Name ship: EMS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1913
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 7953 GRON 1913
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Lighter
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1913-06-21
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 48.76 Gross tonnage
Net Tonnage: 42.21 Net tonnage
Deadweight: 75.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 22.06 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.45 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.40 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-06-21 EMS
Manager:
Owner: N.V. Transportmaatschappij, Sappemeer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1920-00-00 DELFZIJL
Manager:
Owner: Arend Houwing (scheepsmakelaar), Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1913-04-10: Op 10-04-1913 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1663N. Scheepstype: lichterschip. Materiaal: staal. Lengte: 22 m 07 cm, breedte:
4 m 48 cm. Waterverplaatsing: 99,230 ton. Eigenaar: N.V. Transport, domicilie: Hoogezand. (13-06-1913 inschrijving in het zeeregister.)

1913-06-21: Dagregister deel 19 nummer 670, den een en twintigsten Juni 1900 en dertien. De ondergeteekende Friedrich Bolte, handelaar wonende te Bremen, in zijne hoedanigheid van Directeur van de te Sappemeer gevestigde naamlooze vennootschap “Transportmaatschappij”, verklaart dat genoemde vennootschap is de eenige eigenaar van het ijzeren Lichterschip genaamd “Ems”, hebbende een dek en een mast, groot ongeveer vijf en zeventig tonnen, gebouwd te Hoogezand, welk vaartuig nog nimmer aan enig kantoor van hypotheken is geboekt, in of overgeschreven en bevaren door P. Lautenbach. Geteekend in de maand Juni 1900 en dertien. Friedr. Bolte. In de kantlijn staat geschreven 7953 en Blijkens verklaring no. 19 van den scheepsmeter in het district Groningen is nevensvermeld schip gebrand met het merk: 7953 GRON 1913. In de ander kantlijn staat geschreven: Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 47 / 11545 in nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt het zelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 26 April 1926. De Bewaarder.

1920-05-07: Tweede eigenaar per 07.05.1920 werd Arend Houwing, scheepsmakelaar en -handelaar te Delfzijl, die de "Appingedam" ex Weser en de "Delfzijl" ex "Ems" samen voor NLG 15.750 kocht. Hij gaf een hypotheek van NLG 12.000, die op 29.04.1922 werd afgelost.Ship Masters Data

Images

Sources