Name ship: GERTJELINE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1899
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 5534 GRON 1899
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Johannes Baptist Gerhardus Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1899-03-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 92.41 Gross tonnage
Net Tonnage: 87.79 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 24.58 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.66 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.22 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1899-03-00 GERTJELINE
Manager:
Owner: Johannes Baptist Gerhardus Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Martenshoek / Netherlands
Callsign: NTCK
Additional info:

Ship Events Data

1899-03-16: Dagregister deel 14 nummer 643 den drie en twintigsten Maart 1800 negen en negentig. Ik ondergeteekende Johannes Baptist Gerardus Verstockt, scheepsbouwmeester, wonende te Martenshoek, gemeente Hoogezand, verklaar bij dezen in dit jaar op mijne werf te hebben volbouwd en nieuw van de bijl te water gebracht een schoenerschip, hebbende een platte bodem, geen kiel, in eigendom toebehorende aan ondergetekende, te huis behorende te Martenshoek voormeld, genaamd "Gertjeline" en bevaren wordende door Oltman O. de Buhr, ingevolge meetbrief dd. Martenshoek 18 Maart 1899 no. 124 gemeten bruto op 261.80 kubieke meter of 92.41 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 248.71 kubieke meter of 87.79 tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt en geteekend te Hoogezand, lees Martenhoek, gemeente Hoogezand, op heden den 16 den maart 1899. J.B.G. Verstockt. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5534.

1910-00-00: In 1910 uit de zeevaart. (Op 04-05-1911 van Leer naar Delfzijl onder commando van Boekhoff.)

Ship Masters Data

Date from: 1899
Captain: Buhr, Oltman O. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources