Name ship: CONCORDIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1839
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathened with zinc
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1839-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 195.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 106.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 28.50 Meters Registered
Beam: 4.99 Meters Registered
Depth: 3.08 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1839
Number in register 46
Name ship CONCORDIA
Type Schoenerkof
Lasts 106
Built province/country Noord Holland, Netherlands
Binnenland
Remarks
Date agenda 1839-02-15
Passport requested by Smit & Zonen, E.
City Koog aan de Zaan
Master at time of request Wijgers, B.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1839-02-15 CONCORDIA
Manager: E. Smit & Zonen, Koog aan de Zaan, Netherlands
Owner: E. Smit & Zonen, Koog aan de Zaan, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Koog aan de Zaan / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1846-05-04 CONCORDIA
Manager: Jan Coenraad Londt Hzn., Amsterdam, Netherlands
Owner: Jan Coenraad Londt Hzn., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 12.500,-

Part-owners

1846

De verkoping op 4 mei 1846 vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ. De mede-reders waren:

Cornelis Evert Smit, Koog aan de Zaan.
Firma Jan Corver & Co., cargadoors, Amsterdam,
Catharina Smit, weduwe van Kas Visser, Amsterdam,
Bartheld Jacobs Wiggers, kapitein te Pekel A,
Magteltje Smit , echtgenote van Pieter Mul, Zaandam,
Stijntje Smit, echtgenote van Albert Kluijver Azn. Koog a.d. Zaan,
Neeltje Smit, echtgenote van Adriaan van de Staat (?), Zaandam,

Allen erven van wijlen Gerrit Smit, Koog aan de Zaan.

Ship Events Data

1851-01-29: Type: Condemned
Final Fate: De CONCORDIA, kapt. J.C. Londt Hzn, is 29 januari 1851 te Falmouth met zware schade binnengelopen, vervolgens afgekeurd en in april verkocht


Ship Masters Data

Date from: 1839
Captain: Wijchers, Barteld Jacobs
College:
Flagnumber: 0
Other information: Barteld Jacobs Wijchers. Nieuwe Pekela * 11.04.1794, 11.04.1875. Trouwde te Nieuwe Pekela op 09.01.1823 met Engeltje Klaassens Tiktak. Nieuwe Pekela * 23.10.1802, 28.02.1883

Date from: 1846
Captain: Londt, Jan Coenraad
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, Verbalen zeebrieven, diverse bestanden
Noord-Hollands Archief Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1846.13
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost

General information regarding this ship

1839

Op 15 februari 1839 werd eerste zeebrief verstrekt voor de CONCORDIA, aangevraagd door E. Smit & Zonen, Koog aan de Zaan, voor kapt. B.J. Wijgers  (in verkoopakte 1846 geschreven als Bartheld Jacobs Wiggers)

Volgens de genealogische database is de correcte schrijfwijze Barteld Jacobs Wijchers. Deze schrijfwijze is door Marhisdata aangehouden

ZP 020939 – 484
Schepen in lading naar:
Suriname: het tweedeks nieuw gekoperd driemast galjootschip de ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. (Oosterdok) sluit 15 september. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het tweedeks brikschip HEPPENS, kapt. G.D. Swart, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gezinkt schoener kofschip CONCORDIA, kapt. B.J. Wijgers, van de Koog. (Oosterdok) sluit 14 september. Adres bij B.D. Bosscher.

1840

ZP 200740
Het schip YSTROOM, kapt. Detering, zoude in het laatst van maart, en het schip SARA MARIA, kapt. Reinhardt, in het laatst van april van Batavia naar Amsterdam vertrekken.
Van Suriname zouden naar Amsterdam vertrekken de schepen CONCORDIA, kapt. Wijgers, de 5e juni, ANNA EN MARIA, kapt. Steenveld, de 10e dito, MERCURIUS, kapt. Havinga q.q. de 20e dito en CONCORDIA, kapt. Witt, de 25e dito.
ZP 191140
Dover, 15 november. Het schip CONCORDIA,, kapt. Wijgers, van Amsterdam naar Suriname, is met verlies van anker en touw alhier binnengelopen.
PGC 201140
De schepen CONCORDIA, kapt. Wijgers, van Amsterdam naar Suriname, en ACTIVE, kapt. Beekman, van Bremen naar Port au Prince, waren den 12 november op de hoogte van Douvres.
ZP 241140
Dover, 20 november. De schepen ZODIAC, kapt. Krull, van Rotterdam, en CONCORDIA, kapt. Wijgers, van Amsterdam, naar Suriname, beide met schade alhier binnengelopen, hebben heden de reis weder voortgezet.

1845

Op 17 april 1845 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CONCORDIA, aangevraagd door E. Smit & Zonen, Koog aan de Zaan, voor kapt. B.J. Wijgers.

1846

Op 12 mei 1846 werd de zeebrief van de CONCORDIA teruggezonden onder vermelding “schip verkocht” waarop 13 mei royement volgde. De koper was Jan Coenraad Londt, koopman te Amsterdam.

Op 13 mei 1846 werd werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CONCORDIA, aangevraagd door Jan Coenraad Londt Hzn., Amsterdam, voor zichzelf als kapitein.

1851 

NRC 030251
Falmouth, 29 januari. Heden kwam alhier lek en met averij binnen het Nederlandse kofschip CONCORDIA, kapt. J.C. Londt (opm: bouwjaar 1839, kapt. Jan Coenraad Londt Hzn; zie ook NRC 300351 en AH 080451),  van Suriname naar Amsterdam bestemd, hebbende de 16e januari op 42º NB 25º WL een zware zee overgekregen, welke die schade veroorzaakt heeft.
NRC 300351
Rotterdam, 29 maart. Het schip CONCORDIA (opm: bj 1839), kapt. Londt Hzn, van Suriname naar Amsterdam gedestineerd, te Falmouth met schade binnengelopen (opm: zie NRC 020351), is volgens brief van daar van de 24e dezer afgekeurd geworden. De lading zou in het Pruissische schip ARMINIUS, kapt. Hartwich, overgeladen worden.
AH 080451
Amsterdam, 7 april. Het te Falmouth afgekeurde schip CONCORDIA, kapt. Londt Hzn. (opm: zie NRC 020351), van Suriname naar Amsterdam, is aldaar publiek voor GBP 160 verkocht, zonder de inventaris.

Op 28 april 1851 werd de zeebrief van de CONCORDIA, kapt. J.C. Londt, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam naar Den Haag geretourneerd onder vermelding ‘schip in buitenland verkocht’ waarna op 29 april royement volgde.