Name ship: BANGKA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1936
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Droogdok-Maatschappij 'Tandjong Priok', Tanjung Priok, Netherlands East Indies
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1936-07-27
Delivery Date: 1936-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Type T (240x360)
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 135.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 81.00 Net tonnage
Deadweight: 201.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 8000 Cubic Feet
Bale: 8000 Cubic Feet
 
Length 1: 101.6 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 20.1 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 7.5 Feet (British) ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 74 0 74
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-00-00 BANGKA
Manager: N.V. Celebes Kustvaart Maatschappij, Menado, Netherlands East Indies
Owner: N.V. Celebes Kustvaart Maatschappij, Menado, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Menado / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1936-00-00: De Brons motoren in de "Bangka", "Belang", "Boenaken" en "Biaro", zijn waarschijnlijk de motornummers 5253 en 5454 of 5265 en 5266. Deze vier motoren met omkeerkoppeling zijn door Brons in 04/05-1936, via Mij. Lindeteves Stokvis te Amsterdam, geleverd aan de K.P.M., onduidelijk is welke motor in welk schip is geplaatst.)

1936-03-11: Uit de Indische Courant 11-03-1936. Nieuwbouw van de Cekumij. Werk voor Droogdokmaatschappijen. Het B.N. verneemt, dat de K. P. M een viertal motorschepen besteld heeft, welke door de Celebes Kustvaart Mij. (Cekumij), welke een dochteronderneming van de K.P.M. is, in de vaart zullen worden gebracht. Twee van deze schepen, welke elk 250 tons meten, zijn besteld bij de „Droogdok Mij. Tandjong-Priok”, terwijl de beide andere gebouwd zullen worden bij het Droogdok Soerabaia. Zij zullen voorzien worden van Bronsmotoren, welke reeds door de K.P.M. in Nederland besteld zijn. Vijf maanden na den aanvang van den bouw moeten de motorschepen afgeleverd zijn.

1936-08-03: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 03-08-1936: De Cekumij-Scheepjes te Water. Reeds eerder meldden wij dat voor rekening van de Celebes Kustvaart Maatschappij, een concern dat met de K. P. M. een belangengemeenschap heeft, twee motorscheepjes bij de Droogdok Maatschappij te Tandjong Priok op stapel waren gezet. Een dezer kleine vaartuigen, onlangs van stapel geloopen, is met den naam „Bangka" gedoopt, naar het eiland, aan de Noordpunt der Minahassa gelegen.

1936-09-18: De Indische Courant 18-09-1936: Proefvaart der „BANKA”. Vier nieuwe schepen. De Bataviasche correspondent van het A.I.D. meldt, dat Maandagmorgen de „Banka" een proefvaart maakte, welke normaal verliep. De „Banka" is een van de twee scheepjes van 600 ton, welke, onder toezicht van de K.P.M. door de Droogdok Maatschappy Tandjong-Priok, werden gebouwd voor de Celebes Kustvaart Maatschappy (Cekumij). Het andere schip is de „Belang". De „Belang" zal wellicht nog deze week op proefvaart gaan. Verder worden te Soerabaia, onder toezicht van de K.P.M. nog twee scheepjes gebouwd voor de Cekumy. Het zijn de „Boenaken" en de „Biaro". De „Banka" vertrok Maandagochtend naar Soerabaia en gaat vandaar met de „Biaro" samen via Makasser naar Menado. Op een later te bepalen tijdstip zal de „Belang" naar Soerabaia gaan en samen met de „Boenaken" via Makasser naar Menado varen. In beide gevallen is een état-major van de K.P.M. aanwezig op deze vaartuigen van de Cekumij.

1942-03-08: Final Fate: Onbeschadigd in Tjilatjap achtergelaten. Zij werd in mei 1943 vandaar door de Japanners weggevoerd. Na de oorlog teruggevonden. In 03-1947 in gebracht in de Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit. In LR 1947 geregistreerd als BANKA voor de KPM. In Moorman 1950 geregistreerd als BANGKA voor de Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit. In 1951 vlag Indonesië. Verder lot onbekend. In LR 1951 niet meer gevonden.

Ship Masters Data

Images

Sources