Name ship: ANNA HELENA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1829
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Louis Marguerie, Antwerp, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1828-08-24
Delivery Date: 1829-02-03
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 130.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 69.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 21.75 Meters Registered
Beam: 4.37 Meters Registered
Depth: 3.07 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 73
Name ship ANNA HELENA
Type Brik
Lasts 69
Built province/country Antwerpen, Netherlands
Binnenland
Remarks Turksche pas naar Marseille
Date agenda 1829-03-03
Passport requested by Mol, G.J.
City Antwerpen
Master at time of request Scholberg, J.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1829-02-03 ANNA HELENA
Manager: G.J. Moll, Antwerp, Netherlands
Owner: G.J. Moll, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1831-05-00 ANNA HELENA
Manager: G.J. Moll, Rotterdam, Netherlands
Owner: G.J. Moll, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1833-03-08 KONRAD
Manager: Jan Scholberg, Bremen, Freie Hansestadt Bremen
Owner: Jan Scholberg, Bremen, Freie Hansestadt Bremen
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Freie Hansestadt Bremen
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1828-11-00: De meetbrief: Antwerpen no. 341 van 4 november 1828.

1834-01-23: Type: Wrecked
Final Fate: Op 23 januari 1834 is de KONRAD, kapt. J. Scholberg, nabij Rye verongelukt. Daarbij zijn vier bemanningsleden verdronken.

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Scholberg, Jan
College:
Flagnumber: 0
Other information: In de stukken en krantenberichten zien we zowel de naam Scholborg als Scholberg, welke laatste naam vooral bekend is in de grensregio Vlaanderen - Limburg. De kapitein heeft vanaf 1825 op Zuid-Nederlandse schepen gevaren, zodat Marhisdata voor diens naam als Scholberg heeft geopteerd.

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: RA - Beveren Archiefnummer Antwerpen 512.0044.00132.227
N.A. Den Haag, toeg.nr. 2.08.01.07, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
De heer André Delporte, Luik
AH = Algemeen Handelsblad
JC = Javasche Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1829

Op 3 maart 1829 werd de eerste zeebrief en een Turkse Pas voor een reis naar Marseille verstrekt voor de ANNA HELENA, aangevraagd door G.J. Moll, Antwerpen, voor J. Scholberg als kapitein.

RC 050529
Rotterdam, 4 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANNETTE, kapt. K. van den Oever, naar Londen; KAREL, kapt. B.H. Stuurman, naar Bilboa, ANNA HELENA (opm: eerste reis van deze Zuid-Nederlandse brik), kapt. J. Scholberg, naar Marseille en de JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, naar Newcastle.

1830

België

Na de opstand der Belgen decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoren de Nederlandse zeebrieven moeten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen waaronder de ANNA HELENA van G.J. Moll, Antwerpen, met kapitein J. Scholberg.

1831

Reder Moll moet zich bij de Afscheiding in oktober 1830 snel gerealiseerd hebben dat de kansen op een gunstige exploitatie onder Nederlandse vlag beter zouden zijn dan die onder de Belgische. Moll verplaatste daarom in april of begin mei 1831 de zetel van zijn rederij naar Rotterdam. Nu kon het schip weer onder Nederlandse vlag worden gebracht, zoals hij dat ook zou doen met zijn brik BAESRODE en galjas VRIENDSCHAP. Dit had het voordeel dat de brik kon deelnemen aan de door de Nederlandsche Handel-Maatschappij gehanteerde pool waarin hogere dan de marktvrachten werden betaald. Van die mogelijkheid is door Moll slechts één keer gebruik gemaakt. De brik moest vanuit Antwerpen naar een Nederlandse haven zeilen waar een keuring zou plaatsvinden. Het schip had nog slechts twee jaren eerder vanaf nieuwbouw onder Nederlandse vlag gevaren, zodat de keuring een formaliteit was. Onder Belgische vlag heeft de ANNA HELENA geen commerciële reis gemaakt.

Op 3 augustus 1831 werd de eerste zeebrief en een Turkse Pas voor een reis naar Batavia verstrekt voor de ANNA HELENA, aangevraagd door G.J. Moll, Rotterdam, voor J. Scholberg als kapitein.

1832

AH 180932
Texel, 16 september. Binnengekomen; ANNA HELENA, kapt. J. Scholberg, van Riga, is na visitatie van de quarantaine ontslagen;
RC 290932
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Havanna, het Nederlands brikschip ANNA HELENA, kapt. J. Scholberg.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
RC 271032
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Havana, het Nederlands brikschip ANNA HELENA, kapt. Jan Scholberg.
Naar Newry, het Nederlands kofschip JONGE WILLEM, kapt. Floris Parlevliet.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

1833

G.J. Moll heeft de brik op 8 maart 1833 verkocht aan zijn kapitein J. Scholberg. Deze bracht het schip als KONRAD onder de vlag van Bremen weer in de vaart. Het schip ging voor de tweede keer naar Batavia, maar moest nu de lagere vrachten van de privé-handelaren accepteren.

Op 26 april 1833 werd de zeebrief van de ANNA HELENA, kapt. J. Scholberg, geroyeerd met vermelding: ‘schip vaart provisioneel onder vlag Bremen’. 

AH 100533
Texel, 8 mei. Uitgezeild: DE VRIENDSCHAP, kapt. H. Duinkerts, van Duinkerken.
Helvoetsluis, 8 mei.Uitgezeild: LOUISA HENRIETTA, kapt. L. Jenke, van Hull; FREUNDSCHAFT, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool; CONRAD (opm: brik, ex-ANNA HELENA, verkocht aan de kapitein en als KONRAD onder de vlag van Bremen gebracht), kapt. J. Scholberg, op avontuur.
RC 210533
Rotterdam, 20 mei. Het schip CONRAD, kapt. J. Scholberg (opm: zie AH 100533), van Rotterdam naar …… (opm: Batavia), was de 11e dezer op de hoogte van Bevezier.
JC 021033
Schepen in lading te Batavia.
Naar Rotterdam het Bremer schip KONRAD, kapt. Scholberg (opm: brik, ex-Nederlandse ANNA HELENA, kapt.-eigenaar J. Scholberg).

1834

AH 090134
Binnengekomen:
Batavia, 18 september. KONRAD, kapt. J. Schotberg (opm: brik, Bremer vlag, ex-Nederlandse ANNA HELENA, kapt.-eigenaar J. Scholberg), van Rotterdam.
OHC 280134
Amsterdam, 27 januari. Het schip CONRAD, kapt. Scholberg (opm: brik, KONRAD, Bremer vlag, ex-Zuid- later Noord-Nederlandse ANNA HELENA; kapt.-eigenaar J. Scholberg), van Batavia naar Rotterdam, is den 23ste januari 6 mijlen beoosten Rye geheel verongelukt en 4 man equipage daarbij verdronken (opm: kapt. Scholberg was een van de geredden).
LCO 030234
Aangaande het Bremer schip CONRAD, kapt. Scholberg (opm: brik KONRAD, zie OHC 280134), van Batavia naar Rotterdam, bij Rye gestrand, wordt van daar van den 27 januari gemeld, dat van de lading 141 blokken tin waren geborgen.