Name ship: DIOMEDES

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Louis Lecarpentier, Antwerp, Belgium
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1828-12-16
Delivery Date: 1829-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 140.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

1848-00-00: De EGIDE wordt in 1848 hertuigd als bark, mogelijk barkentijn

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 42
Name ship DIOMEDES
Type Schooner
Lasts 140
Built province/country Antwerpen, België
Binnenland
Remarks
Date agenda 1829-02-21
Passport requested by Cock & Frère, naarJ. de
City Gent
Master at time of request Duyts, E. den
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1829-02-03 DIOMEDES
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Owner: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1830-10-28 DIOMEDES
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Owner: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Belgium
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1832-00-00 ÉGIDE
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Owner: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Belgium
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1852-00-00 EDOUARD
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Owner: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Belgium
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1860-00-00 JOHANNES TONDER
Manager: J.C. Thormann, Wismar, Mecklenburg
Owner: J.C. Thormann, Wismar, Mecklenburg
Shareholder:
Homeport / Flag: Wismar / Mecklenburg
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1854-03-15: De EDOUARD, kapt. W. Louws, is bij verlaten van Terneuzen aan de grond gelopen

1858-04-13: De EDOUARD, kapt. P. Louws, is met averij Dundalk binnengelopen

1858-05-20: De EDOUARD, kapt. P. Louws, is bij het verlaten van Dundalk aan de grond gelopen

1872-08-13: Final Fate: De EDOUARD, voor de Zweedse kust gestrand, afgebracht en naar Stockholm gesleept, afgekeurd en verkocht.

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Denduyts, Everard
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Oostende 1793

Date from: 1839
Captain: Vandersteen, Joseph
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Oostende 1803

Date from: 1841
Captain: Halewyck, Jean
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Oostende 1806

Date from: 1852
Captain: Louws, William
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Middelburg 1803

Date from: 1855
Captain: Louws, Pierre
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Rotterdam 1830

Date from: 1855
Captain: Louws, W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1856
Captain: Louws, Pierre
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1860
Captain: Ahrens, C.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen zeebrieven
De heer Luc van Coolput, Antwerpen
AB = Avondbode
GRC = Groninger Courant
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NAH = Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

Over het scheepstype heerst enige onzekerheid. In de lijst met schepen die voor het eerst een zeebrief ontvingen welke jaarlijks aan de koning werd gezonden wordt de DIOMEDES omschreven als een schoener. In de lijst met in oktober 1830 ingetrokken zeebrieven staat (daarom) eveneens schoener aangegeven. De bijlbrief ter verificatie van het type is helaas niet gevonden. Het schip heeft ruim 30 jaren onder Belgische vlag gevaren, waar het tot de vertuiging tot bark in 1848 als schoener dan wel schoenerkof bekend staat. Om deze reden, en om het feit dat een kof qua bouw van het casco meer gelijkenis vertoont met een bark dan met de lijnen van een schoener, heeft Marhisdata geconcludeerd dat schoenerkof de juiste typering moet zijn.

1829

Op 3 februari 1829 werd door N.J. de Cock & Frère, Gent, een eerste zeebrief aangevraagd voor de DIOMEDES onder kapt. P. de Boer.
Den Haag schreef ‘nadere elucitatie vragen, inmiddels in advis’, waarna op 21 februari de zeebrief werd verstrekt, nu echter ten name van kapt. E Denduyts.

JC 010929
Den 30 augustus is te Batavia gearriveerd de brik (opm: schoenerkof, eerste reis) DIOMEDES, kapt. E. Denduyts, den 17 april van Antwerpen vertrokken.
JC 010929
Advertentie. Verkoop van goederen. Den 31 augustus. Aangebracht per de DIOMEDES, kapt. E. de Duyts (opm: schoenerkof, kapt. E. Denduyts), roode tafelwijn, differente soorten fijne wijnen, madera en rhijnwijn; genever, kazen, lampen, glaswerk, aardewerk, manufacturen, enz. enz. bij Wattendorff, Hipp en Zimmerman.
JC 290929
Batavia. Schip liggende ter reede: DIOMEDES, kapt. E. Denduyts, van Gent.
JC 300929
Batavia. Ladend schip naar Europa, Antwerpen, het Nederlandsche schip DIOMEDES, kapt. E. Denduyts.
JC 011029
Batavia. Vertrokken op 30 september de schoenerkof DIOMEDES, kapt. B. den Duijts (opm: E. Denduyts) naar Antwerpen, passagiers kapiteins bij de expeditionaire afdeeling der infanterie B.J.H. van Hopbergen en C. Renard.

1830

RC 200230
Rotterdam, 19 februari. Ter rede van Vlissingen zijn gearriveerd de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Demerary naar Middelburg; VRIESLAND, kapt. H.J. Drent, van Cette en APOLLO, kapt. D. Steur, van Batavia, beide naar Antwerpen en DIOMEDES (opm: schoenerkof), kapt. E. Denduyts, van Batavia naar Gent. De eerste en de laatste zijn in de haven van Breskens binnengebracht.
AH 060330
Cargalijst Antwerpen, 3 maart. Batavia, DIOMEDES, E. den Duyts (opm: kapt. E. Denduyts); 100 picols sapanhout, 100 pakken rottings, 1005 bl. tin, 385 cannisters suiker, 1009 balen rijst, 1059 balen koffij, 16 kisten indigo. Bisschop, Basteyns en N.J. de Cock.
JC 070930
Batavia. Aangekomen op 3 september, de schoenerkof DIOMEDES, kapt. E. Denduyts van Antwerpen, aldaar vertrokken op 30 april.
JC 300930
Batavia. Schip liggende ter reede: de schoenerkof DIOMEDES, kapt. E. Denduyts.
(opm: het vertrek moet medio oktober hebben plaatsgevonden maar is niet gevonden; op de terugreis vernam kapitein Denduyts dat België zich had afgescheiden van Nederland; wegens de moeilijkheden op de Schelde raadde men hem bij aankomst in het Kanaal aan om Oostende binnen te lopen, waar hij op 10 februari 1831 arriveerde)

Na de opstand der Belgen decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de 196 schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden, waaronder de DIOMEDES, de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken.

1837

RC 110437
Rotterdam, den 10 april. Te Liverpool was den 30 maart bezig met laden het schip EGIDE (opm: schoenerkof), kapt. E. Denduyts, voor Oostende.

1838

AB 020338
Oostende, den 26 februari. Binnengekomen. EGIDE, kapt. Denduijts (opm: schoenerkof, kapt. E. Denduyts), van Liverpool.
AB 070938
Vlissingen, den 4 september. Uitgezeild. EGIDE, kapt. Denduits (opm: E. Denduyts).
AB 091138
Falmouth. Binnengekomen den 3 november EGIDE, kapt. Den Duits (opm: E. Denduyts), van Oostende naar Newport.
AB 131138
Leverpool (opm: Liverpool), den 8 november. Binnengekomen: EGIDE, kapt. Den Duits (opm: E. Denduyts), Oostende.
AB 301138
Plymouth, den 24 november. Binnengekomen: EGIDE, kapt. Den Duits (opm: E. Denduyts), van Leverpool (opm: Liverpool) naar Oostende.

1840

MCO 220840
Vlissingen, den 21 augustus. Naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. van der Steen (opm: schoenerkof, kapt. J. Vandersteene) van Gent naar Liverpool, met ballast.

1842

MCO 151242
Vlissingen den 14 december 1842. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen EGIDE, (opm: schoenerkof), kapt. J. Halewyck, van Riga, met lijnzaad.

1847

RC 180947
Vlissingen, den 13 september. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen EGIDE (opm: schoenerkof), kapt. J. Halewyck, van Liverpool.

1848

MCO 141048
Vlissingen, den 13 october. Voor Antwerpen bestemd, is alhier ter reede gekomen: EGIDE, (opm: van schoenerkof tot bark vertuigd), kapt. J. Halewyck, van St. Ubes (opm: Sétubal), met zout.
MCO 111148
Vlissingen, den 10 november. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze reede naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.

1849

MCO 150249
Vlissingen, den 14 februari. Van Gent is de Schelde afgekomen en van onze reede naar zee gezeild: EGIDE (opm: bark), kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.
MCO 260449
Vlissingen, den 25 april. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen: EGIDE, kapt. J. Halewyck, van Liverpool, met zout.
MCO 210649
Vlissingen, den 20 juni. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen: EGIDE, kapt. J. Halewyck, van Liverpool, met zout.

1850

MC 140350
Vlissingen, den 13 maart. Van Gent: EGIDE (opm: bark), kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met tarwe.
MC 110550
Vlissingen, den 8 mei. Van Gent is naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.
MC 241050
Vlissingen, den 23 october. Van Gent is naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.

1852

MCO 301152
Vlissingen, den 29 november. Van Gent, EDOUARD, Lams (opm: bark, kapt. W. Louws), naar Liverpool, met ballast.
GRC 031252
Portsmouth, den 26 november. Binnengekomen. EDOUARD, Louwers (opm: kapt. W. Louws), van Antwerpen naar Liverpool.
GRC 141252
Scilly, den 4 december. Binnengekomen. EDOUARD, Louwers (opm: kapt. W. Louws), van Gent naar Liverpool.

1853

MCO 250153
Vlissingen, den 24 januari. Voor Antwerpen bestemd, is alhier ter reede gekomen: EDOUARD.
MCO 250653
Vlissingen, den 24 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze reede naar zee gezeild: EDOUARD (opm: bark), naar Windau (opm: Ventspils) met ballast.
NRC 250853
Elseneur den 19 augustus. EDOUARD, W. Louwes, van Gent naar Riga.

1854

GRC 100354
Binnengekomen te Gent den 4 maart. EDOUARD (opm: bark), kapt. W. Louws, van Cadix.
NRC 180354
Men meldt uit Neuzen (opm: Terneuzen) van den 15 maart het volgende. De galjoot (opm: bark) EDOUARD, behoorende aan de reederij onder directie van den heer N.J. de Cock te Gent en bestemd naar Liverpool met ballast, geraakte na het passeren der groote of westersluis de haven willende uitzeilen, aan de regterzijde van den mond van het kanaal aan den grond, met dat gevolg dat zij zoodanig overhelde, dat men voor omslaan beducht was. Door bevestiging van verscheidene takels van af de masten van het schip tot aan de wal, welke evenwel de eersten keer braken, is het gelukt het schip tot het opkomen van het water te houden. De oorzaak van het ongeval schrijft men toe aan de omstandigheid, dat de wind bij het uitzeilen der sluis eensklaps opstak en keerde, waardoor het vaartuig niet te rigten was.
NRC 140454
Vlissingen, den 11 april. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en van deze reede vertrokken: EDOUARD, kapt. W. Louws, naar Liverpool. De wind ONO
NRC 210554
Vlissingen, den 19 mei. Alhier gepasseerd voor Gent bestemd: EDOUARD, kapt. W. Louws, van Liverpool.
NRC 120654
Vlissingen, den 10 juni. Van Gent naar zee: EDOUARD, kapt. W. Louws, op avontuur. De wind ’s morgens ZW; ’s avonds WNW
GRC 081254
Vertrokken van Hyères (opm: Zuid-Frankrijk) den 9 november: EDOUARD, kapt. W. Louws, naar Gent.

1855

GRC 150655
In lading te Liverpool den 8 juni: EDOUARD (opm: bark), kapt. P. Louws.
GRC 130755
Vertrokken, van Oostende den 6 juli: EDOUARD, kapt. P. Louws.
NRC 100855
Vlissingen, den 7 augustus. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
GRC 310855
Vertrokken van Vlissingen den 25 augustus: EDOUARD, kapt.W. Louws, naar Dantzig (opm: Gdansk).

1856

GRC 280356
Liverpool, den 21 maart. Binnengekomen. EDOUARD (opm: bark), kapt. P. Louws Jr,. van Gent; Jansen Industrie, Oostende.
GRC 110456
Vlissingen, den 6 april. Binnengekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws Jr., van Liverpool.
GRC 110456
Liverpool, den 8 mei. Vertrokken EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Gent.
NRC 280656
Vlissingen. Vertrokken den 26 juni: EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Liverpool.
NRC 101056
Vlissingen. Aangekomen den 6 oktober. EDOUARD, kapt. P. Louws Jr., van Liverpool.

1857

MCO 020757
Vlissingen. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: EDOUARD (opm: bark), kapt. P. Louws, naar Riga.
GRC 050757
Vlissingen, den 30 juni. Vertrokken: EDOUARD, kapt. Jouws Jr. (opm: P. Louws), naar Riga.
NRC 180957
Vlissingen, den 16 september. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Memel (opm: Klaipeda).
NRC 261157
Vlissingen den 23 november. Binnengekomen: EDOUARD, kapt. Lowe (opm: P. Louws), van Liverpool.

1858

NRC 270358
Vlissingen, den 24 maart. Aangekomen: EDOUARD (opm: bark), kapt. P., van Liverpool.
NAH 290358
Vlissingen, den 25 maart. Uitgezeild: EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Liverpool.
NRC 150458
Antwerpen, den 13 april. De Belgische bark EDOUARD, kapt .P. Louws, van Gent naar Liverpool, is met schade te Dundalk (opm: Ierland) binnengelopen.
NAH 280558
Dundalk (opm: Ierland), den 20 mei. Het schip EDOUARD (opm: bark), kapt. Louws Jr (opm: P. Louws), van Gent naar Liverpool, hier met averij binnengelopen, heeft de reparatie volbragt, doch is bij het vertrek van de rivier aan den grond vastgeraakt; men zal trachten, bij goed weder, het weder in vlot water te brengen.
NRC 160858
Vlissingen, den 14 augustus. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
NAH 140958
Vlissingen, den 9 september: Aangekomen EDOUARD, kapt. Louw (opm: P. Louws), Liverpool.
NAH 150958
Uitgezeild. Vlissingen, den 11 september: EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Liverpool.
AH 131058
Binnengekomen. Gent, den 10 oktober: EDOUARD, kapt. P. Louws Jr., van Liverpool.

1859

NRC 260559
Vlissingen, den 23 mei. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
NRC 160759
Vlissingen den 14 juli. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
NRC 180859
Vlissingen, den 15 augustus. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.

1860

RC 090160
Vlissingen, den 5 januari. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws.
(opm: na lossing in Antwerpen is de bark op 11 april 1860 naar Wismar verkocht, om onder dezelfde naam met kapt. C.J. Ahrens verder te varen; op 13 juni 1872 is het schip op de Zweedse kust bij Svartklub [niet gevonden] gestrand, afgebracht en naar Stockholm gesleept, waar het is afgekeurd en verkocht; deze in 1829 als DIOMEDES gebouwde ex-Zuid-Nederlandse schoenerkof is in 1830 onder Belgische vlag gebracht, in 1832 vernaamd tot ÉGIDE, in 1848 vertuigd tot bark en in 1852 vernaamd tot EDOUARD)