Name ship: CLARA DOROTHEA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1835
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Pieter Pauw, Muiden, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1835-06-12
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 130.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 68.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 24.08 Meters Registered
Beam: 4.77 Meters Registered
Depth: 2.51 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1835
Number in register 175
Name ship CLARA DOROTHEA
Type Kof
Lasts 69
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1835-06-12
Passport requested by Fenenga, W.T.
City Muiden
Master at time of request Fenenga, W.T.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1835-06-12 CLARA DOROTHEA
Manager: P. Pauw, Muiden, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Muiden, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muiden / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1855-03-26 DRIE GEBROEDERS
Manager: P. Pauw, Muiden, Netherlands
Owner: P. Pauw en Willem Thomas Fenenga, Muiden, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muiden / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1867-10-07 DRIE GEBROEDERS
Manager: Tuk & Kruymel, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NMKS
Additional info:

Date/Name Ship 1870-04-04 DRIE GEBROEDERS
Manager: J.J. Lodewijks, Delfzijl, Netherlands
Owner: J.J. Lodewijks, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NMKS
Additional info:

Part-owners

1867 - DRIE GEBROEDERS eigenaren:

Firma Tuk & Kruymel, Amsterdam (boekhouders en 12/32e part)
W.F. Feninga, Muiden (7/32e part)
P. Pauw, Muiden (3/32e part)
Wed. L. Wurfbain, Amsterdam (2/32e part)
H. Denning, Muiden (2/32e part0
Wed. Kaars Sypenstein, Krommenie (2/32e part)
Firma Jan Corver & Co., Amsterdam (2/32e part)
Pauly (geen voorletters vermeld), Amsterdam (1/32e part)
W. van Rossem, Amsterdam (1/32e part)

 

Ship Events Data

1849-04-22: Type: Held up during war time
NRC 280449
Travemünde, 23 april. Gisteren werd bij het inzeilen onzer haven de Nederlandse kof CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Marseille komende, door het op de rede kruisende Deense oorlogsschip GEISER met een schot opgeëist deszelfs vlag te hijsen. Daar aan dit bevel niet ogenblikkelijk gehoor werd verleend, volgde onmiddellijk een scherp schot. De kogel echter vloog over het schip heen.


1860-10-09: Type: History
NRC 141060
Folkestone, 11 oktober. Het Nederlandse schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, kapt. W.T. Fenenga, van Riga naar Bayonne, is hier 9 dezer binnengelopen. Het schip heeft die dag bij Zuid-Voorland (opm: South Foreland) 3 man over boord verloren.


1870-04-04: Type: Sold at auction
NRC 060470
Publieke verkoping in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 4 april: het kofschip DRIE GEBROEDERS, kapt. W.T. Fenenga (opm: mede-eigenaar kapt. Willem Thomas Fenenga was op 5 maart 1870 te Amsterdam overleden, na de kof vanaf 1835 te hebben gevoerd), 130 ton, gebouwd in 1835: NLG 1250, in slag NLG 700. Koper H. Tollenaar (opm: waarschijnlijk een makelaar voor J.J. Lodewijks; de scheepsnaam bleef ongewijzigd).


1880-04-05: Type: History
PGC 230480
Delfzijl, 21 april. Het van hier te Kragerø aangekomen schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Lodewijks, heeft de stuurman, zoon van de kapitein, verloren.
(opm: Albert Lodewijks. * Delfzijl 03.08.1857, † 05.04.1880)


1887-12-13: Type: Scrapped
Final Fate: Op 13 december 1887 is de DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Lodewijks, te Delfzijl verkocht voor de sloop

Ship Masters Data

Date from: 1835
Captain: Fenenga, Willem Thomas
College:
Flagnumber: 0
Other information: Willem Thomas Fenenga: Schiermonnikoog 04.11.1806, † Amsterdam 05.03.1870

Date from: 1870
Captain: Lodewijks, Jacob Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: Jacob Jans Lodewijks: * Groningen 28.04.1822, † Delfzijl 28.11.1916

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
Noord-Hollands Archief – Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3175-1867.23
Groninger Archieven, monsterrollen, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Schiermonnikoger Geslachten. H.D. Teensma.
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1835

AH 060635
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Triest. Het nieuw gebouwd Nederlands kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. Willem Thomas Fenenga. Adres bij Jan Corver en Comp.

Op 12 juni 1835 werd een nieuwe (bedoeld wordt eerste) zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein.

AH 230735
Uitgezeild:
Texel, 21 juli. ONDERNEMING, kapt. R. Dekker, naar Padang; CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, naar Triëst.

1836

AH 210536
Binnengekomen:
Texel, 19 mei. VIER GEBROEDERS, kapt. D. Uffen, van Emden; CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Bordeaux. Gisteren nog: WILLEM FREDERIK HENDRIK, luit. ter Zee, 1e klasse, Van der Hart, van Hellevoetsluis.
AH 190936
Binnengekomen:
Texel, 16 september. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; ST. JOHANNES, kapt. H.J. Hesselberg, van Drammen; NYMPHIA, kapt. H.K. de Weerd, van Nerva; UNITY, kapt. B.P. Baarsen, van Drammen; JACOBA, kapt. A.K. de Groot, van Petersburg; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback; JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Memel; TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Flekkefiorde; CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Archangel;
AH 200936
Carga-lijsten Amsterdam: CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Archangel met teer, pik en matten;
AH 181036
Uitgezeild:
Vlie, 15 oktober. CATHARINA, kapt. H.R. Veling, naar Newcastle; CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, naar Drammen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, op avontuur;
AH 051236
Binnengekomen:
Vlie, 1 december. GEZINA JOHANNA, kapt. H.W. Luikens, van Newcastle; VRIENDSCHAP, kapt. H.J. Tiddens en JOHANNA ANNA, kapt. H.J. Korter, beide van Riga; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Koningsbergen; ZEELUST, kapt. J.H. Kramer, van Danzig; IGNATIUS, kapt. J.T. Wilderman, van Memel; CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Drammen.

1837

RC 270437
Rotterdam, 26 april. Kapt. J.H. Hemming, van Cette (opm: Sète) in Texel binnen, heeft den 19 dezer, op de hoogte van de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness), in goede staat gepraaid het schip (opm: kof) CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Bordeaux naar Hamburg.

Op 25 september 1837 werd een nieuwe zeebrief aangevraagd voor de CLARA DOROTHEA, aanvrager W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein. Men vraagt om advies: nadere edulatie vragen.
Conclusie:
a. dat de eerste ZB ten onrechte door Fenenga is aangevraagd. Bij de vernieuwing op 25 sept. 1837 werden de ambtenaren wakker, waarna Pauw vervolgens op 28 september zelf de aanvraag deed waarna per die datum de nieuwe zeebrief werd afgegeven.
b. dat Fenenga geen officiële aandeelhouder was in het schip, althans niet als zodanig naar voren was gekomen in een cedule, en dat het schip dus van Pauw was.

Op 29 september 1837 werd alsnog een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, ditmaal aangevraagd door P. Pauw (boekhouder), Muiden, voor W.T. Fenenga als kapitein.

1839

ZP 041139
Gearriveerd te Amsterdam de 2/4 november:
W.T. Fenenga, CLARA DOROTHEA, dito met tarwe, liggende Oosterdok.

1840

Op 2 februari 1840 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door P. Pauw (boekhouder), Muiden, voor W.T. Fenenga als kapitein.

ZP 070440
Verwacht wordende schepen te Amsterdam (in de maand april.)
Van Cardiff: CLARA DOROTHEA, kapt. Fenenga.

1842

Op 6 september 1842 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door P. Pauw, Muiden, voor W.T. Fenenga als kapitein.

1843

Op 23 oktober 1843 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door P. Pauw, Muiden, voor W.T. Fenenga als kapitein, met vermelding ‘vorige zeebrief te Elseneur verloren’. 

1844

AH 040644
Schepen in lading naar:
Petersburg: het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. P.K. de Boer. Adres bij de weduwe Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg: het Nederlandse schoener kofschip CATHARINA JANTINA, kapt. J.H. Potjer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg: het Nederlandse kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga. Adres bij Jan Corver en Co. en Nobel en Holtzapffel.

1845

Op 18 oktober 1845 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein.

1845

Op 28 februari 1848 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein.

1849

NRC 280449
Travemünde, 23 april. Gisteren werd bij het inzeilen onzer haven de Nederlandse kof CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, van Marseille komende, door het op de rede kruisende Deense oorlogsschip GEISER met een schot opgeëist deszelfs vlag te hijsen. Daar aan dit bevel niet ogenblikkelijk gehoor werd verleend, volgde onmiddellijk een scherp schot. De kogel echter vloog over het schip heen.

1851

Op 22 februari 1851 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door W.T. Fenenga, Purmerend, voor zichzelf als kapitein.

1852

NRC 140452
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, P.C. de Gijselaar, C.A. Schröder, B. Bakker Wz, P. Blom en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 17e mei 1852, des avonds ten half zes ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen:
-  1/32 part in het kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, gemeten op 68 lasten.
Breder volgens biljetten en notities, en bericht bij bovengemelde makelaars, en bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

1853

Op 17 februari 1853 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de CLARA DOROTHEA, aangevraagd door W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein.

1854

NRC 240154
Amsterdam, 23 januari. Lijst van schepen op de onderstaande plaatsen liggende of ingevroren, alle herwaarts gedestineerd.
In het Nieuwe Diep: CLARA DOROTHEA, ANTINA, beiden van Sunderland;

1855

Op 26 maart 1855 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DRIE GEBROEDERS, aangevraagd door W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein.

1856

NRC 121256
Kroonstad (opm: Kronsjtadt), 30 november. Onder het groot aantal schepen die hier overwinteren, bevinden zich de volgende Nederlandse schepen:
Verder liggen aan de Molen (opm: breakwater, havenpier):
KROONPRINSES LOUISE, kapt. Visser; WELCOME, kapt. Baas; STAD STAVOREN, kapt. Hoekstra; DRIE GEBROEDERS (opm: ex-CLARA DOROTHEA), kapt. W.T. Fenenga,

1858

Op 27 maart 1858 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DRIE GEBROEDERS, aangevraagd door W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein.

1860

Op 2 april 1860 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DRIE GEBROEDERS, aangevraagd door W.T. Fenenga, Muiden, voor zichzelf als kapitein.

NRC 141060
Folkestone, 11 oktober. Het Nederlandse schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, kapt. W.T. Fenenga, van Riga naar Bayonne, is hier 9 dezer binnengelopen. Het schip heeft die dag bij Zuid-Voorland (opm: South Foreland) 3 man over boord verloren.

1863

Op 3 maart 1863 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DRIE GEBROEDERS, aangevraagd door P. Pauw, Muiden, voor W.T. Fenenga als kapitein.

1864

NRC 141164
Dantzig, 10 november. Met het Nederlandse schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, kapt. W.T. Fenenga, gisteren avond alhier gearriveerd, is aangebracht de bemanning van de schoener SEELUST, welke bodem gezonken is (opm: zie AH 030265).

1865

AH 030265
Amsterdam, 2 februari. De koning van Zweden heeft een gouden medaille toegekend aan kapt. W.T. Fenenga, voerende het schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, wegens het redden van de equipage van een in zinkende staat verkerend Zweeds schip (opm: schoener SEELUST, zie NRC 141164), de 7e november 1864 op de hoogte van Rixhöft.

Op 3 augustus 1865 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DRIE GEBROEDERS, aangevraagd door P. Pauw, Muiden, voor W.T. Fenenga als kapitein.

1867

Op 7 oktober 1867 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DRIE GEBROEDERS, aangevraagd door Tuk & Kruimel, Amsterdam, voor W.T. Fenenga als kapitein.

1868

Op 13 maart 1868 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DRIE GEBROEDERS, aangevraagd door Tuk & Kruimel, Amsterdam, voor W.T. Fenenga als kapitein.

PGC 261168
Elseneur, 21 november. Heden zijn de volgende schepen, waarvan enige hier meerdere dagen wegens tegenwind ter rede hebben gelegen, met zuidwestelijke wind naar de Noordzee onder zeil gegaan, om hun reizen voort te zetten: DRIE GEBROEDERS, kapt. Fenenga;

1870

De dagagenda’s zeebrieven 1870 ontbreken in het N.A. en die na 1871 zijn door Marhisdata nog niet onderzocht.
Kapt. J.J. Lodewijks had op 1 mei 1869 zijn kof DE VRIENDSCHAP verspeeld na een stranding nabij Gdansk, zie PGC 060569.

AH 250370
Advertentie. W. de Lorme van Rossem en A.J. Corver, makelaars, zullen op maandag de 4e april, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B.D. Beets, verkopen een extraordinair, welbezeild kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DRIE GEBROEDERS, laatst gevoerd door kapt. W.T. Fenenga, volgens meetbrief lang 24,08 meter, wijd 4,77 meter, hol 2,51 meter en alzo gemeten op 130 tonnen of 68 lasten, liggende aan de werf de Paerel, Wittenburgergracht. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Jan Corver & Co
NRC 060470
Publieke verkoping in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 4 april: het kofschip DRIE GEBROEDERS, kapt. W.T. Fenenga (opm: mede-eigenaar kapt. Willem Thomas Fenenga was op 5 maart 1870 te Amsterdam overleden, na de kof vanaf 1835 te hebben gevoerd), 130 ton, gebouwd in 1835: NLG 1250, in slag NLG 700. Koper H. Tollenaar (opm: waarschijnlijk een makelaar voor J.J. Lodewijks; de scheepsnaam bleef ongewijzigd).
AH 140570
Uitgezeild.
Vlie 11 mei, DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Lodewijks, op avontuur.

1879

Monsterrol: 1879-37
Datum: 08-04-1879
Scheepsnaam: Drie Gebroeders
Scheepstype: kof
Grootte: 130
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Kroeze Albert matroos 33 Nieuweschans (NL) 42
Lodewijks Albert stuurman 40 Delfzijl (NL) 21
Lodewijks Jakob kapitein niet vermeld Delfzijl (NL) 48
Rozema Albert kok 35 Delfzijl (NL) 42

1880

PGC 230480
Delfzijl, 21 april. Het van hier te Kragerø aangekomen schip (opm: kof) DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Lodewijks, heeft de stuurman, zoon van de kapitein, verloren.
(opm: Albert Lodewijks. * Delfzijl 03.08.1857, † 05.04.1880)
PGC 280480
Advertentie. Heden ontving ik van mijn echtgenoot J. Lodewijks, gezagvoerder van het kofschip DRIE GEBROEDERS, het treurig bericht, dat onze veel geliefde zoon Albert, stuurman aan boord van die bodem, op de reis van hier naar Kragerø, bij nacht over boord is geslagen en verdronken. Hij bereikte de leeftijd van bijna 23 jaren. Wij wensen Gode te zwijgen,
Delfzijl, 24 april, Jacob J. Lodewijks, Aaltje Niehof.

1885

PGC 100985
Delfzijl, 8 september. Volgens schrijven van kapt. J. Lodewijks, voerende het hier thuis behorende kofschip DRIE GEBROEDERS, en te Jutland wegens hevige storm binnengelopen, is in de nabijheid van de Jutse kust verongelukt het schip de HARMANNUS, kapt. H. Walken (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Papenburg met cokes naar de Oostzee. De equipage is gered op een stuk wrak met uitzondering van de kapitein, die enige papieren, nodig voor het zeegerecht, wilde mede nemen en daarbij jammerlijk omkwam. Het lijk is aangespoeld op de bestemmingsplaats.

1886

NRC 030986
Winschoten, 31 augustus. Het schip (opm: kof) de DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Lodewijks, van Frederikstad naar Delfzijl, is wegens ziekte van de kapitein de 26e dezer nabij Lillesand (Zuid Noorwegen) binnengelopen.

1887

Monsterrol: 1887-20
Datum: 07-03-1887
Scheepsnaam: Drie Gebroeders
Scheepstype: kof
Grootte: 120
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl) 

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Bakker Tijs stuurman 36 Wildervank (NL) 51
Dijk Folkert kok 30 Groningen (NL) 54
Kleve Pieter matroos 28 Veendam (NL) 38
Lodewijks Jacob kapitein niet vermeld Delfzijl (NL) 56

PGC 121287
Advertentie. Dinsdag 13 december 1887, ’s morgens 9 uur, zal ten verzoeke van kapt. J.J. Lodewijks te Delfzijl, ten huize van de weduwe J.M. Veltman aldaar, publiek à contant worden verkocht de volledige tuigage van de DRIE GEBROEDERS, bestaande in staand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, masten, kettingen, koksgereedschap en verdere scheepsbenodigdheden. Terwijl des avonds 7 uur in de Bierhalle van Lodewijks zal worden verkocht het casco van gemeld schip, benevens een Noorse vlet en boot.
Voorts een jachtschip, Norderneijer sloep, genaamd TRIPOLI, groot K.m., met complete inventaris.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.
PGC 201287
Delfzijl, 17 december. Het kofschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Jakob J. Lodewijks, groot 120 ton, gebouwd in 1835, is voor NLG 845 uit de hand verkocht (opm: te Delfzijl, op 13 december), en zal gesloopt worden.