Name ship: CORNELIS ANTHONIE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1857
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Passenger-/cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Joost Pot, Slikkerveer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1856-06-23
Launch Date: 1857-05-25
Delivery Date: 1857-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 644.00 tons (oude meting)
Gross Tonnage 2: 340.00 lasts (commercial)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 39.50 Meters Registered
Beam: 6.90 Meters Registered
Depth: 5.32 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1857
Number in register 917
Name ship CORNELIS ANTHONIE
Type Bark
Lasts 340
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1857-10-19
Passport requested by Vletter & Co., de
City niet vermeld
Master at time of request Kleve, D.R.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1857-10-06 CORNELIS ANTHONIE
Manager: De Vletter & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Hudig Blokhuyzen & Van der Eb, Jan Hudig, Joseph Anthony, Rotterdam, Netherlands
Shareholder: see events,
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1860-03-06 CORNELIS ANTHONIE
Manager: Van Zeijlen & Decker, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Hudig Blokhuyzen & Van der Eb, Jan Hudig, Joseph Anthony, Rotterdam, Netherlands
Shareholder: see events,
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1857-10-06: Eigenaren van het barkschip CORNELIS ANTHONIE per 6 oktober 1857
Arie Pot, scheepsbouwmeester te Bolnes (19/60e part)
Firma De Vletter & Co., reders, Rotterdam (boekhouders en 13/60e part)
David Dunlop, koopman, Rotterdam (3/120e part)
Jan Boon, makelaar, Rotterdam (3/60e part)
Firma F. & W. van Dam, makelaars, Rotterdam (3/120e part)
Firma Gebr. Chabot, kassiers en makelaars, Rotterdam (3/120e part)
Hendrik Hermanus Roelofs Heijrmans, koopman en reder, Rotterdam (3/120e part)
Christianus Franciscus Bax, koopman, Rotterdam (1/60e part)
Willem Adrianus Bouwmeester Jr., meester-metselaar, Rotterdam (1/60e part)
Hendrik Moens, wijnkoper, Rotterdam (1/60e part)
Firma J.W. Goeben & Zonen, schilders, Rotterdam (1/60e part)
Cornelis van der Ven, koperslager, Rotterdam (1/60e part)
Frederik Hendrik Rant, particulier, Rotterdam (1/60e part)
Gerrit Willem Peter, koopman te Rotterdam (1/60e part)
Frederik Cornelis van Zeijlen, particulier, Gouda (4/60e part)
Firma L.J. Enthoven & Co., kooplieden, ís-Gravenhage (2/60e part)
Frederik Bouwmeester, zeilmaker, Katendrecht (2Ĺ/60e part)
Jan de Gruyter, touwslager, Lekkerkerk (1Ĺ/60e part)
en Aart van der Leeuw, koopman, Delft (1/60e part)

1857-11-00: NRC 280557. Rotterdam, 27 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. Pot te Slikkerveer is de 25e dezer met goed gevolg te water gelaten het barkschip CORNELIS ANTHONIE, gevoerd zullende worden door kapt. D.R. Kleve, groot 340 lasten, voor rekening der rederij van de heren De Vletter & Co en bestemd voor de grote vaart.
NRC 121157. Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaija voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht: het nieuw, extra op de zeilage gebouwd Nederlands gekoperd barkschip CORNELIS ANTHONIE, kapt. D.R. Kleve, voerende een geŽxamineerde scheepsdokter. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen. (opm: eerste reis)

1860-03-06: NRC 070360. Publieke verkopingen in de zaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 6 maart:
- Nederlands barkschip CORNELIS ANTHONIE, groot 644 tonnen of 340 lasten; om NLG 60.500 verkocht.
- Nederlands barkschip SALATIGA, groot 413 tonnen of 218 lasten; om NLG 26.700 verkocht.
kopers van de CORNELIS ANTHONIE op 6 maart 1860:
Firma Van Zeijlen & Decker, Rotterdam (18/120e part)
Firma Erven A. Pot, Bolnes (22/120e part)
Firma De Vletter & Co., Rotterdam (8/120e part)
Lodewijk Zwart, Slikkerveer (4/120e part)
Firma L.J. Enthoven, ís-Gravenhage (4/120e part)
W. Kolkman, Dordrecht (4/120e part)
J. Boon, Rotterdam (3/120e part)
H.H. Roelofs Heijermans, Rotterdam (3/120e part)
D. Molenaar, IJsselmonde (3/120e part)
H. van der Waal, Bolnes (3/120e part)
A. de Leeuw, Delft (2/120e part)
H. Moens, Rotterdam (2/120e part)
C.F. Bax, Rotterdam (2/120e part)
Wed. J.F. ViŽtor, Winschoten (12/120e part)
A.B. ViŽtor, Winschoten (6/120e part)
B.J. Reijnders, Winschoten (6/120e part)
H. van Andel, Rotterdam (6/120e part)
J.M. van der Lely, Maassluis (6/120e part)

1866-12-17: Final Fate: NRC 040267. Batavia, 29 december. Volgens telegrafisch bericht via Soerabaja zijn op Meinderts droogte vergaan de Nederlandse schepen ISIS, kapt Torley Duwell, van Passaroeang naar Nederland en CORNELIS ANTHONIE naar de Golf van PerziŽ bestemd en in Straat Sapoedie, het Engelse schip VENUS, van hier naar Nieuw Zeeland bestemd. De equipages van deze schepen zijn gered. Een van de stoomboten van de nieuwe sleepbootdienst te Soerabaja is onmiddellijk ter assistentie gezonden. Volgens de laatste berichten is de ISIS reddeloos verloren. Van de andere bodems zijn geen nadere berichten bekend.
NRC 280267. Batavia, 15 januari. De Nederlandse schepen ISIS en CORNELIS ANTHONIE, die op de Meinderts Droogte gestrand waren, zijn te Soerabaija op publieke vendutie voor NLG 162 verkocht.
opm: zie ook events ISIS (1860)


Ship Masters Data

Date from: 1857
Captain: Doede Roelofs Kleve
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: Rott.3.03.17.01.3675-426