Name ship: GOUVERNEUR VAN IMHOFF (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1827
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: De Goede Verwagting (P.J. Vos & Co.), Farmsum, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1826-00-00
Launch Date: 1826-09-05
Delivery Date: 1826-01-16
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 92.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 49.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 21.27 Meters Registered
Beam: 4.32 Meters ***Unknown***
Depth: 2.25 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1827
Number in register 24
Name ship GOUVERNEUR VAN IMHOFF (DE)
Type Kof
Lasts 49
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks 1827 Turkse pas naar Sevilla/1828 naarLissabon
Date agenda 1827-02-03
Passport requested by Vos, P.J.
City Delfzijl
Master at time of request Peperboom, G.H.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1827-00-00 GOUVERNEUR VAN IMHOFF (DE)
Manager: P.J. Vos, Delfzijl, Netherlands
Owner: P.J. Vos en c.s., Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info: For all owners: see below on this page

Part-owners

GOUVERNEUR VAN IMHOFF (DE)
eigenaars/aankoper                       

G.H. Peperboom, Delfzijl                              8/30e aandeel
C.T. Borst, Delfzijl                                         2/30e
J.A. van Essen, Delfzijl                                   2/30e
P.J. Vos,Delfzijl (Boekhouder)                         4/30e
Harm Everts van der Zijl, Delfzijl                     1/30e
Johannes de Vries, Delfzijl                              1/30e
Hinderk Gerhardus Peperboom, Delfzijl            1/30e
Albert Coerts Mydema, Delfzijl                         1/30e
Mr. S. Reynders, Delfzijl                                  1/30e
Mr. C. Diephuis, Farmsum                              1/30e
A. Bonthuis, Farmsum                                     1/30e
Mr. Paul Philip du Cloup, Appingedam.             1/30e
Mr. C. Dull, Appingedam.                                     1/30e
Didirik Frederik van Halsema, Appingedam.           1/30e
J.W. Vinke, Appingedam.                                     1/30e
Egbert E. Schuringa, Appingedam.                        1/30e
Mr. J.G. Woldringh, Groningen q.q.
(getekend voor zijn broeder C.R. Woldringh       1/30e
H. Bolte, Groningen                                         1/30e
                                                  Te zamen  30/30e portiën

 

Ship Events Data

1826-09-05: PGC 120926
Delfzijl, 8 september. Den 5 dezer liep alhier van de scheepstimmerwerf De Goede Verwachting, gelegen onder Farmsum, toebehorende aan de heren P.J. Vos & Co., in het bijwezen van een zeer aanzienlijk publiek, niettegenstaande de zeer lage stand van het water, met het allergewenst gevolg van stapel een voor derzelver en enige medereders rekening opgezet en thans geheel afgebouwd kofschip, aan hetwelk vooraf de naam van DE GOUVERNEUR VAN IMHOFF van wege de voorzegde rederij was toegekend.
Er werden ogenblikkelijk nadat voornoemde bodem te water was gelopen, op voorzegde werf één, en op de naastbijgelegen werf Concordia, mede aan opgemelde firma toebehorende, twee kielen, alle drie voor kofschepen boven de 160 tonnen, met de nodige plechtigheid, in het bijwezen der regering, andere autoriteiten en particuliere personen, gelegd.

1831-11-09: Final Fate: PGC 251131
De Nederlandsche kof GOUVERNEUR VAN IMHOF, kapt. Geert H. Peperboom, van Livorno naar Hamburg, is volgens brief van Llaninadock van den 9 november, op het Pembreyzand in de rivier Burry gestrand, en een jongen daarbij verdronken; dezelve zal waarschijndelijk weg zijn, doch de lading werd geborgen.

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Peperboom, Gerhardus Hindriks
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Groninger Archieven, Appingedam 1813-1838, Archiefnummer 143.245-22
Groninger Archieven / Appingedam REEDERIJ-CEDUL: 1813-1838 Archiefnummer 143.244-22
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, bestanddelen 528, 530, 548, 573, 578, 5, 13
AH = Algemeen Handelsblad
RC = Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant

General information regarding this ship

1827

Op  2 maart 1827 de eerste zeebrief, aangevraagd door P.J. Vos, Delfzijl voor kapt. G.H. Peperboom.

RC 280627
Rotterdam, 27 juni. De 25e, des namiddags, arriveerde de GOUVERNEUR VAN IMHOF, kapt. G.H. Peperboom, van Libau;
RC 170727
Rotterdam, 16 juli. De 14e, des namiddags, zeilden DE VROUW LAMMEGINA, kapt. J.B. Goosens, naar Bergen; NOORDSTAR, kapt. E.G. Boekhout, WIARDUS, kapt. J. Arends en DE GOUVERNEUR VAN IMHOF, kapt. G.H. Peperboom, naar ….(opm: niet vermeld)
RC 091027
Rotterdam, 8 oktober. Te Antwerpen zijn gearriveerd CATHARINA ELISABETH, kapt. Wachter en GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. Peperboom, van Riga;

1828
AH 300128
Antwerpen, 26 januari. Uitgezeild GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. Peperboom, naar St. Ander.
AH 160728
Carga-lijsten. Amsterdam, 15 juli. HELENA, kapt. D. Grim, van Canton; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Diggelaar, en GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, van Riga;
RC 200928
Rotterdam, 19 september. De 19e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas de GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, van Arendsburg.
RC 281028
Rotterdam, 27 oktober. De 25e, des morgens, zeilde uit de Maas GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, naar Glassendoek (opm: Glasson Dock).

1829
RC 240229
Rotterdam, 23 februari. Voor Antwerpen zijn aldaar ter rede gekomen DE AREND, kapt. J.H. Bunnemeyer, van Londen; ALBERDINA, kapt. D.A. Wilkens, van Le Havre-de-Grâce; GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.A. Peperboom, van Liverpool;
RC 020429
Rotterdam, 1 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GOUVERNEUR VAN IMHOF, kapt. G.H. Peperboom en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Leith;
PGC 190529
Op 4 mei 1829 lag ter rede van Kopenhagen het kofschip de GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, bestemd naar Reval.
PGC 230629
Advertentie. Ten overstaan van Mr. E Dull, residerende te Appingedam, zal op vrijdag 26 juni, om 10 uur ten huize van S. Joosten te Appingedam worden geveild:
-  1/32 part in het kofschip CHRISTINA VOS, bevaren door N.A. Smaal.
-  1/32 part in het kofschip de GOUVERNEUR VAN IMHOFF, bevaren door G.H. Peperboom.
RC 101229
Rotterdam, 9 december. Te Antwerpen zijn gearriveerd ADÈLE, kapt. Janssen van Petersburg, MARIA ANNA, kapt. Claessen, MINERVA, kapt. Alberts, JONGE JAN, kapt. Peters en GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. Peperboom, van Riga;

1830
RC 010630
Rotterdam, 31 mei. De 29e dezer, des morgens arriveerden in de Maas MARIA ANNA, kapt. M.J. Klasen en CHRISTINA AMALIA, kapt. R.J. Graber, van Libau; BROEDERLIEFDE, kapt. A. van der Wall en GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, van Koningsbergen en DE VROUW NEELTJE, kapt. J. van Gelderen, van Lissabon.
RC 260630
Rotterdam, 25 juni. De 24e dezer, des morgens, zeilden van Helvoetsluis BROEDERLIJKE LIEFDE, kapt. J.A. van der Wall, DE VROUW AUCKE (opm: tjalk VROUW ANNEKE), kapt. T.M. Visser, WILHELMINA, kapt. J.H. Schumacher, FREDERIKA, kapt. H. Niemann en GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, naar de Oost Zee;
AH 140830
Carga-lijsten. Amsterdam, 13 augustus. RENSINA, kapt. H.W. Stuit, DIANA, kapt. R.H. Duit, VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood; REMINA, kapt. J.G. Boon, GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom; PIETERDINA, kapt. H.R. Duit; VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer en BROEDERLIEFDE, kapt. J.A. v.d. Wal, van Koningsbergen;
RC 021230
Amsterdam, 30 november. De schepen GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom, van Koningsbergen naar Amsterdam; YPEUS, kapt. H.H. de Weerd jr., van Riga naar Harlingen en DE EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Dantzig naar Amsterdam, zijn vóór de 9e dezer, wegens tegenwind, te Mardöe, binnengelopen.
AH 281230
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Genua en Livorno: Het Nederlandse kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier en Co., D’Arnaud en Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.

1831
AH 190231
In lading liggende schepen te Amsterdam: Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier en Co. d' Armand en Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
AH 220331
In lading liggende schepen te Amsterdam: Naar Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier & Co., d’ Arnand & Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holzapffel.

Op 5 mei 1831 een nieuwe zeebrief (de laatste) en Turkse Pas voor kapt. G.H. Peperboom

AH 070531
In lading liggende schepen te Amsterdam: Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier en Co. d' Armand en Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel. Vertrekt 15 op verbeurte van de vracht.
PGC 251131
De Nederlandsche kof GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. Geert H. Peperboom, van Livorno naar Hamburg, is volgens brief van Llaninadock van den 9 november, op het Pembreyzand in de rivier Burry (opm: Zuid-Wales) gestrand, en een jongen daarbij verdronken; dezelve zal waarschijndelijk weg zijn (opm: door de Consul-Generaal in Londen werd de laatste zeebrief op 26 december 1831 geretourneerd onder vermelding van ‘schip verongelukt’), doch de lading werd geborgen.