Name ship: ADRIANA PETRONELLA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1853
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Ary Pot, Bolnes, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1853-09-03
Delivery Date: 1853-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 608.00
Deadweight:
Deadweight 2: 320.00 lasts
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1853
Number in register 807
Name ship ADRIANA PETRONELLA
Type Bark
Lasts 322
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1853-12-03
Passport requested by Varkenvisser, P.
City Schevenigen
Master at time of request Braaij, A.A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Ship Events Data

1853-09-03: NRC 040953
Alblasserdam, 3 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester A. Pot te Bolnes van stapel gelopen het barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 320 lasten, voor een rederij onder directie der heren P. Varkevisser & Zonen, gevoerd zullende worden door kapt. A.A. Brocx, en is daarna de kiel gelegd voor het barkschip SCHEVENINGEN, groot 380 lasten.

1854-08-30: Final Fate: 30 aug. op 4 mijl WNW van Kangean op een bank gestoten, lek geworden en verongelukt

1854-08-30: NRC 181154
Batavia (opm: Djakarta), 23 september. De ADRIANA PETRONELLA (opm: bark, kapt. A.A. Brockx), van Sydney (opm: onderweg naar Djakarta) komende, heeft de 30e augustus op het eiland Kangean, beoosten Madura, gestoten en is totaal weg. (opm: zie volgend bericht)
NRC 181154
Batavia, 23 september. Men schrijft van Sumanap (opm: Sumenep), de 1e september: Het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, gevoerd door A.A. Brockx, thuis behorende te Rotterdam, heeft op de 30e augustus jl. des namiddags omstreeks één uur op een onbekende en bij de kaarten niet vermelde bank, ongeveer vier mijlen west-noord-west van het eiland Kangean, gestoten, ten gevolge waarvan het zodanig lek is geworden, dat de gezagvoerder voor het behoud van het schip, en om niet te zinken, verplicht is geweest het op ondiep water bij het eiland Sapoedie te brengen, alwaar het nu op vijftien voeten, doch vol water is liggende, zijnde door de gezagvoerder en de equipage verlaten, en aan het hoofd van het eiland overgegeven, die het onder zijn bewaking heeft genomen. De gezagvoerder is heden avond met de equipage en enige goederen alhier (opm: Sumanap) aangekomen. Hij zal morgen ochtend met een der kruisschoeners naar Soerabaija vertrekken, om assistentie te verkrijgen, ten einde het vaartuig weer in vlot water en naar Soerabaija te brengen; zijnde hij van gevoelen dat die bodem nog behouden kan worden. (opm: zie NRC 211154)
NRC 211154
Soerabaija, 19 september. Het schip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Brocx, van Sydney naar Batavia, bij het eiland Kangeang gestrand, als vroeger gemeld, is geheel weg. Een gedeelte der inventaris is geborgen.

Ship Masters Data

Date from: 1853
Captain: Brockx, A.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources