Name ship: ELIZA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1831
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Firma Colin Campbell Dent & Co., werf "Schoonderloo", Delfshaven, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1831-02-28
Delivery Date: 1831-03-04
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 244.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 32.97 Meters Registered
Beam: 6.55 Meters Registered
Depth: 4.81 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1831
Number in register 129
Name ship ELIZA
Type Fregat
Lasts 244
Built province/country Zuid Holland, Zuid Holland
Binnenland
Remarks Turksche pas naar West Indien , B.B. - R'dam
Date agenda 1831-03-17
Passport requested by Campbell, Dent & Co., Colin
City Rotterdam
Master at time of request Davey, C.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1831-03-04 ELIZA
Manager: Firma Colin Campbell Dent & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Colin Campbell Dent & Co., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1833-08-17 ELIZA
Manager: Firma Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1834-01-31 ELIZA
Manager: Turing & Tavenraat, Rotterdam, Netherlands
Owner: Turing & Tavenraat, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 30.000,-

Part-owners

17 augustus 1833

Jan Hudig (voor zijn firma Hudig & Blokhuyzen, scheepsbevrachters),
Mr. Rudolf Adriaan Mees (voor zijn firma R. Mees & Zonen (kassiers en makelaars),
Christoffel Rueb (makelaar)
Edward Levien Jacobson (makelaar),
allen te Rotterdam

Ship Events Data

1836-02-00: Type: Condemned
Final Fate: In februari 1836 is de ELIZA te Ramsgate afgekeurd na eerdere stranding op Goodwin Sands.


Ship Masters Data

Date from: 1831
Captain: Davey, Cornelius
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1835
Captain: Staal, Egbertus
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 442
Other information: In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 27 oktober en 3 november 1835 werd als effectief lid voorgedragen cq benoemd Egbertus Staal, oud 32 jaar, voerend het schip ELIZA, afkomstig te Rotterdam met als adres en op voordracht van kapitein C.L. Adboll. Kapt. Staal kreeg vlagnummer 442 en bleef dus maar één jaar lid
E. Staal was met vlagnummer R115 van 1835 t/m 1836 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart.

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen verbalen zeebrieven
N.A. Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.254
N.A. Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.295
De heer S. Parma, Hilversum
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1831

Op 17 maart 1831 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de ELIZA, aangevraagd door Colin Campbell, Dent & Co, Rotterdam, voor kapt. C. Davey.

RC 020631
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Suriname, het nieuw Nederlands gekoperd fregatschip ELIZA, kapt. C. Davey.

1832

RC 260432
Rotterdam, 25 april. Den 23 dezer, des namiddags, arriveerden te Hellevoetsluis ELIZA, kapt. C. Davey, van Suriname;
RC 280632
Advertentie - Te Rotterdam ligt in lading: Naar Suriname, het Nederlands gekoperd fregatschip ELIZA, kapt. C. Davey. Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer.

1833

RC 110733
Rotterdam, 10 juli. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis ELIZA, kapt. C. Davey, van Suriname, laatst van Cowes.
RC 270733
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Suriname, mede voor passagiers, het Nederlands fregatschip ELIZA, kapt. C. Davey. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Op 13 november 1833 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ELIZA, aangevraagd door Colin Campbell, Dent & Co, Rotterdam, voor kapt. C. Davey; deze werd 5 februari 1834 teruggezonden: ‘schip verkocht’

1834

Op 20 februari 1834 de eerste zeebrief (bedoeld is ‘nieuwe’ zeebrief) en Turkse Pas verstrekt voor de ELIZA, aangevraagd door Colin Campbell, Dent & Co, Rotterdam, voor kapt. C. Davey.

DC 180334
Hellevoetsluis, 14 maart. Gisteren namiddag zeilden naar zee: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Fokkens, en ELIZA, kapt. C. Davey, beiden naar Batavia;
JC 060934
Batavia, 3 september. Heden zijn alhier aangekomen de schepen ELIZA, kapt. C. Davey, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 24e april, en ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. G. Blom, van Amsterdam vertrokken de 13e april.

1835

DC 280735
Dordrecht, 27 juli. Kapt. B.J. Martens, te Hellevoetsluis binnen, rapporteert gepraaid te hebben, op 17 juni op 9º49’ NB 25º15’ WL, het schip ELIZA, van Passaroeang op 4 maart naar Rotterdam gezeild;
RC 110835
Rotterdam, 10 augustus. De 7e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. A.L. van der Valk, van Soerabaya; ELIZA, kapt. E. Staal (opm: als opvolger van kapt. Cornelius Davey die mogelijk tijdens de terugreis van Indië is overleden);
RC 031235
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers: Het Nederlands gekoperd fregatschip ELIZA, kapt. E. Staal, om spoedig te vertrekken. Adres te kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer en Hudig en Blokhuyzen.

Op 14 december 1835 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ELIZA, aangevraagd door Turing en Taveraat, Rotterdam, voor kapt. E. Staal.

1836

DC 060236
Middelburg, 2 februari. Heden is ter rede gearriveerd het barkschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Batavia voor deze stad.
Vlissingen, 3 februari. Naar Rotterdam is gezeild de JAVA, kapt. S.Y. van der Sweep, van Batavia.
Hellevoetsluis, 4 februari. Gisteren namiddag zeilden naar zee: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, en ELIZA, kapt. E. Staal, beiden naar Batavia, dezelve zijn bij de Goereesche haven ten anker gekomen. 
AH 150236
Dordrecht, 12 februari. Volgens particulier bericht uit Helvoetsluis, van de 11e dezer, zag de schipper Van der Hoeve, van de kanaal-loodsboot, in het ogenblik dat de ELIZA, kapt. E. Staal (opm: fregat, bouwjaar 1831, kapt. Egbertus Staal), het ongeluk had op Goodwin Sand te verongelukken, het schip DE STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau en een brik, denkelijk PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. J.H. Uil, in goede staat derzelver reis voortzetten.
-Het op de Goodwin Sands gestrande schip ELIZA, gevoerd geweest door kapt. Staal, is de 7e februari te Ramsgate binnengebracht. (opm: zie ook DC 160236 en PGC 160236; het schip moet ter plaatse zijn afgekeurd; de door de rederij afgegeven cautie voor de eerste kapitein C. Davey werd echter eerst op 4 juni 1842 geroyeerd met als reden ‘schip verongelukt’)
DC 160236
Dordrecht, 15 februari. Volgens de Lloyd’s List is het van Rotterdam naar Batavia bestemd schip ELIZA, gevoerd geweest door kapt. Staal, na des morgens van de 5 dezer op Goodwin Sands geraakt te zijn (opm: zie AH 150236) en haar roer afgestoten te hebben, waarbij de kapitein, eerste stuurman en twee matrozen verdronken zijn, terwijl het overige van de equipage deels te Deal, deels te Ramsgate aan wal gebracht is, des avonds van den 6 van de bank afgekomen, en geheel ontmast te Ramsgate binnen gesleept. Een gedeelte der equipage is den 7 dezer met de loodsboot No. 8 te Hellevoetsluis aangekomen. Naar men verneemt is de ELIZA te London verzekerd.
PGC 160236
Vlissingen, 10 februari. De 7e dezer arriveerde te Helvoetsluis de loodsboot No. 8, aan boord hebbende een gedeelte der equipage van het schip ELIZA, gevoerd geweest door kapt. E. Staal, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd, dat op Goodwin Sands totaal is verbrijzeld. De kapitein, opperstuurman en twee matrozen zijn verongelukt.
AH 170236
Naar men verneemt is het op de Goodwin Sands gestrande schip ELIZA, wijlen kapt. E. Staal, weer in vlot water en te Ramsgate binnengebracht; hetzelve was te Londen verzekerd.