GOUDVISCH
Manager: Fokke Everts Niewold, Groningen, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Eigenaren van de smak GOUDVIS in november 1807:
Geert H. Luunter (?) (1/6e part)
Harm A. Bol (1/6e part)
Harm Cornelis (1/6e part)
Lammert G. Mulder (1/16e part)
Jan P. Braam (1/16e part)
Harm Deddes (1/16e part)
Jacob J. Slik (1/16e part)
Egbert B. Bol (1/16e part)
Harm A. Lukkien (1/16e part)
firma Jacob Wilkes & Co. (1/16e part)
firma Egbert Geerts & Co. (1/16e part)
en aan alle gezamelijke personen nog 1/8e part onverdeeld

Eigenaren van de smak GOUDVIS in mei 1814:
*Geert H. Luunter (?), Veendam (schipper en 4/16e part)
*Harm Arents Bol, Veendam (2/16ee part)
*Harm Cornelis Schrader, Veendam (1/6e part)
*Lammert Geert Mulder, Onderdendam (1/16e part)
*weduwe Jan Pieters Braam, Veendam (1/16e part)
*Franka Doekes Mollema, weduwe van Harm Deddes Boscher, Veendam (1/16e part)
*Jacob Jacobs Slik, Veendam (1/16e part)
*Egbert Berends Bol, Veendam (1/16e part)
*firma Jacob Wilkes & Co., Veendam (1/16e part)
*firma Egbert Geerts Drenth & Co.Veendam (1/16e part)
(opm: met * gemerkte namen komen ook voor als eigenaren in 1807

Eigenaren van de smak GOUDVIS tot 15 januari 1817:
Geert Hindriks Luurts, Veendam, schipper (1/4e part)
Harm Cornelis Schrader, Veendam, zonder beroep, (1/8e part)
Harm Arends Bol, Veendam, schipper, (1/8e part)
Lammert Geerts Mulder, Appingedam, rentenier, (1/16e part)
Egbert Berends Bol, Veendam, schipper, (1/16e part)
Frouke Doekes Mellema, weduwe Harm Deddes Bosker, Veendam, kasteleinse, (1/16e part)
Jacob Wilkes, Veendam, schipper, (1/16e part)
Jacob Jacobs Mik, Veendam, koopman, (1/16e part)
Jan Pieters Braam, Veendam, landbouwer, (1/16e part)
Egbert Geerts Drenth, Veendam, rentenier,(1/16e part)
Harm Berends Lukjen, Veendam, scheepstimmerman, (1/16e part)

Eigenaren van de smak GOUDVIS sinds 15 januari 1817:
Harm Jans Scholtens, Groningen, schipper
Fokke Everts Niewold, Groningen, koopman
Derk Jans, Groningen, zonder beroep
Barteld Onnes, Groningen, zeilmaker
Willem Geerts Westerborg, Groningen, zeilmaker

Ship Events Data

1810-00-00: Volgens rederij-ceduul (waarin de scheepsnaam als GOUDVIS werd gespeld) waren van 1810 tot 1817 de participanten:
Geert Hendriks Luurts, schipper te Veendam voor 1/4 part.
Harm Cornelis Schrader, zonder beroep te Veendam voor 1/8 part
Harm Arents Bol, schipper te Veendam voor 1/8 part
Lammert Geerts Mulder, rentenier te Appingedam voor 1/16 part
Egbert Berends Bol, schipper te Veendam voor 1/16 part
Frouke Doekes Mellema, kasteleinse te Veendam voor 1/16 part
Jacob Wilkes, schipper te Veendam voor 1/16 part
Jacob Jacobs Dik, koopman te Veendam voor 1/16 part
Jan Pieters Braam, landbouwer te Veendam voor 1/16 part
Egbert Geerts Drent, rentenier te Veendam voor 1/16 part
Harm Berends Lukkien, scheepstimmerman te Veendam voor 1/16 part
(GA)
Omdat vrijwel alle aandeelhouders in Veendam woonachtig waren is het waarschijnlijk dat de smak aldaar is gebouwd.

1817-01-03: PGC 03.01.1817
Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris in het canton van en residerende te Veendam, zal, namens zijn principalen, publiek veilen en verkopen, op woensdag 15 januari eerskomend, des avonds te 6 uren, ten huize van de Wed. H.D. Bosscher, aan het Westerdiep te Veendam: een smakschip, genaamd de GOUDVISCH, groot 35 commercielasten, met deszelfs ankers, touwen, zeilen, koksgereedschappen en boot, alles volgens de daarvan opgemaakte inventaris, thans liggende in de Zuiderhaven te Groningen, laatst bevaren door kapitein Geert H. Luurts. Ter fine van bezichtiging, kan men zich vervoegen bij Otte Suk, aan de Noorderhaven te Groningen.
Veendam, 6 januari 1817.
M. van der Tuuk, notaris

1817-01-14: De GOUDVISCH werd op 15 januari 1817 verkocht door Geert Hendriks Luurts, kapitein en gemachtigd door zijn mede-eigenaren.
(GA) Koper van de smak – voor een bedrag groot NLG 8460 – werd T.E. Niewold uit Groningen. (G.N.B.)
Niewold was waarschijnlijk boekhouder en mede-reder.

Kopers van de smak werden F.E. Niewold uit Groningen en c.s. Deze waren S.R. Tijl en H.J. Scholtens te Groningen. Niewold was boekhouder en mede-reder. (GA) De koopprijs bedroeg NLG 8460 (G.N.B.)1824-05-20: LC 25.05.1824
Harlingen. Den 20 mei binnen gekomen de kofschepen VRIESLANDS WELVAREN, kapt. T.D. van Veen, de GOUDVIS (opm: smak GOUDVISCH), kapt. H.J. Scholtens, beide met zout van Liverpool.
Uitgezeild het schonerschip SOEBLOMSTEN, kapt. A. Ferman, de kofschepen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, de smakschepen de GOEDE HOOP, kapt. J.W. Wilkens, ZEELUST, kapt. E.P. Boer, het tjalkschip FORTUNA, kapt. J.H. Bakker, alle met ballast op avontuur.

1825-02-00: Nadat in 1795 de Bataafse Republiek met Frankrijk vrede had gesloten breidden de Engelsen hun blokkade van de door Frankrijk gecontroleerde havens steeds verder uit. Daarom werd een aantal Nederlandse schepen – waaronder ruim zestig Groninger smakken, koffen en tjalken – uitgevlagd naar neutrale landen, zoals Pruisen of Denemarken, of naar Heerlijkheden als Kniphausen (aan de Weser, en het populairst) of Papenburg (aan de Eems). (W.K.)
De GOUDVISCH is in 1810 opgeleverd, dus tijdens het hoogtepunt van de blokkades. Het moet als zeer waarschijnlijk worden beschouwd dat het schip vanaf 1810 onder een buitenlandse vlag, een flag of convenience, is gaan varen, vermoedelijk tot de winter van 1824-1825.
Dit gevoel spruit mede voort uit het feit dat op 19 februari 1825 F.E. Niewolt uit Groningen een eerste zeebrief aanvroeg voor de GOUDVISCH onder kapt. H.J. Scholtens. (NA)

1834-00-00: Final Fate: Onderweg van Kiel naar Oporto liep de GOUDVISCH in 1834 met lekkage Harlingen aan.
(G.N.B.)
Op 7 augustus 1834 werd voor de GOUDVISCH, eigenaar – inmiddels – J.E. Niewold, een nieuwe zeebrief afgegeven; de kapitein was J.H. Scholten.

Het einde van deze smak is onbekend.

Ship Masters Data

Date from: 1810
Captain: Luurts, Geert Hendriks
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1817
Captain: Scholtens, Harm Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1829
Captain: Scholtens, J.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources