Name ship: DRIE GEZUSTERS (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Johannes Dirks Alta, Harlingen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1827-12-12
Delivery Date: 1828-02-27
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 162.00 tons (oude meting)
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 81.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 23.97 Meters Registered
Beam: 5.16 Meters Registered
Depth: 2.77 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 114
Name ship DRIE GEZUSTERS (DE)
Type Kof
Lasts 81
Built province/country Vriesland, Friesland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1828-03-04
Passport requested by Spannenburg, S.L.
City Harlingen
Master at time of request Dijkstra, P.P.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-02-27 DRIE GEZUSTERS (DE)
Manager: Sybrand Laas Spannenburg, Harlingen, Netherlands
Owner: Sybrand Laas Spannenburg, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1836-05-14 DRIE GEZUSTERS
Manager: J.F. Hoekstra, namens de erven Spannenburg, Harlingen, Netherlands
Owner: J.F. Hoekstra, namens de erven Spannenburg, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1844-03-11 DRIE GEZUSTERS
Manager: J.F. Hoekstra, Harlingen, Netherlands
Owner: J.F. Hoekstra, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1858-09-02 DRIE GEZUSTERS
Manager: Hubert Jans & Co., Harlingen, Netherlands
Owner: Hubert Jans & Co., Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1838-10-25: Type: Damaged
De DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool naar Harlingen, is den 25 oktober 1838 te Arendal binnengelopen, met schade en verlies van een man der equipage.

1839-02-12: Type: Damaged
Het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. P.G. Dijkstra, is op 12 februari 1839, van Texel naar Londen vertrokken, heeft bij het naar zee zeilen op de Vlieree gestoten, is teruggekeerd en weder ter rede van Texel ten anker gekomen.

1882-03-02: Type: Hulked
Final Fate: De DRIE GEZUSTERS, kapt. J.L. Holstein, wordt in 1882 verkocht naar Terschelling om als lichter te dienen.

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Dijkstra, Pyter Pyters
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828 1844

Date from: 1844
Captain: Grooth, B.D. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1844 1854

Date from: 1854
Captain: Mulder, Roelf Bronnes
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1854 1859

Date from: 1859
Captain: Oldenburger, Geert A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1859 1863 Pleegt op zondag 20 september 1863 zelfmoord aan boord

Date from: 1863
Captain: Boswijk, H.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1863 1873

Date from: 1874
Captain: Boswijk, H.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1874

Date from: 1875
Captain: Fluchmacher, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1875 1877

Date from: 1878
Captain: Boer, D. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1878

Date from: 1879
Captain: Holstein, J.L.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1879 1882

Images


Description: De kof DRIE GEZUSTERS, op de foto varend voor Hubert Jans & Co., Harlingen
Image type: Photo
Sources


Year: 1828-02-27
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Tresoar, Leeuwarden, Archiefnummer Harlingen 19.06.383.23
Tresoar, Leeuwarden, Archiefnummer Harlingen 16.1255.164
Hannema Huis te Harlingen
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
DT = De Tijd
GRC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
RN = Rotterdamsch Nieuwsblad
ST = De Standaard
UPS = Utrechtsche Provinciale- en Stads-courant
VEC = Veendammer Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1828

Op 04-03-1828 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Sijbrand Lazes Spannenburg uit Harlingen een eerste zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

OHC 030428
Vlie, 29 maart. Uitgezeild P.P. Dijkstra naar Noorwegen (opm: eerste reis van de in Harlingen gebouwde kof DRIE GEZUSTERS).
RC 010528
In het Vlie binnengekomen P.P. Dijkstra van Oudsoen.
OHC 170528
Den 14 mei uit het Vlie gezeild P.P. Dijkstra naar Liverpool.
OHC 310528
Arrivementen: Te Liverpool P.P. Dijkstra van Harlingen.
RC 260628
In het Vlie binnengekomen P.P. Dijkstra van Liverpool.
OHC 070828
Vlie, 1 augustus. Uitgezeild P.P. Dijkstra naar Noorwegen.

1829

LC 210429
Harlingen. Uitgezeild: Den 15 april het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra; het tjalkschip de JONGE DOUWE, kapt. H.M. Gnodde, beide met ballast op avontuur.
LC 050529
Harlingen. Binnen gekomen: Den 1 mei de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, VRIENDSCHAP, kapt. Jan Klazen; het brikschip ANNA CAROLINA, kapt. A.O. Giersoe, alle met hout van Noorwegen.
 
1830

Op 10-03-1830 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Sijbrand Lazes Spannenburg uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

OHC 200330
Vlie,17 maart. Uitgezeild P.P. Dijkstra naar Noorwegen.
OHC 080430
Vlie, 5 april. Binnengekomen P.P. Dijkstra van Christiaansand.
OHC 050630
Vlie, 31 mei. Uitgezeild P.P. Dijkstra op avontuur.
LC 220630
Harlingen, 15 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra met hout uit Noorwegen.
OHC 040930
Vlie, 1 september. Binnengekomen P.P. Dijkstra van Liverpool.
OHC 071030
Vlie, 3 oktober. Binnengekomen P.P. Dijkstra van Christiaansand.

1831

AH 120331
Vlie. Vertrokken: 5 maart. De TWEE GEBROEDERS, kapt. T.H. van der Werff, naar Koningsbergen; de DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, naar Noorwegen.
LC 220431
Harlingen. Binnen gekomen: Den 12 april Het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met hout van Noorwegen.
AH 260431
Vertrokken: Texel, 22 april. De DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool.
AH 280531
Texel, 26 mei. Binnengekomen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool.
LC 310531
Harlingen. Binnen gekomen: Den 28 mei het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met zout van Liverpool en de JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, met hout van Riga.
AH 210631
Vlie, 16 juni. Vertrokken: VIER GEBROEDERS, kapt. Douwes, naar Riga; de VROUW GEERTRUI, kapt. Klatter, naar Danzig; ENIGHEDEN, kapt. Niejahr, naar de Oostzee; VENUS, kapt. Steinorth, naar de Oostzee; DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, naar Christiansand.
LC 050731
Harlingen. Binnen gekomen: Den 30 juni de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, WILHELMINA, kapt. A.B. Visser en het smakschip de VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, alle drie met hout van Noorwegen.
AH 160731
Vlie, 12 juli. Vertrokken: JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Drobach; GOEDE HOOP, kapt. A.J. Vlaskamp, naar Drobach; de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Christiansand.
AH 040831
Vlie, 31 juli. Binnengekomen: De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Nerva, ligt in quarantaine; de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Cristiansand.

1832

LC 060332
Harlingen. Uitgezeild: Den 29 februari het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, in ballast naar Liverpool.
AH 190432
Texel, 17 april. Binnengekomen: De DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool, ligt in quarantaine.

Op 27-04-1832 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Sijbrand Lazes Spannenburg uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

LC 240432
Harlingen. Binnengekomen: Den 19 april het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra, met zout van Liverpool.
AH 020632
Vlie, 30 mei. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Mandahl; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
AH 160632
Vlie, 13 juni. Vertrokken: VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant, naar Danzig; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.S. Jaski, naar Memel; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.
LC 190632
Harlingen. Uitgezeild: Den 13 juni het tjalkschip de VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Sant, met dakpannen naar Danzig en het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra, met ballast naar Noorwegen.
AH 100732
Vlie, 6 juli. Binnengekomen: VROUW WILHELMINA, kapt. H.H. Bos, van Farsund; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Mandal.
AH 040832
Vlie, 1 augustus. Vertrokken: VROUW CATHARINA, kapt. N.J. Boomgaard, naar Oosterrisoer; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, naar Noorwegen.
LC 310832
Harlingen, 26 augustus. Binnen gekomen den 22 augustus de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, en de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, beide met hout van Noorwegen.
LC 051032
Harlingen, 29 september. Binnengekomen den 26 september de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, en VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaassen, alle drie met hout van Noorwegen.

1833

AH 170633
Uitgezeild: Vlie, 11 juni. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, FRAU ELISABETH, kapt. L.E. Tiktak en FRAU MARGARITHA, kapt. D.K. de Groot, naar Christiansand.
AH 090733
Scheepstijdingen. Binnengekomen: Vlie, 5 juli. DIANA, kapt. J. Oestman, van Wismar; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Arendahl.
LC 160833
Harlingen. Uitgezeild: Den 8 augustus, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, alle in ballast op avontuur.
AH 310833
Scheepstijdingen. Binnengekomen: Vlie, 28 augustus. JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, van Koningsbergen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Arendahl.
LC 060933
Harlingen. Binnengekomen: Den 27 augustus, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met hout van Noorwegen.
AH 100933
Uitgezeild: Vlie, 6 september. ALETTA, kapt. C.H. Slagter en DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, op avontuur.
LC 130933
Harlingen. Uitgezeild: Den 6 september, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra en het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, beide in ballast op avontuur.
AH 161033
Binnengekomen: Texel, 14 oktober. TWEE GEBROEDERS, kapt. R. Bossinga, van Newcastle; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Liverpool.
LC 221033
Harlingen. Binnengekomen: Den 15 oktober, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met zout van Liverpool.

1834

LC 040334
Harlingen. Uitgezeild: Den 1 maart, de kofschepen JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra, en FRAUKE KNELDINA, kapt. R. de Jong, alle 3 met ballast op avontuur.
AH 290334
Binnengekomen: Vlie, 25 maart. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
AH 190434
Uitgezeild: Vlie, 15 april. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, op avontuur.

Op 09-05-1834 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Sijbrand Lazes Spannenburg uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

AH 120534
Binnengekomen: Vlei, 8 mei. Gisteren gemeld: DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Arendahl.
LC 130534
Harlingen. Binnengekomen: Den 7 mei, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, en IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldringh, beide met hout van Noorwegen.
AH 220534
Uitgezeild: Vlie, 19 mei. LION, kapt. J.G. Riedel, CONCORDIA, kapt. J.A. Keun; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, alle vier op avontuur.
AH 110634
Binnengekomen: Vlie, 7 juni. PETRONELLA, kapt. O. Houwink, van Larwich; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Noorwegen. 8 juni. CONCORDIA, kapt. J.A. Keun en AURORA, kapt. G.E. Volkerts, beide van Oosterisoer.
Terschelling, 7 juni. AURORA, kapt. H. Fenster, van Nykiobing; de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Oosterisoer.
LC 170634
Harlingen. Binnengekomen: Den 6 juni, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met hout van Noorwegen.
AH 230634
Uitgezeild: Vlie, 19 juni. JACOBA, kapt. R.J. Klunder en DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, beide op avontuur.
AH 080734
Binnengekomen: Terschelling, 4 juli. VIGILANTIA, kapt. J.H. Wilderman, van Larwich; de DAGERAAD, kapt. A.F. Rasker, van Mandahl; de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Oosterisoer.
AH 190734
Uitgezeild: Vlie, 15 juli. VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd en DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, beide naar Oosterisoer.
LC 220734
Harlingen. Uitgezeild: Den 15 juli, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met ballast op avontuur.
AH 080834
Binnengekomen: Vlie, 5 augustus. De schepen gisteren zijn: DEBORA, kapt. H. Gerlofs, van Nerva; VRIENDSCHAP, kapt. H.R. Bouiten, van Egersund; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra van (niet vermeld).
AH 200834
Uitgezeild: Vlie, 17 augustus. ALEXANDER, kapt. C.K. Vagt, naar de Oostzee; HELENA, kapt. W.J. Zelling, naar Riga; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, op avontuur.
AH 021034
Binnengekomen: Texel, 30 september. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Liverpool.
AH 241134
Uitgezeild: Vlie, 19 november. MARGARETHA, kapt. G.E. te Velde, naar Dantzig; GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, naar Oudsoen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, op avontuur.
LC 251134
Harlingen. Uitgezeild: Den 19 november, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met ballast naar Newcastle.

1835

LC 170235
Harlingen. Uitgezeild: De 14 februari, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool.
AH 160335
Uitgezeild: Texel, 13 maart. LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jong, naar Sunderland; DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dykstra, naar Liverpool.
AH 110535
Binnengekomen: Texel, 8 mei. NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Cardiff; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Liverpool.
LC 020635
Harlingen. Uitgezeild: Den 27 mei, de kofschepen JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, ANNEGIENA, kapt. P.R. Huisman, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, alle naar Noorwegen.
LC 230635
Harlingen. Binnengekomen: Den 20 juni, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Noorwegen.
AH 240635
Binnengekomen: Vlie, 20 juni. HENDRIKA MARCHINA, kapt. G.G. Bakker, van Eggersund; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
AH 060735
Uitgezeild: Vlie, 2 juli. DIANA, kapt. G.R. de Boer, naar Eggersund; UNITY, kapt. B.P. Baarsen, naar Drammen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, naar Christiaansand.
LC 070735
Harlingen. Uitgezeild: Den 2 juli, het kofschip HZ, kapt. S.K. de Vries, naar Havanah; het galjasschip SOPHIA ELISA, kapt. C. Staben, op avontuur; het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.
AH 270735
Binnengekomen: Vlie, 23 juli. STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk, van Nerva; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, van Memel; HOUTHANDEL, kapt. K.D. de Groot en DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra van Christiaansand.
LC 180835
Harlingen. Uitgezeild: Den 10 augustus, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, beide naar Noorwegen.
AH 020935
Binnengekomen: Vlie, 30 augustus. HARMINA, kapt. A.S. Gall, van Riga; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
LC 080935
Harlingen. Binnengekomen: Den 30 augustus, het smakschip VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, van Dantzig: het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand.
AH 170935
Uitgezeild: Vlie, 14 september. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, op avontuur.
LC 201035
Harlingen. Binnengekomen: Den 14 oktober, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Drammen, en de VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, van Christiaansand.

1836

LC 230236
Harlingen. Uitgezeild: Den 21 februari, de kofschepen CONCORDIA, kapt. H.B. Drok, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, beide naar Noorwegen.
AH 070436
Binnengekomen: Vlie, 3 april. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra; HOUTHANDEL, kapt. D.K. de Groot, VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen en CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, alle vijf van Kristiansand.
LC 190436
Harlingen. Uitgezeild: Den 13 april, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.
AH 050536
Binnengekomen te Texel, 3 mei. ANNA CATHARINA, kapt. O. Houwink, van Memel; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Kristiansand.
LC 100536
Harlingen. Binnengekomen: Den 6 mei, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra en ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, beide van Noorwegen.

Op 12-05-1836 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen, namens de erven S.L. Spannenberg, een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

LC 240536
Harlingen. Uitgezeild: Den 18 mei, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.
AH 130636
Binnengekomen: Vlie, 9 juni. ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Newcastle; MAAIKE, kapt. J.A. Zeelinga, van Koningsbergen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
AH 290636
Uitgezeild: Vlie, 24 juni. GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, naar Danzig; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, naar Christiaansand.
AH 300736
Uitgezeild: Vlie, 27 juli. KLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, naar Noorwegen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, op avontuur.
LC 020836
Harlingen. Uitgezeild: Den 27 juli, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool.
AH 220936
Texel, 20 september. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholten, beide van Liverpool.
AH 181036
Uitgezeild: Vlie, 15 oktober. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, op avontuur.
AH 041136
Binnengekomen: Texel, 2 november. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra en HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, beide van Holmstrand.
LC 151136
Harlingen. Binnengekomen: Den 1 november, de kofschepen de JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pott, de GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, de HOOP, kapt. J.B. Nuisker, de VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, JAN FREERK, kapt. G.H. Smit en HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, alle acht van Noorwegen.

1837

LC 180437
Harlingen. Binnengekomen: den 14 april de kofschepen de VROUW ANTJE, kapt. K.D. de Grooth, VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, CONCORDIA, kapt. H.B. Drok, de JONGE ANNA, kapt. H.J. Hubert en het barkschip JOMFRAU MARIA, kapt. J.J. Giersoe, alle zeven van Noorwegen.
LC 230537
Harlingen. Binnengekomen: den 17 mei 1837 de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra en WILLEM, kapt. H.W. Kiers, beide van Noorwegen.
LC 040737
Harlingen. Binnengekomen: Den 30 juni het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Noorwegen.
LC 180737
Harlingen. Uitgezeild: Den 12 Juli de kofschepen H & Z, kapt. S.K. de Vries, naar Havannah, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra en GEZINA, kapt. B.A. Visser, beide naar Noorwegen.
LC 150837
Harlingen. Binnengekomen: Den 6 augustus 1837 de kofschepen de JONGE DIRK, kapt. W.H. Mulder, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra en IJPEUS, kapt. H. Weerd Jr, alle drie van Noorwegen.
LC 220837
Harlingen. Uitgezeild: Den 29 september het kofschip DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool.

1838

LC 270338
Harlingen. Uitgezeild: den 18 maart de schoenerschepen HOPE, kapt. W. Cousins en ORWELL, kapt. J. Hall, beide naar Londen, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool.

Op 14-05-1838 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen, namens de erven S.L. Spannenberg, een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

LC 150538
Harlingen. Binnengekomen: Den 11 mei het smakschip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen, van Droback, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool.
LC 120638
Harlingen. Uitgezeild: Den 4 juni de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool.
LC 310738
Harlingen. Binnengekomen den 28 juli het pinkschip DIRKJE ADAMA, kapt. H.B. Rickmers, van Groenland, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool.
PGC 201138
Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, van Drammen naar Amsterdam en de DRIE GEZUSTERS (opm: kof), kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool naar Harlingen, zijn den 25 oktober te Arendal binnengelopen, het laatste met schade en verlies van een man der equipage.
LC 111238
Harlingen. Binnengekomen: den 2 december de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra en WIETZINA, kapt. D.D. Greeven, beide van Liverpool.

1839

ZP 150239 – 315
Het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. P.G. Dijkstra, de 12e dezer van Texel naar Londen vertrokken, heeft bij het naar zee zeilen op de Vlieree gestoten, is teruggekeerd en weder ter rede van Texel ten anker gekomen.
LC 190239
Harlingen. Uitgezeild den 12 februari het schoenerschip FLORA, kapt. J. Manning en het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, beide naar Londen.
DC 230539
Dordrecht, 22 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen PALLY, kapt. R. Ayre, van Sunderland met steenkolen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Liverpool met stukgoederen.
LC 160739
Harlingen. Uitgezeild den 11 juli de kofschepen NIMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, WILHELMINA, kapt. R.K. Visser en de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, alle vier naar Noorwegen.
LC 060839
Harlingen. Binnengekomen: Den 2 augustus het kofschip ELISABETH MARIA, kapt. J.A. Keun, van Nerva; het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand.
LC 200839
Harlingen. Uitgezeild: den 11 augustus het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.
LC 240939
Harlingen. Binnengekomen: den 17 september het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Holmstrand (opm: Holmsbu).
LC 291039
Harlingen. Binnengekomen: den 18 oktober het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand.

1840

LC 310340
Harlingen. Binnen gekomen: Den 26 maart de kofschepen EGBERTUS, kapt. K.H. Bakker, van Christiaansand, DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Oostrisoer.
LC 050540
Harlingen. Binnengekomen: Den 30 april het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Oostrisoer.
LC 190540
Harlingen. Uitgezeild:  Den 7 mei het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Noorwegen.

Op 06-06-1840 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen, namens de erven S.L. Spannenberg, een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

LC 090640
Harlingen. Binnengekomen: Den 4 juni het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand.
LC 070740
Harlingen: Binnen gekomen: Den 29 juni de kofschepen WILHELMINA, kapt. R.K. Visser, van Laurvig, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Christiaansand.
LC 110840
Harlingen. Binnen gekomen:  Den 6 augustus het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Laurvig.
LC 250840
Harlingen. Uitgezeild: Den 20 augustus de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, JAN FREDRIK, kapt. H.H. Kok, WILLEM, kapt. J.J. de Boer, het barkschip CAROLINE, kapt. S.S. Nielsen, het brikschip WILHELM FRIEDRICH, kapt. H. Parr en het tjalkschip NIORD, kapt. H.H. Christensen, alle zes naar Noorwegen.
LC 080940
Harlingen. Binnen gekomen:  Den 4 september de kofschepen de VROUW LUBBEGINA, kapt. F.K. de Weerd, van Droback, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Oostrisoer.
LC 201040
Harlingen. Binnen gekomen:  Den 6 oktober de kofschepen de JONGE HENDRIK, kapt. B.H. Plukker, van Droback, DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Oostrisoer.
LC 031140
Harlingen. Uitgezeild:  Den 29 oktober het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, naar Liverpool.
ZP 171240
Liverpool, 13 december. Alhier is bezig met laden het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, voor Amsterdam.

1841

RC 020141
De schepen de DRIE GEZUSTERS, kapitein P.P. Dijkstra, van Liverpool naar Amsterdam, en NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Liverpool naar Dordrecht, zijn tussen 16 en 22 december 1840 te Tresco, Scilly binnengelopen.
GRC 220141
Het schip de DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, van Liverpool naar Amsterdam, te Tresco, Scilly binnen, heeft 1 januari de reis voortgezet.
GRC 260141
De schepen de MAAS, kapt. Bakema, van Liverpool naar Rotterdam en de DRIE GEZUSTERS, kapt. Dijkstra, van Liverpool naar Harlingen, te Tresco, Scilly binnen, waren 10 januari aldaar nog liggende.
AB 300141
Texel, 28 januari. Binnengekomen de DRIE GEZUSTERS, P.P. Dijkstra van Liverpool.
LC 060441
Harlingen, 24 maart. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra naar Noorwegen.
LC 200441
Harlingen, 13 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra van Stadthill.
AH 270541
Vlie, 22 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra van Osterrisoer.
LC 290641
Harlingen, 20 juni. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra van Christiaansand.
LC 140941
Harlingen, 7 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra van Drammen.

1842

LC 150342
Harlingen, 10 maart. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P.  Dijkstra naar Drondheim.
GRC 140642
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn: Den 4 juni. DRIE GEZUSTERS (Harlingen), kapt. Dijkstra, van Bergen naar Koningsbergen.
MCO 010942
Vlissingen, 31 augustus. Voor Antwerpen bestemd op onze rede gekomen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra van Koningsbergen met raapzaad.
RC 011142
Arrivementen: Te Christiaansand P.P. Dijkstra van Antwerpen.

1843

Op 21-02-1843 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen, namens de erven S.L. Spannenberg, een zeebrief aangevraagd voor kapt. P.P. Dijkstra.

RC 290443
In het Vlie binnengekomen P.P. Dijkstra van Osterrisoer.
LC 160543
Harlingen, 4 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra naar Noorwegen.
LC 060643
Harlingen, 31 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra naar Schotland.
LC 040743
Harlingen, 28 juli. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra naar Noorwegen.
LC 050943
Harlingen, 1 september. Binnengekomen het kofschip DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra van Drammen.

1844

AH 060244 en PGC 090244
Advertentie. Mr. J. Hanekuyk, notaris te Harlingen, zal op maandag de 19de februari 1844, des nademiddags ten drie uur precies, provisioneel en des avonds ten zeven uur precies, finaal, telkens in het Heerenlogement van D. Minnema, aldaar, tegen genot van strijk- en verhooggeld, publiek ten verkoop presenteren een als snelzeilend bekend kofschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, gevoerd door kapt. P.P. Dijkstra, gebouwd door wijlen de scheepsbouwmeester Johs. Alta, te Harlingen (opm: 1828), lang 23 el 97 duim, breed 5 el 16 duim en hol 2 el 77 duim en geijkt op 152 ton; met al deszelfs staande en lopend want; zeil, treil, ankers, kettingen, touwen en verder scheeps toe- en aanbehoren; zodanig hetzelve thans is liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen. Conditiën te vernemen en biljetten te bekomen, ten kantore van de notaris Hanekuyk, voornoemd.
(opm: de kof werd door de Erven Spannenburg verkocht en bleef als DRIE GEZUSTERS in de vaart onder kapt. B.D. de Grooth)

Op 11-03-1844 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen, een zeebrief aangevraagd voor kapt. B.D. de Grooth.

NRC 290444
Terschelling, 24 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Osterrisoer.
LC 140544
Harlingen, 5 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth naar Dantzig.
LC 051144
Harlingen, 27 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Dantzig.

1845

LC 290445
Harlingen, 20 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Christiaansand. Den 26 april wederom uitgezeild naar Noorwegen.
LC 220745
Harlingen, 15 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Oudsoen. Den 24 juli wederom uitgezeild naar Noorwegen.
LC 090945
Harlingen, 5 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Drammen. Den 12 september wederom uitgezeild naar Noorwegen.
NRC 171045
Terschelling, 12 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Oudsoen.

1846

Op 16-02-1846 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen, een zeebrief aangevraagd voor kapt. B.D. de Grooth.

LC 030346
Harlingen, 27 februari. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth naar St. Ubes.
RC 110646
Bolderaa, 30 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van St. Ubes.
RC 060846
Vlie, 31 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Riga.
RC 180846
Vlie, 12 augustus. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth naar Christiaansand.
RC 080946
Vlie, 2 september. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth op avontuur.

1847

RC 110347
Vlie, 7 maart. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth op avontuur.
RC 010447
Vlie, 28 maart. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Christiaansand.
RC 170447
Vlie, 12 april. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth naar St. Petersburg.
RC 010647
Te Kroonstad B.D. de Grooth van Harlingen.
RC 290647
Kroonstad, 17 juni. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth naar Rotterdam.
RC 100747
Den 1 juli de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth met rogge, van Petersburg naar Rotterdam.
NRC 130847
Helvoetsluis, 12 augustus. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Rotterdam naar Memel.
RC 250947
Den 17 september de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Memel naar Harlingen.

1848

Op 19-02-1848 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen, een zeebrief aangevraagd voor kapt. B.D. de Grooth.

RC 110548
Vlie, 8 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Langesund.
RC 230548
Vlie, 19 mei. Uitgezeild B.D. de Grooth naar Noorwegen.
RC 170648
Vlie, 14 juni. Binnengekomen B.D. de Grooth van Larvig.
RC 270648
Vlie, 23 juni. Uitgezeild B.D. de Grooth naar Noorwegen.
RC 270748
Vlie, 20 juli. Uitgezeild B.D. de Grooth op avontuur.

1849

NRC 040849
Cargalijst Rotterdam. DRIE GEZUSTERS, B.D. de Grooth van Riga met gerst, hennep en garniermatten.
RC 180949
Te Dantzig, 7 september, B.D. de Grooth van Rotterdam.

1850

Op 27-02-1850 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door kapitein B.D. de Grooth uit Harlingen, een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 261050
Fredrikstad, 9 oktober. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, De Grooth naar Harlingen.

1851

GRC 150751
Den 7 juli de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS (Harlingen), De Grooth van Harlingen naar Memel.
GRC 010851
Den 24 juli de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS (Harlingen), De Grooth van Memel naar Harlingen.
GRC 290851
Den 21 augustus de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS (Harlingen), De Grooth van Harlingen naar de Oostzee.
RC 040951
Te Dantzig, 25 augustus, B.D. de Grooth van Harlingen.
GRC 041151
Harlingen, 1 november. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Grooth van Drammen.

1852

Op 23-02-1852 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door kapitein B.D. de Grooth uit Harlingen, een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 090352
Harlingen, 6 maart. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, De Grooth naar Noorwegen.
GRC 300352
Harlingen, 27 maart. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Grooth van Christiaansand.
GRC 080652
Harlingen, 1 juni. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, De Grooth naar Noorwegen.
GRC 130752
Harlingen, 5 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Grooth van Christiaansand.
GRC 240852
Harlingen, 15 augustus. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, De Grooth naar Noorwegen.
OHC 150952
Texel, 13 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Grooth van Fredrikstad.
GRC 221052
Vlie, 16 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Grooth van Christiaansand.

1853

RC 310353
Vlie, 27 februari. Vertrokken B.D. de Grooth naar Christiaansand.
NRC 170553
Cristiaansand, 4 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Groot van Harlingen.
GRC 240553
Harlingen, 18 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Grooth van Christiaansand.
GRC 310553
Harlingen, 26 mei. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, De Grooth naar Noorwegen

1854

Op 22-05-1854 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door kapitein R.B. Mulder uit Harlingen, een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 290554
Vlie, 26 mei. Vetrokken. DRIE GEZUSTERS, R.B. Mulder naar Memel.
RC 110854
Vlie, 8 augustus. Binnengekomen R.B. Mulder van Fredrikstad.
RC 170854
Vlie, 14 augustus. Vertrokken R.B. Mulder naar Fredrikstad.
NRC 260954
Vlie, 21 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, R.B. Mulder van Fredrikstad.
RC 031054
Vlie, 29 september. Vertrokken R.B. Mulder naar Fredrikstad.
RC 011154
Vlie, 29 oktober. Binnengekomen R.B. Mulder van Fredrikstad.

1855

RC 280455
Texel, 26 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Christiaansand.
GRC 090555
Harlingen, 30 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Christiaansand.
RC 110555
Vlie, 8 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Dantzig.
GRC 250555
Den 17 mei de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Mulder van Harlingen naar Dantzig, met dakpannen.
GRC 240655
Van Dantzig, 16 juni, DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Harlingen.
GRC 290655
Den 21 juni de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Mulder van Dantzig naar Harlingen, met hout.
GRC 110755
Harlingen, 5 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Dantzig
GRC 200755
Vlie, 16 juli. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Noorwegen.
RC 150855
Vlie, 12 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Fredrikstad.
RC 290855
Vlie, 25 augustus. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Oudsoen.
RC 140955
Vlie, 11 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Oudsoen.
GRC 260955
Vlie, 20 september. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Oudsoen.
RC 301055
Vlie, 25 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Oudsoen.

1856


RC 220456
Vlie, 19 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Oudsoen.
GRC 160556
Harlingen, 6 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, De Groot naar Noorwegen en DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Denemarken.
GRC 110656
Den 3 juni  de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Mulder van Aarhus naar Riga met ballast.
RC 170756
Van Bolderaa, 6 juli, DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Holland.
RC 230756
Den 17 juli de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Mulder van Riga naar Harlingen.
RC 060856
Vlie, 3 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Riga.

Op 06-08-1856 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door J.F. Hoekstra uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. R.B. Mulder.

RC 130856
Vlie, 10 augustus. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Fredrikstad.
RC 160956
Vlie, 12 september. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Noorwegen.
RC 131056
Vlie, 9 oktober. Gearriveerd DRIE GEZUSTERS, Mulder van Fredrikstad.
GRC 221056
Harlingen, 15 oktober. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Noorwegen.
RC 121156
Vlie, 9 november. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Noorwegen.

1857

GRC 250357
Harlingen, 17 maart. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Mulder op avontuur.
GRC 130557
Dantzig, 4 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Sunderland
RC 090657
Van Dantzig, 3 juni, vertrokken DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Harlingen.
RC 150857
Van Bolderaa, 6 augustus, DRIE GEZUSTERS, Mulder naar de Maas.
GRC 260857
Harlingen, 20 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Riga.
GRC 040957
Vlie, 30 augustus. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Fredrikstad.
RC 191057
Vlie, 14 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Fredrikstad.
RC 131157
Fredrikstad, 29 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Harlingen.
RC 031257
Texel, 1 december. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Fredrikstad.

1858

RC 040658
Te Holmstrand, 25 mei, DRIE GEZUSTERS, Mulder van Harlingen.
RC 210658
Vlie, 17 juni. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Noorwegen.
RC 150758
Vlie, 12 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Oudsoen.
RC 270758
Vlie, 24 juli. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Fredrikstad.
RC 260858
Vlie, 23 augustus. Gisteren nog binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Mulder van Fredrikstad.

Op 02-09-1858 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Hubert Jans & Co. uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. R.B. Mulder.

RC 261058
Vlie, 22 oktober. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Mulder naar Fredrikstad.

1859

Op 05-05-1859 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Hubert Jans & Co. uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. G.A. Oldenburger.

RC 180559
Vlie, 12 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Newcastle.
AH 190559
Shields, 15 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
AH 040659
Newcastle, 28 mei. Zeilklaar DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Dantzig.
RC 230659
Te Dantzig, 17 juni, DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Newcastle.
RC 190759
Dantzig, 13 juli. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Buiksloot.
RC 180859
Texel, 15 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.
RC 220959
Vlie, 19 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.
AH 300959
Vlie, 27 september. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Memel.
RC 131059
Te Memel, 7 oktober, DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
RC 311059
Van Memel vertrokken, 24 oktober, DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Harlingen.
RC 181159
Texel, 17 november. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Memel.

1860

RC 170460
Vlie, 13 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Christiaansand.
RC 010560
Vlie, 28 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Newcastle.
RC 240560
Newcastle, 21 mei. Uitgeklaard DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Lübeck.
RC 200660
Dantzig, 15 juni. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Colberg.
RC 030760
Dantzig, 28 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Harlingen.
RC 250760
Vlie, 22 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Dantzig.
RC 060860
Vlie, 1 augustus. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Fredrikstad.
RC 240860
Vlie, 20 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.
RC 010960
Vlie, 28 augustus. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Oldenburger en DRIE GEZUSTERS, de Groot, naar Fredrikstad.
RC 031060
Vlie, 29 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.
RC 021160
Fredrikstad, 19 oktober. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.

1861

RC 230261
Harlingen, 19 februari. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Engeland.
RC 270261
Shields, 24 februari. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
RC 020361
Shields, 27 februari. In lading DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Lissabon.
RC 260461
Lissabon, 9 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Newcastle.
RC 160561
St. Ubes, 27 april. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Lissabon.
RC 200661
Elseneur, 17 juni. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van St. Ubes naar Riga.
RC 290861
Vlie, 27 augustus. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Riga.

Op 30-08-1861 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Hubert Jans & Co. uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. G.A. Oldenburger.

RC 160961
Vlie, 13 september. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Noorwegen.
RC 301061
Texel, 28 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.

1862

RC 080362
Shields, 5 maart. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
RC 120362
Newcastle, 7 maart. In lading DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Dantzig.
RC 150462
Elseneur, 11 april. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Newcastle naar Dantzig.
RC 170562
Dantzig, 13 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Holland.
RC 310562
Texel, 28 mei. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Dantzig.
RC 130662
Texel, 11 juni. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Oldenburger op avontuur.
RC 080762
Nerva, 26 juni. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Den Helder.
RC 130862
Vlie, 10 augustus. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Nerva.
RC 090962
Vlie, 7 september. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.
RC 071062
Vlie, 3 oktober. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.
RC 101162
Vlie, 6 november. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Fredrikstad.

1863

RC 120363
Christiaansand, 2 maart. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
RC 230463
Bergen, 7 april. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
RC 140563
Bergen, 30 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Oldenburger naar Rusland.
RC 010763
Bolderaa, 21 juni. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
OHC 180763
Texel, 16 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Riga.
RC 180863
Bolderaa, 8 augustus. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Harlingen.
RC 020963
Elseneur, 29 augustus. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Oldenburger van Riga naar Harlingen.

Op 14-09-1863 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Hubert Jans & Co. uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. G.A. Oldenburger.

UPS 220963
Jongstleden zondag morgen vond men kapt. Geert A. Oldenburger, voerende het Nederlands kofschip DRIE GEZUSTERS, dood in de kajuit. Naar het schijnt heeft hij in een vlaag van verstandsverbijstering zich zelf met een pistool van het leven beroofd. (opm. zondag 20 september 1863)
RC 250963
Vlie, 23 september. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Memel.
RC 081063
Memel, 3 oktober. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
RC 221063
Memel, 15 oktober. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Harlingen.
RC 141163
Vlie, 10 november. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Memel.

1864

Op 19-02-1864 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Hubert Jans & Co. uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. Boswijk.

RC 190364
Elseneur, 13 maart. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen naar Koningsbergen.
RC 020464
Pillau, 29 maart. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Harlingen.
RC 200464
Vlie, 17 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Koningsbergen.
RC 050564
Vlie, 2 mei. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Newcastle.
RC 160564
Newcastle, 11 mei. In lading DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Nerva.
RC 150664
Nerva, 1 juni. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Newcastle.
RC 200964
Vlie, 17 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Sundswall.
AH 050964
Elseneur, 29 augustus. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Sundswall naar Holland.
RC 031064
Gothenburg, 27 september. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
RC 141064
Gothenburg, 7 oktober. Uitgeklaard DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Holland.
RC 261164
Fredrikstad, 5 november. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
RC 121264
Vlie, 8 december. Gearriveerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Fredrikstad.

1865

RC 200365
Shields, 16 maart. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
RC 270365
Newcastle, 22 maart. In lading DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Bergen.
RC 220465
Bergen, 31 maart. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Newcastle.
RC 310565
Kroonstad, 25 mei. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Bergen.
RC 290665
Kroonstad, 23 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Newburgh.
RC 110865
Christiania, 31 juli. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Newburgh.
RC 211065
Bolderaa, 15 oktober. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
RC 071165
Bolderaa, 1 november. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Elseneur.
RC 241165
Kalfsund, 11-13 november. Binnengelopen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Riga naar Harlingen.
VEC 061265
Vlie, 30 november. Binnengekomen ARGO, Koster en DRIE GEZUSTERS, Boswijk beide van Riga

1866

Op 17-02-1866 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Hubert Jans & Co. uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. Boswijk.

RC 300366
Bergen, 16 maart. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
RC 260466
Bergen, 6 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Rusland.
RC 100566
Nerva, 1 mei. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Bergen.
RC 240566
Nerva, 15 mei. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Harlingen.
RC 150666
Vlie, 12 juni. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van St. Petersburg.
RC 290666
Bolderaa, 22 juni. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
VEC 280766
Den 20 juli de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Riga naar de Noordzee.
RC 040866
Helvoetsluis, 3 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Riga.
RC 180966
Bolderaa, 8 september. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Holland.
RC 031066
Bolderaa, 23 september. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Elseneur.
RC 091066
Vlie, 6 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Riga.

1867

RC 160367
Charlestown ( Firth of Forth), 12 maart. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
RC 030567
Bergen, 17 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Rusland.

1868

Op 17-02-1868 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door Hubert Jans & Co. uit Harlingen,  een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. Boswijk.

VEC 141068
Harlingen, 3 oktober. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Boswijk op avontuur.
VEC 181168
Harlingen, 13 november. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Fredrikstad.

1869

VEC 100269
Grangemouth, 2 februari. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Harlingen.
DT 160269
Vlie, 13 februari. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Grangemouth.
DT 160769
Vlie, 14 juli. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Nerva.
DT 031269
Vlie, 1 december. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Memel.

1870

DT 260870
Vlie, 23 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Nerva.
DT 221170
Vlie, 19 november. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Hudiksvall.

1871

DT 150371
Vlie, 12 maart. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk op avontuur.
VEC 290371
Newcastle, 22 maart. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Memel.
VEC 120471
Den 5 april de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk (opm. van Newcastle naar Memel.)
VEC 190471
Memel, 11 april. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Newcastle.
VEC 060571
Memel, 29 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar (opm. naar Harlingen)
VEC 100571
Den 4 mei de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Memel naar Harlingen.
RC 250571
Vlie, 23 mei. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Dantzig.
VEC 280671
Den 22 juni de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Dantzig naar Harlingen.
DT 010771
Vlie, 28 juni.  Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Dantzig.
DT 070771
Den 3 juli uit het Vlie gezeild DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Nerva.
VEC 160871
Den 9 juli de Sont gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Nerva naar Harlingen.
VEC 190871
Vlie, 17 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Nerva.
DT 101071
Vlie, 8 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Sundsvall.
DT 171071
Vlie, 13 oktober. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Memel.
VEC 291171
Memel, 20 november. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Harlingen.
DT 011271
Texel, 29 november. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Memel.

1872

DT 210372
Vlie, 18 maart. Binnen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Osterrisoer.
DT 010472
Vlie, 28 maart. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Noorwegen.
DT 230472
Vlie, 20 april. Binnen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Noorwegen.
DT 300472
Vlie, 26 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Nerva.
VEC 130672
Den 8 juni in het Vlie binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Nerva.
DT 180672
Vlie, 14 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Windau.
DT 291072
Vlie, 26 oktober. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Fredrikstad.

1873

DT 080373
Vlie, 6 maart. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Newcastle.
DT 110673
Vlie, 9 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Nerva.
DT 050873
Vlie, 1 augustus. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk naar Nerva.
DT 250973
Vlie, 23 september. Binnen DRIE GEZUSTERS, H.H. Boswijk van Nerva.

1874

DT 020574
Vlie, 30 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.J. Boswijk van Calto.
AH 050674
Nerva, 27 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen.
AH 110674
Nerva, 1 juni. Uitgezeild DRIE GEZUSTERS, Boswijk naar Harlingen.
AH 270674
Elseneur, 23 juni. De noordwaardse schepen hebben hun reis voortgezet, waaronder DRIE GEZUSTERS, Boswijk.
DT 020774
Vlie, 30 juni. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.J. Boswijk van Riga.
AH 180774
Elseneur, 14 juli. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Harlingen naar Memel.
AH 120974
Elseneur, 7 september. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Boswijk van Memel naar Harlingen.
ST 190974
Vlie, 17 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, H.J. Boswijk van Memel.

1875

AH 070475
Vlie, 5 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Krageroe.
AH 010575
Krageroe, vóór 17 april. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Harlingen.
AH 080575
Vlie, 6 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Krageroe.
AH 190575
Vlie, 16 mei. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Krageroe.
AH 300575
Krageroe, vóór 22 mei. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Harlingen.
ST 230675
Vlie, 21 juni. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher van Krageroe
DT 010775
Vlie, 28 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Nerva.
AH 300775
Te Nerva, 22 juli, binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Harlingen.
ST 210875
Vlie, 19 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher van Nerva.
AH 300875
Vlie, 28 augustus. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Nerva.
AH 240975
Nerva, 15 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Harlingen.
AH 211075
Harlingen, 18 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Nerva.
ST 031175
Vlie,  31 oktober. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Krageroe.

1876

AH 240376
Harlingen, 20 maart. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Krageroe.
DT 010576
Vlie, 28 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Memel.
AH 230576
Te Memel, 17 mei, binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Harlingen.
AH 250676
Nieuwe Diep, 24 juni. Binnen DRIE GEZUSTERS, Kluckmacher (opm. Fluchmacher), van Memel naar Harlingen.
DT 060776
Vlie, 3 juli. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher naar Nerva.
AH 250776
Te Nerva, 14 juli, DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Harlingen.
ST 260876
Vlie, 25 augustus. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher van Nerva.
AH 111076
Elseneur, 5 oktober. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Sundsvall.
DT 241076
Texel, 21 oktober. Storm. Binnen DRIE GEZUSTERS, J. Fluchmacher van Sundsvall.

1877

AH 050477
Harlingen, 3 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher naar Noorwegen.
AH 300477
Harlingen, 28 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher naar Noorwegen.
AH 240777
Harlingen, 21 juli. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher naar Riga.
AH 220977
Harlingen, 19 september. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van Nerva.
AH 091277
Harlingen, 7 december. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Fluchmacher van de Oostzee.

1878

AH 210478
Harlingen, 19 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, de Beer (opm: De Boer) naar de Oostzee.
ST 220678
Vlieland, 20 juni.  Aangekomen DRIE GEZUSTERS, D. de Boer van Hernöesand.

Op 24 juni 1878 werd door Hubert Jansen & Co een zeebrief aangevraagd door de DRIE GEZUSTERS; een kapiteinsnaam werd niet vermeld. Op 25 juni werd goedgunstig beschikt en de zeebrief uitgegeven.

RN 010778 + ST 020778
Harlingen, 29 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, D. de Boer naar de Oostzee. (Fluchmacher vaart nu op de HARLINGEN)
RN 220878
Vlieland, 20 augustus. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, De Boer van Hernöesand.
RN 221078
Vlieland, 19 oktober. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, De Boer van Nijland.
AH 231078
Harlingen, 21 oktober. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, De Boer van de Oostzee.

1879

RC 160479
Vlieland, 12 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Larvig.
AH 050579
Vlie, 3 mei. Binnen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Larvig.
RN 100579
Harlingen, 9 mei. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar de Oostzee.
RN 160679
Windau, 9 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Harlingen.
AH 290679
Vlie, 27 juni. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Windau.
RN 040779
Vlieland, 2 juli. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Riga.
RN 160779
Windau (opm: Ventspils), 9 juli. Binnengekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Harlingen.
RN 230979
Harlingen, 21 september. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van de Oostzee.
RN 251079
Sundvall, 13 augustus. Binnengekomen HOUTHANDEL, Koster en DRIE GEZUSTERS, Holstein van Holland.
RN 061179
Sundvall, 27 oktober. Uitgeklaard 24 oktober FRISIA, Boswijk naar Holland; 25 oktober HOUTHANDEL, Koster naar Holland en 27 oktober DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Holland.
RN 281179
Harlingen, 26 november. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van de Oostzee.

1880

AH 100480
Vlie, 8 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Christiania
RC 030580
Christiania, 26 april. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Harlingen.
AH 050580
Vlie, 3 mei. Binnen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Christiania
AH 120580
Harlingen, 10 mei. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar de Oostzee.
RC 030680
Narva, 27 mei. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Harlingen.
RC 100680
Narva, 3 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Harlingen.
RC 280680
Harlingen, 25 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar de Oostzee.
RC 060780
Elseneur, 30 juni. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Holstein van Harlingen naar Windau.
RC 200780
Windau, 13 juli. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Harlingen.
RC 230980
Sundsvall, 14 september. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Harlingen.
RN 121080
Vlie, 10 oktober. Aangekomen HOUTHANDEL, Koster en DRIE GEZUSTERS, Holstein van Sundsvall.
RN 091180
Memel, 3 november. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Harlingen.

1881

RN 120181
Harlingen, 9 januari. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Memel.
AH 310581
Harlingen, 29 mei. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Fredrikstad.
RN 070681
Harlingen, 2 juni. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Windau.
RN 140681
Elseneur, 8 juni. Gepasseerd DRIE GEZUSTERS, Holstein van Harlingen naar Riga.
RN 050881
Harlingen, 1 augustus. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Riga.
RN 260881
Windau, 15 augustus. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Harlingen.
RN 150981
Harlingen, 12 september. Aangekomen DRIE GEZUSTERS, Holstein van Windau.
RN 021181
Bolderaa, 28 oktober. Vertrokken DRIE GEZUSTERS, Holstein naar Nederland.

1882

LC 240282
Advertentie. Kofschip DRIE GEZUSTERS.
De Notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag den 1 maart 1882, bij Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen, publiek verkopen, en wel provisioneel namiddags 5 uur en finaal 's avonds Het wel onderhouden snelzeilend kofschip DRIE GEZUSTERS genaamd, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, laatst bevaren door kapitein J.L. Holstein, groot 133,05 ton van 2,83 kub. meter, met deszelfs inventaris. Breder omschreven bij biljetten, welke met informatiën zijn te bekomen bij de heren T. Vellinga & Co., cargadoors te Harlingen. (opm: zie NRC 040382)
NRC 040382
Geveilde schepen te Harlingen op donderdag de 2e maart: het Nederlands kofschip DRIE GEZUSTERS, laatst bevaren door kapt. J.L. Holstein, groot 152 ton nieuwe meting, gebouwd in 1827: NLG 1.212. Kopers D. & L. Alta te Harlingen (opm: de koper is een scheepswerf; vermoedelijk heeft deze het schip aangepast tot lichter, waarna het schip naar Terschelling is verkocht; de tonnage is dubieus, AH 040382 schrijft 133,50 en LC 240282 133,05 ton)