Name ship: EEFKA MARIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1850
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Harm Klaassens de Wijk, Oude Pekela, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1850-05-01
Delivery Date: 1850-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 107.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1850
Number in register 714
Name ship EEFKA MARIA
Type Schooner
Lasts 56
Built province/country Groningen,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1850-11-01
Passport requested by Freseman Vietor, J.
City Winschoten
Master at time of request Pinksterboer, R.S.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1850-00-00 EEFKA MARIA
Manager: Mr. J.Freseman Viëtor, Winschoten, Netherlands
Owner: Mr. J.Freseman Viëtor, Winschoten, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Winschoten / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1850-05-00: (Bron: Kroniek van Pekela door D. Kuil)
01.05.1850 Tewaterlating van de werf van H.K. de Wijk te O.P. de schoener ‘Eefka Maria’, kapt. R.S Pinksterboer (boekhouder Mr J Freseman Viëtor uit Winschoten)


1851-00-00: Dit schip was in febr 1851 op weg naar West-Indië. De kapitein overleed op zee (43.40’ N 24 W) in april-mei 1851

1859-06-00: Type: Sunk
Final Fate: Na vertrek uit Libau, 12 juni 1859, is de EEFKE MARIA, kapt. J.T. Bart, bij ‘de uitgang van het Kattegat’ gezonken.

Ship Masters Data

Date from: 1850
Captain: Pinksterboer, R.S.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1851
Captain: Bieze
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1853
Captain: Bart, J.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Monsterrollen digitaal, zie Noordelijk Scheepvaartmuseum
Burgerlijke Stand Wedde Overlijdensregister 1872
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1850

Monsterrol: 1850-49
Datum: 13-12-1850
Scheepsnaam: Eefka Maria
Scheepstype: schoener
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Alzema Arend Engels kok 24 Zuidbroek (NL) 34
Bies Jan Douwes stuurman 32 Winschoten (NL) 30
Duit Remmelt Hendriks matroos 20 Veendam (NL) 23
Pinksterboer Remmelt Steffens kapitein niet vermeld niet vermeld 49
Pot Lammert lichtmatroos 16 Oude Pekela (NL) 19
Suyck Kornelus Johannes lichtmatroos 5 Groningen (NL) 16

1857

Monsterrol: 1857-15
Datum: 03-03-1857
Scheepsnaam: Eefka Maria
Scheepstype: schoener
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Oude Pekela, Gemeentearchief (Nieuwe Pekela)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Bakker Jan matroos niet vermeld Veendam (NL) 20
Bart Jan Tiddes kapitein niet vermeld Nieuwe Pekela (NL) 33
Meijer Frans scheepsjongen niet vermeld Nieuwe Pekela (NL) 14
Meijer Jan kok niet vermeld Nieuwe Pekela (NL) 16
Nuisker J.T. matroos niet vermeld niet vermeld 49
Visser Jacob stuurman niet vermeld Oude Pekela (NL) 21

1859

NRC 140659
Libau, 3 juni. Aangekomen EEFKE MARIA, kapt. Bart, van Amsterdam. (opm: op 12 juni vertrokken met bestemming Schiedam is de schoener, bouwjaar 1850, kapt. Jan Tiddes Bart, volgens getuigenverklaring bij ‘de uitgang van het Kattegat’ met man en muis gezonken, zonder de mogelijkheid tot het verlenen van hulp)

1872

Burgerlijke Stand Wedde Overlijdensregister 1872

Nr 23

In naam des Konings De arrondissements rechtbank te Winschoten gezien en gelezen het navolgend request aan de arrondissements rechtbank te Winschoten

Geeft eerbiedig te kennen Jan Harm Edens timmerman, wonende te Blijham, gemeente Wedde dat zijn oudste zoon Harm Edens  in 1857 als matroos in dienst getreden bij den scheepskapitein J. Bart, schipper voerende het schip EEFKE MARIA, dat hij (suppliant zoon) den 12 juni 1859 van Libau is vertrokken en Elseneur is gepasseerd met de bestemming naar Schiedam; dat kort nadien tijd het gerucht werd verspreid dat gemelde schip op die reis met man en muis was vergaan; dat dan ook nooit een der genen die tot de equipage behoorden bij zijne betrekkingen is teruggekomen, noch ook later iets van het schip of de bemanning is vernomen, zodat voor die betrekkingen reeds sedert jaren de zekerheid van het overlijden der schepelingen bestond, zonder dat echter tot dus verre enige acte betrekkelijk het overlijden van enigen hunner was ingeschreven te minder omdat het belang daaraan verbonden niet werd ingezien; dat echter suppliant, die buiten de verongelukte nog drie zoons bezit, met het oog op de loting voor de Nationale Militie er thans belang bij heeft dat alsnog het bewijs wordt geleverd dat zijn zoon Harm Edens inderdaad reeds ten jare 1859 is overleden en zijne krachtige nasporingen ten deze in het werk gesteld hebben geleid tot het resultaat, dat hij met getuigen tot klaarheid zouden kunnen brengen het verongelukken van het schip EEFKE MARIA en tevens het feit dat zijn zoon tot de bemanning van het schip behoorde.
Weshalve suppliant de vrijheid neemt naar aanleiding van Artikel 62 Burgerlijk Wetboek eerbiedig te verzoeken dat het de Rechtbank behage na verhoor van getuigen te verstaan dat van het jare 1859 plaats gevonden overlijden van suppliants zoon, Harm Edens als nog in de Registers van overledenen der gemeente Wedde ene acte zal worden ingeschreven ‘’t welk doende getekend A H koning procureur De Rechtbank.
Alvorens op het request te beschikken, stelt het in handen van het openbaar Ministerie ten fine van conclusie Winschoten de 12 juni 1872 getekend A Lyphart president   J.G. Pieting s.g.- De Officier van Justitie te Winschoten. Concludeert tot verhoor van getuigen. Winschoten den 12 juni 1872 getekend Servatius.
De Rechtbank stelt vorenstaand request met de verklaringen der getuigen in handen  van de Heer Officier van Justitie tenfine van conclusie Winschoten 12 juni 1872 getekend A. Lyphart fung president J.G. Peeting ig.
De Officier van Justitie te Winschoten. Overwegende dat geen overlijden is bewezen, maar hier is een van die gevallen, waarin alleen verklaring van vermoedelijke overlijden kan worden uitgesproken concludeert tot afwijzing van het gedaan verzoek getekend Servatius
De Rechtbank, Gehoord de verklaring van twee getuigen naar aanleiding van dit verzoekschrift onder ede, gehoord ter raadskamer dezer, Rechtbank den 12 juni jl., blijkens daarvan opgemaakt proces verbaal behoorlijk geregistreerd. Gelet op de conclusie van de Heer Officier, van Justitie strekkende tot afwijzing van het verzoek. Overwegende dat uit de verklaringen van de getuigen blijkt dat de suppliants zoon in 1859 met het schip waarop hij toen bij den kapitein Bart diende, zich te Libau bevond, dat de getuigen hem heel goed kenden en daar dagelijks bij hen aan boord kwamen, dat kapitein Bart met genoemden bodem Libau is uitgezeild en toen lek heeft bekomen, dat de getuigen op een afstand van ongeveer een kwart mijl gezien hebben dat voormelden bodem met de gehele bemanning waaronder ook suppliants zoon, op den uitgang van het Kattegat is gezonken zonder dat het mogelijk was, enige hulp te verlenen, dat nadien tijd zover de getuigen bekend niet het minste bericht van schip of bemanning is ingekomen. Overwegende dat hieruit voldoende blijkt dat suppliants zoon Harm Edens en de overige schepelingen van de bodem genaamd EEFKE MARIA, kapitein J. Bart in 1859 op de uitgang van het Kattegat, hun graf in de golven hebben gevonden zonder dat daarvan een acte van overlijden is opgemaakt. Gezien artt.62,70 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Wijst verzoeker zijn verzoek toe.