Name ship: HARMANNUS WIARDI

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1829
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Pieter Jans Vos, scheepswerf Concordia, Farmsum, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1828-08-21
Delivery Date: 1829-01-23
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 155.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 82.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 27.85 Meters Registered
Beam: 4.88 Meters Registered
Depth: 2.57 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 25
Name ship HARMANNUS WIARDI
Type Kof
Lasts 82
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1829-02-12
Passport requested by Vos, P.J.
City Delfzijl
Master at time of request Post, H.A.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1829-01-23 HARMANNUS WIARDI
Manager: P.J. Vos en c.s., Delfzijl, Netherlands
Owner: P.J. Vos en c.s., Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1843-03-06 ONDERNEMING
Manager: J. & S. Wiarda, c.s., Harlingen, Netherlands
Owner: J. & S. Wiarda, c.s., Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 6.600,-

Date/Name Ship 1850-02-00 CATHARINA
Manager: P. Visser, Hindelopen, Netherlands
Owner: P. Visser, Hindelopen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1852-02-00 CATHARINA VISSER
Manager: P. Visser, Hindelopen, Netherlands
Owner: P. Visser, Hindelopen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Verkopers 6 maart 1843:

Alje Derks Bonthuis, Farmsum
Jurjen Smit, medicinae doctor, Delfzijl
Mr. Johannes Potter van Loon, procureur, Appingedam

Kopers 6 maart 1843:

Derk Lieuwe Alta, scheepstimmerman te Harlingen 1/4e deel
Derk Zijlstra, Harlingen 1/4e deel
Jacobus Posthuma, Harlingen 1/4e deel
de firma van de Heeren J. & S. Wiarda, Harlingen 1/4e deel

Bijlage bij acte 25 kof HARMANUS WIARDI per medio februari 1843:

Verkopende partij:

Alje Derks Bonthuis, Farmsum
Jurjen Smit, medicinae doctor te Delfzijl
Johannes Pieter van Loon, procureur bij de Arrondissements Rechtbank te Appingedam

Kopende partij:

Derk Lieuwe Alta, scheepstimmerbaas te Harlingen (1/4e part)
Derk Zijlstra, zeehandelaar te Harlingen (1/4e part)
Jacobus Posthuma, landkoper te Harlingen (1/4e part)
firma I. & S. Wiarda, cargadoors te Harlingen 1/4e part)

Ship Events Data

1860-09-28: Type: Missing
Final Fate: Na vertrek van de CATHARINA VISSER, kapt. D.J. Duif, op 28 september 1860 van Fredrikstad naar Stavoren is er niets meer vernomen. Vermist.

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Post, Haijo Arends
College:
Flagnumber: 0
Other information: Haijo Arends Post: * Delfzijl 08.01.1786, † Delfzijl 13.12.1843.

Date from: 1843
Captain: Dekker, Sybe Jacobs
College:
Flagnumber: 0
Other information: Sybe Jacobs Dekker: * Harlingen circa 1802, † Riga 18.07.1852 a/b ONDERNEMING (2)

Date from: 1850
Captain: Duif, Dirk Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: Dirk Jans Duif: * Hindelopen 20.02.1826, † vermist a/b de CATHARINA VISSER na 28 september 1860.
Dirk Jans Duif trouwde op 09.01.1859 met Liets Alberts. Na geruime tijd niets van hem te hebben gehoord, hertrouwde ze op 04.02.1872 te Koudum met Feike de Boer. In die trouwakte staat te lezen:
‘gehuwd geweest met Dirk Jans Duif, omtrent overlijden rechtsvermoeden bestaat sedert den acht en twintigsten oktober achttienhonderd en zestig’ enz. (opm: oktober moet als september worden gelezen, zie NRC 111260).

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Gron. Archieven, Appingedam 143.265 – 043 / pagina 241
Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen, toeg.19-06, inv. 383, no.25
Gron. Archieven, Notaris Offerhaus, H.J., Delfzijl, Toeg.nr. 87 inv.nr. 56 1843
Nat. Archief, Den Haag, toeg. nr 2.08.01.07, diverse bestanddelen zeebrieven
Bureau Veritas.
De heer Arend Verhoeff, Rotterdam
www.allegroningers.nl
www.allefriezen.nl
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1829

Op 12 februari 1829 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de HARMANNUS WIARDI, aangevraagd door P.J. Vos, Delfzijl, voor H.A. Post als kapitein.

PGC 150529
Op 29 april is te Vlissingen binnengekomen de kof HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post van Delfzijl, en op 1 mei de kof UDONIA, kapt. B.J. van der Molen van Liverpool.
PGC 190529
Op 9 mei 1829 lag te Liverpool zeilree het schip HARMANNUS WIARDI, kapt. H. A. Post, met een lading zout bestemd naar Dordrecht.( dit schip is dus niet te Vlissingen binnengekomen, zoals abusievelijk in onze vorige is gezegd.)
RC 300529
Rotterdam, 29 mei. De 28e, des morgens, arriveerde DE VRIENDSCHAP, kapt. C. Bradhering, van Libau; des namiddags DE WELVAART, kapt. M.J. Harkema en HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Liverpool en ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Book, van Koningsbergen.
DC 300529
Dordrecht, 29 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. Arend van der Meijden van Marennes; de CHRISTINA CORNELIA, kapt. Jan Noord; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, en de JONKVROUW MARGARETHA, kapt. W.K. van Wijk, alle drie van Liverpool, en alle vier met zout,
PGC 020629
Op 27 mei is behouden te Helvoetsluis binnengekomen het kofschip HARMANNUS WIARDI, kapt. Haijo A. Post, beladen met zout en bestemd naar Dordrecht.
PGC 230629
De 16de dezer vertrokken van Helvoetsluis de schepen HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar Archangel. en de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, naar Koningsbergen.
RC 290929
Rotterdam, 28 september. De 25e, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis MEXICO, kapt. E. Kelleran, naar Portland, JACOBA, kapt, E.M. de Jonge, naar ….. en arriveerden HARMANUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Archangel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.E. Doornbos, van Bergen.
RC 221029
Rotterdam, 21 oktober. De 19e dezer, des namiddags zeilden van Maassluis CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels, naar Elseneur en AURORA, kapt. H. Niemann, naar de Oostzee; MAGDALENA, kapt. H. Maas, naar Rostock. De 20e, des morgens, zeilden DE VROUW ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, naar Moldon; ANTINA, kapt. J.G. Doeken en HARMONIE, kapt. W.J. Potjer, naar Duinkerken; HARMANUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar…..

1831

AH 080131
Texel, 5 januari. Binnengekomen: DE BLIJDE UITKOMST, kapt. J. Komst, van Bordeaux, met verlies van boegspriet, zeilen en andere schade; HARMANUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Duinkerken.

Op 10 februari 1831 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HARMANNUS WIARDI, aangevraagd door P.J. Vos, Delfzijl, voor H.A. Post als kapitein.

AH 040631
Vlie, 31 mei. Binnengekomen: CATHARINA MARGARETHA, kapt. Dade, van Riga; HARMANUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Riga; VENUS, kapt. Steinorth, van Riga.

1832

PGC 071232
Het schip (opm: kof) HARMANNUS WIARDI), kapitein H.A. Post, van Riga naar Amsterdam, laatst van Elseneur, is op 3 december op de rede van Kopenhagen gearriveerd.
RC 181232
Rotterdam, 17 december. De schepen ELIZABETH, kapt. J.H. Brandt, van St. Petersburg, HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post en de JUFVROUW CLARA, kapt. P. Krak, beide van Riga en alle drie naar Amsterdam, laatst van Elseneur, zijn den 3 dezer ter rede van Kopenhagen binnengelopen.
AH 221232
Men meldt ons uit Kopenhagen d.d. 8 dezer, dat de volgende 8 Nederlandse schepen, in afwachting van de politieke gebeurtenissen van Elseneur aldaar zijn gearriveerd: ELIZABETH kapt. J.H. Brandt, van St. Petersburg naar Amsterdam met stukgoederen; EERSTELING, kapt. H.F. Klie, van St. Petersburg naar Amsterdam met granen; HERMANA FRAUKINA (opm: kof HARMANNA FRAUKEA), kapt. B.H. Swart, van Danzig naar Amsterdam met granen; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Riga naar Amsterdam met hout; JUFVROUW CLARA, kapt. P. Krak, van Riga naar Amsterdam met hout; WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Libau naar Schiedam met granen; MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap, van Danzig naar Termunterzijl met hout; MERCURIUS, kapt. H.K. de Grooth, van Riga naar Bordeaux met hout. Verwacht van Elseneur: DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, van Reval naar de Maas met granen.
In de haven van Elseneur zijn blijven liggen: DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Riga naar Amsterdam met hout; ANNA MARIA, kapt. K.H. de Boer, van St. Petersburg naar Amsterdam met granen; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, van Holbek naar Harlingen met granen; JONKVROUW ELISABETH, kapt. W.K. de Wijk, van Riga naar Duinkerken met lijnzaad.

1833

Op 19 juni 1833 werd voor de HARMANNUS WIARDI door H.A. Post, Delfzijl, een eerste zeebrief aangevraagd voor zichzelf als kapitein. De aanvraag werd aangehouden omdat Den Haag eerst een nieuwe meetbrief wilde zien. Op 26 juni werd de eerste zeebrief alsnog afgegeven. Dat opnieuw een eerste zeebrief werd aangevraagd komt vermoedelijk doordat het schip – zoals dat in 1832-1833 met veel schepen het geval was – korte tijd onder buitenlandse vlag zal hebben gevaren, waarbij vooral die van Kniphausen populair was. Dat uitvlaggen gebeurde om daarmee de boycot van de Nederlandse vlag van Engeland en Frankrijk te ontwijken, die was ingesteld als (efficiënt) drukmiddel om België vrije vaart over de Schelde te verlenen.

1834

RC 271134
Rotterdam, 26 november. Kapt. Mugge rapporteert, dat hij de 19e dezer op de hoogte van de Singels in goede staat heeft gepraaid het Nederlands kofschip HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Newcastle naar Bordeaux en de 16e, op de hoogte van Goudstaart, in goede staat zeilende, gepasseerd te zijn het Nederlands fregatschip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, no. 346.

1835

AH 200235
Bordeaux, 10 februari. HARMANNUS WIARDI (zeilklaar), kapt. H.A. Post, naar Amsterdam.
AH 060435
Binnengekomen:
Texel, 3 april. DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Suriname; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer en CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Liverpool; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull.
AH 080435
Carga-lijsten Amsterdam: PETRONELLA, kapt. C.B. Freeze, van Bordeaux met wijn, vruchten en confituren; JONGE RYNTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux met wijn en brandewijn; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux met wijn, pruimen en tuinzaad;
AH 040535
Uitgezeild:
Vlie, 1 mei. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. B. de Jong, LUNA, kapt. G.A. de Vries en TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. van der Werf, naar Hull; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, naar Sunderland; ANNEGINA, kapt. M.D. de Jong, naar Grimsby; NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, naar Petersburg; NEPTHUNUS, kapt. R.J. Hottinga en MARIA OLETTA, kapt. A.P. Builegaard, naar Nerva; HARMONIE, kapt. R.W. Lukens, naar Memel; SIKKELINA HOITES, kapt. G.T. de Jong, naar Rostock; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot, naar Christiaansand; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos en ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper, naar Droback; IDA ALYDA, kapt. O.L. Wolderong en JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, naar Larwich; LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, naar Oosterisoer; HARMANNUS WIARDUS, kapt. H.A. Post, naar Brewich; HELENA, kapt. W.A. Kraan, naar Arendahl; LAMMEGINA, kapt. B.J. Goosens, VROUW EBELINA, kapt. J.H. Drent en VRIENDSCHAP, kapt. A.F. Rasker, naar Noorwegen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeeven, DRIE ZUSTEREN, kapt. D.J. de Jonge en HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, op avontuur; JAN FRERIK, kapt. G.H. Smit, naar Memel.
AH 020635
Binnengekomen:
Texel, 31 mei. WILHELMINA, kapt. J.C. Falck, van Drammen; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Stettin; DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, van Dantzig; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, van Nerva.
AH 130635
Schepen in lading
Riga. Het Nederlandse kofschip HARMANNUS WIARDI, kapt. Hayo Arends Post. Adres bij Canne en Balwé.

Op 7 juli 1835 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HARMANNUS WIARDI, aangevraagd door P.J. Vos, Delfzijl, voor zichzelf als kapitein.

AH 200735
Uitgezeild:
Vlie, 16 juli. ST. JOHANNES, kapt. L.J. Kramer, naar Koppenhagen; EENDRACHT, kapt. R.C. de Groot, naar Drammen; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar Larwich;
AH 240835
Binnengekomen:
Vlie, 21 augustus. ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, van Dantzig; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendahl; EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult en DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong; van Oosterisoer; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Larwich; HOLLANDS TROUW, kapt. H.L. Kok, van Drammen; HET VERTROUWEN. Kapt. H.D. Klatter, van Hamburg.
AH 201035
Uitgezeild:
Texel, 17 oktober. DRIE GEBROEDERS, kapt. S.Y. Parma, naar Batavia; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, JONGE CORNELIS, kapt. K.T. van Sloten en ATALANTA, kapt. C. Meyer, alle drie naar Suriname; NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, naar Bordeaux; VOLHARDING, kapt. W. Leeuwrik, naar Triëst; HOOP, kapt. S. Koorn, naar Drammen; METTINA JOHANNA, kapt. H.H. Koster, naar Newport; FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge en HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar Cardiff; GEZINA, kapt. R.T. Taay, naar Liverpool; JOHANNA GEBIENA, kapt. R.H. Nagel, naar Newcastle; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, naar Hull; VROUW MARGARERTHA, kapt. B.R. Berg, naar Bordeaux.
AH 141135
Cardiff, 2 november. HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Amsterdam.
AH 211235
Texel, 18 december. JONGE EVERT, kapt. B.J. Wygers, van New-York; HARMANNUS WIARDI, kapt. H. Post, van Cardiff; FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Cardiff.

1836

AH 200236
Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Philadelphia en Baltimore. De Nederlandse kof HARMANNUS WIARDI, kapt. Hayo A. Post. Vertrekt 29 februari. Adres bij Van Olivier en Comp.
PGC 280636
Kapt. F. Fijkes, van Suriname te Amsterdam gearriveerd, heeft de 14e mei op 35º41' NB 49º WL, aan boord alles wel zijnde, gepraaid de kof HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Amsterdam naar Philadelphia, hebbende toen 40 dagen reis.
AH 060936
Binnengekomen:
Texel, 4 september. HARMANNUS WIARDI, kapt. H. Post, van Baltimore; VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Kat en ÆOLUS, kapt. G. Zwanenburg beide van Lissabon.
AH 080936
Carga-lijsten Amsterdam: DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. B.B. Geerts, van Suriname met suiker, katoen en thym; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Baltimore met tabak, indigo en verfhout; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon met wol, orseille (opm: verfmos), komijn, koopmanschappen, citroen en zout.

Op 18 oktober 1836 werd een Turkse Pas verstrekt, bestemming niet vermeld, voor de HARMANNUS WIARDI, aangevraagd door P.J. Vos, Delfzijl, voor zichzelf als kapitein.

AH 141136
Texel, 11 november. Uitgezeild: HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar Newcastle; LAUWINA MATHILDA, kapt. H. Mathsen, naar Neyburg; DRIE GEZUSTERS, kapt. L.C. Swart, naar Christiaansand.
PGC 301236
Kapt. J. Mengers, van Drammen te Rotterdam gearriveerd, heeft den 14 december, op 53º 06' NB 03º40' OL van Greenwich, in goeden staat gepraaid het schip HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Newcastle naar Algiers.

1837

PGC 171137
De schepen STAD EN LANDE (opm: kof), kapt. T.D. Leeuw, van Algiers naar Odessa, en HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Cette (opm: Sète) naar Globoucka (ook Glouboka) (opm: niet getraceerd), waren volgens brief van Constantinopel (opm: Istanboel) van 10 oktober, met een menigte andere naar de Zwarte Zee en naar de Archipel bestemde schepen, nog in de Bosporus in goede staat liggende, zijnde de wind oost, met slecht weder. (opm: zie PGC 081237)

De zeebrief die in 1837 moet zijn verleend werd niet teruggevonden.

1839

Op 26 april 1839 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de HARMANNUS WIARDI, aangevraagd door P.J. Vos, Delfzijl, voor zichzelf als kapitein.

1840

ZP 141140
De 13e dezer zijn te Amsterdam gearriveerd de schepen:
HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Dantzig met delen en ribben, liggende in het Oosterdok

1841

AH 020341
Carga-lijsten Amsterdam: HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux met wijn; ALKMAAR, kapt. F.F. Zeven, van Bordeaux met wijn; FLORA, kapt. J.H.D. Bramstedt, van Bordeaux met wijn, brandewijn, voorloop, pruimen en anijszaad.

Op 30 augustus 1841 werd door P.J. Vos voor de laatste keer voor de HARMANNUS WIARDI een nieuwe zeebrief uitgereikt ten name van kapt. H.A. Post. Deze werd op 16 maart 1843 door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten te Delfzijl naar Den Haag opgezonden en op 20 maart geroyeerd. De reden was verkoop van de kof.

AH 301141
Delfzijl, 27 november. Het schip (opm: kof) HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, van Stettin naar La Rochelle, is alhier lek en met verlies van zeilen binnengelopen.

1843

PGC 140243
Advertentie. Tegen het laatst dezer lopende maand februari 1843, de dag nader te bepalen zal te Delfzijl publiek worden verkocht. Het welbevaren en goed onderhouden Nederlandse kofschip HARMANNUS WIARDI, groot 148 tonnen met des zelfs inventaris, staande en lopend want etc. gevoerd bij de kapt. H.A. Post en thans liggende aan de scheepswerf het Schaap no. 23 te Amsterdam.
PGC 280243
Advertentie. Op maandag 6 maart 1843 des voormiddag te elf uren, zal te Delfzijl ten huize van de kastelein G. ter Steeg, publiek ter verkoop worden gepresenteerd het welbevaren en goed onderhouden Nederlandse kofschip HARMANNUS WIARDI (opm: bouwjaar 1829), groot 148 tonnen of 100 rogge lasten met dezelfs inventaris, staande en lopend want etc. zoals hetzelve laatst is bevaren geweest door kapt. H.A. Post en thans is liggende aan de scheepswerf HET SCHAAP, no. 23 te Amsterdam. Informaties te bekomen ten kantore van de heer Canne & Balwé, cargadoors te Amsterdam, Mr. H.J. Offerhaus notaris en P.J. Vos te Delfzijl. (opm: de kof werd voor NLG 6.000 naar Harlingen verkocht, kreeg de nieuwe naam ONDERNEMING en als kapitein S.J. Dekker)

Op 3 april 1843 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ONDERNEMING, aangevraagd door J. & S. Wiarda, Harlingen, voor S.J. Dekker als kapitein.

LC 180443
Harlingen, 13 april. Uitgezeild.ONDERNEMING, kapt. Dekker (opm: eerste reis als ex-HARMANNUS WIARDI, kapt. S.J. Dekker), naar Noorwegen.

1845

Op 19 april 1845 verstrekt voor de ONDERNEMING, aangevraagd door S.J. Dekker, Harlingen, voor zichzelf als kapitein.

GRC 150745
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
2 juli. De Weerd, MARIA AGNES (Amsterdam), van St. Petersburg naar Antwerpen; Plukker, DE JONGE HENDRIK (Harlingen), van Danzig naar Harlingen; De Boer, ZEELUST (Harlingen), van Memel naar Amsterdam; Boeling, ALIDA (Groningen), van Amsterdam naar Danzig; Das, JANTINA (Pekela), van Danzig naar Brussel; Dekker, DE ONDERNEMING (Harlingen), van Amsterdam naar Memel.
GRC 050845
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn:
25 juli: Lukens, GEZIENA JOHANNA (Pekela), van Nerva naar Purmerend; Klasen, VRIENDSCHAP (Pekela), van Nerva naar Amsterdam; Kliphuis, ZELDENRUST (Sappemeer), van Nerva naar Nederland; Vos, REINA (Pekela), van Nerva naar Amsterdam; Steffens, VROUW MARGARETHA (Amsterdam), van Wolgast naar Amsterdam; Dekker, ONDERNEMING (Harlingen), van Memel naar Harlingen; Klein, DE JONGE ROELOF (Sappemeer), van St. Petersburg naar Amsterdam; Koster, CONCORDIA (Pekela), van Stettin naar België.
GRC 090945
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
29 augustus: Smit, DE JONGE GERRIT (Pekela), van Amsterdam naar de Oostzee; Dekker, DE ONDERNEMING (Harlingen), van Harlingen naar Memel; Duintjer, FRISO (Leeuwarden), van Harlingen naar St. Petersburg; De Jonge, FENNEGIENA (Pekela), van Boulogne naar de Oostzee.
GRC 071045
Elseneur, 28 september 1845.
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn.
28 september: Pinksterboer, MARIA JOHANNA (Rotterdam), van Amsterdam naar de Oostzee; Dekker, DE ONDERNEMING (Harlingen), van Memel naar Harlingen. Dijkhuis, CHRISTINA (Pekela), van Danzig naar Amsterdam;

1846

LC 170246
Helder, den 8 februari. Door den storm is alhier gisteren binnengekomen het Kofschip ONDERNEMING, kapitein S.J. Dekker, van Harlingen, als bijlegger naar Londen, met ene lading koeien en schapen. Door den storm verhinderd zijnde, de luiken te openen, ten einde de beesten de nodige lucht te geven, zijn er 9 koeien en enige schapen gestikt.

Op 24 april 1847 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ONDERNEMING, aangevraagd door J. & S. Wiarda, Harlingen, voor S.J. Dekker als kapitein. Deze werd in maart 1849 door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten te Harlingen naar Den Haag opgezonden en op 12 maart geroyeerd. De reden was het verongelukken van de kof.
Bureau Veritas geeft aan dat het wrak alsnog werd hersteld. Zekerheid hebben we hierover niet, alhoewel ook geen ander schip als eerdere naam voor de CATHARINA (VISSER) kon worden aangewezen.

1849

NRC 260249
Harlingen, 22 februari. Het schip de ONDERNEMING, kapt. S.J. Dekker, van hier naar Londen, is heden nacht op de rede van ’t Vlie van voor deszelfs ankers weg en op strand geslagen en door de bekomen lekkage gebarsten. (opm: kof, bouwjaar 1829; kapt. Sybe Jacobs Dekker, zie ook LC 130349 en NRC 090450)
LC 130349
Advertentie. Publieke verkoping te West-Terschelling op het eiland Terschelling, op vrijdag den 16 maart 1849, des voormiddags ten 10 ure, van het geborgene der tuigage van het op den Oostwal der Vlierede verongelukt Kofschip de ONDERNEMING (opm: zie NRC 260249), gevoerd geweest bij kapitein S.J. Dekker, van Harlingen naar Londen gedestineerd; bestaande in enige zeilen, een zwaar touw, dito ketting, stuk van een anker en twee werpen, gekapt touwwerk, einden mast en rondhout, scheepsboot en verdere gereedschappen.
(opm: het hol werd afgebracht, hersteld en ging in april 1850 als CATHARINA [vanaf maart 1852 CATHARINA VISSER] onder kapt. D.J. Duif met thuishaven Hindelopen weer naar zee)

1850

Op 6 februari 1850 werd de ‘eerste’ (d.w.z. een nieuwe) zeebrief verstrekt voor de CATHARINA, aangevraagd door P. Visser, Hindelopen, voor D.J. Duif als kapitein.

NRC 090450
Vertrokken.
Vlie, 4 april. CATHARINA (opm: de herstelde kof ONDERNEMING, zie NRC 260249), D.J. Duif, naar Christiansand.

1851

AH 200551
Uitgezeild.
Vlie, 17 mei. CATHARINA, kapt. D.J. Duif, naar Christiaansand.

1852

Op 6 februari 1852 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CATHARINA VISSER, aangevraagd door P. Visser, Hindelopen, voor D.J. Duif als kapitein.

NRC 240352
Uitgezeild.
Vlie, 20 maart. CATHARINA VISSER, kapt. D.J. Duif, naar Christiaansand.

1854

Op 13 januari 1854 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CATHARINA VISSER, aangevraagd door P. Visser, Hindelopen, voor D.J. Duif als kapitein.

1856

Op 31 januari 1856 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CATHARINA VISSER, aangevraagd door P. Visser (geen plaatsnaam vermeld) voor D.J. Duif als kapitein.

1858

Op 8 februari 1858 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CATHARINA VISSER, aangevraagd door P. Visser (geen plaatsnaam vermeld) voor D.J. Duif als kapitein.

1860

AH 310760
Vertrokken.
Christiansand, 12 juli. Zeilklaar: CATHARINA VISSER, kapt. Duif, naar Nederland (opm: zie NRC 111260).
NRC 111260
Stavoren, 7 december. Van het schip CATHARINA VISSER, kapt. Duif (opm: kof, bouwjaar 1829; kapt. Dirk Jans Duif), 28 september van Fredrikstad herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.