Name ship: ANNA LENA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1853
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Wichger Hooites Meursing, Nieuwendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1852-05-01
Launch Date: 1852-11-30
Delivery Date: 1853-03-21
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 261.00 Net tonnage
Deadweight: 143.00 lasts
 
Length 1: 30.70 Meters Registered
Beam: 5.16 Meters Registered
Depth: 3.84 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1853
Number in register 246
Name ship ANNA LENA
Type Brik
Lasts 143
Built province/country Noord Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1853-04-16
Passport requested by Wehlburg, Th.
City Amsterdam
Master at time of request Siedenburg, J.C.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1853-03-21 ANNA LENA
Manager: Th. Wehlburg, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: W. H. Meursing bezat 6/48 aandeel van dit schip

Date/Name Ship 1857-10-26 ANNA LENA
Manager: J. Zaal, Amsterdam, Netherlands
Owner: J. Zaal, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Call sign since 1867 - NDTK.

Ship Events Data

1852-05-01: NRC 050552
Rotterdam, 4 mei. Te Nieuwendam is de 1e mei van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het schoener-brikschip AREND, groot ca. 130 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heren Gebr. Goedkoop te Amsterdam en dat gevoerd zal worden door kapt. L. Hus, waarna wederom de kiel is gelegd voor een brikschip genaamd ANNA LENA, groot 130 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer Th. Wehlburg te Amsterdam, en zullende gevoerd worden door kapt. J.C. Siedenburg.

1852-11-30: AH 011252
Nieuwendam, 30 november. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester W.H. Meursing met goed gevolg te water gelaten het schip ANNA LENA, groot 140 gemeten lasten, voor rekening ener rederij onder directie van de heer F. Wehlburg te Amsterdam en zullende worden gevoerd door kapt. J.C. Siedenburg.
Hierna werd de kiel gelegd voor een barkschip, groot circa 240 lasten.

1857-10-26: 26.10.1857: Openbaar verkocht aan J. Zaal, Amsterdam.

1870-00-00: Final Fate: 1870: Gestrand bij Deal en wrak. (Zeetijd. Febr.)

Ship Masters Data

Date from: 1852
Captain: Siedenburg, J.C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1855
Captain: Antusch, F.P.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1857
Captain: Lourens, W.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1857
Captain: Zaal, C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1863
Captain: Visser, D.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 1853-00-00
Source: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Description: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief, Haarlem / Archiefnummer Amst.198.3181-1853.13

Year: 1857-00-00
Source: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Description: 34. Inventaris der ?Anna Lena?: openbare veiling aan de werf ?Concordia? in de Oostenburger-Voorstraat. 1857 oct. 26.
1 omslag (https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/printversie/648.nl.pdf)