Name ship: AZIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1831
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Commercie-Compagnie, scheepsbouwer Fredrik Haverkamp, Middelburg, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1828-07-26
Launch Date: 1830-06-21
Delivery Date: 1830-12-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 795.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 420.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1831
Number in register 69
Name ship AZIA
Type Fregat
Lasts 420
Built province/country Zeeland, Zeeland
Binnenland
Remarks Turksche pas naar Batavia
Date agenda 1831-03-05
Passport requested by Broecke, van den, Luteyn & Schouten
City Middelburg
Master at time of request Boot, J.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1830-12-00 AZIA
Manager: Van den Broecke, Luteyn en Schouten, Middelburg, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Middelburg, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Middelburg / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

eigenaren per primo maart 1831

firma Van den Broecke, Luteijn & Schouten, Middelburg (boekhouders en 2/32e part)
Pieter de Stoppelaar, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Aarnoud Constantijn van Citters, Middelburg (1/32e part
Mr. Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke, Middelburg (1/32e part)
Gerard de Bruijne, Middelburg (1/32e part
Johannes van den Broecke, Middelburg (1/32e part)
Abraham van den Broecke Jzn., Middelburg (1/32e part)
firma Abraham & Simon Hendrix, Middelburg (1/32e part)
firma De Vries & Co., Middelburg (1/32e part)
firma Gebr. Tak & Co., Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Johan van Reijgersberg Versluijs, Middelburg (1/32e part)
Mr. Johan Frederik Lantsheer, Middelburg (1/32e part)
Servaas Bomme, Middelburg (1/32e part)
firma Boddaert & Co., Middelburg (2/32e part)
firma Spoors & Sprenger, Middelburg (3/32e part)
Daniel Jacques de Superville, Middelburg (1/32e part
Adriaan Isaak Snouck Hurgronje, Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Johan Cornelis Schorer van de Souburge, Middelburg (1/32e part)
Mr. Adriaan Marinus Bredius, Middelburg (1/32e part)
Jkvr. Dina Sara Petronella van Doorn, Middelburg (1/32e part)
Vrouwe Jacoba Johanna van de Pirre, bevorens weduwe Van der Mandere, thans echtgenote van Jacobus Cornelis Schimmelketel als enige erfgename van wijlen haar zoon Jan Hendrik Jacob van der Mandere (overleden Middelburg 21 febr.1831), Middelburg (1/32e part)
Jhr. Mr. Cornelis Jacobus Versluijs van Krabbendijke, Middelburg (1/32e part)
Baron Huyssen van Kattendijke, ’s-Graavenhage (1/32e part)
Jan Fransen van de Putte, Goes (1/32e part)
Johan Radermacher Schorer, Harderwijk (1/32e part)
Cornelis Vis, Middelburg (1/32e part)
Johannes Schouten, Middelburg (1/32e part)

Ship Events Data

1828-07-26: MCO 190728
Middelburg, 18 juli. Men verneemt, dat het fregatschip, groot 1000 tonnen, op de werf der Commercie-Compagnie alhier gebouwd, door de constructeurs J. en W. Roose, op zaterdag den 26 dezer, precies bij hoog water (invallende op de middag) zal worden te water gelaten.

1830-06-21: DC 240630
Middelburg, 21 juni. Het op de werf der Commercie-Compagnie alhier gebouwde fregatschip ASIA, groot 1.000 ton, is heden namiddag ten 2 ure, onder het gejuich van een grote toevloed van aanschouwers, voorspoedig te water gebracht.

Ship Masters Data

Date from: 1830
Captain: Boot, Jacobus
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1833
Captain: Ritchie, Alexander
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 1830-00-00
Source: Zeeuws Archief Middelburg
Description: toegang 12, inventaris 366a, acte 22