Name ship: ELSINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1831
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Barteld Gosses van der Werf, Veendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1831-00-00
Delivery Date: 1831-04-15
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 23.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1831
Number in register 176
Name ship ELSINA
Type Tjalk
Lasts 23
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1831-04-09
Passport requested by Schuur, B.H.
City Wildervank
Master at time of request Schuur, B.H.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1831-04-09 ELSINA
Manager: Berend Hindriks Schuur, Wildervank, Netherlands
Owner: Berend Hindriks Schuur, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1833-07-05 VROUW WIECHERDINA
Manager: Berend Hindriks Schuur, Wildervank, Netherlands
Owner: Berend Hindriks Schuur, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

1831

Eigenaar: Wiegertje Derks Bleeker, ehevrouw en gemachtigde van Berend Hindriks Schuur, schipper te Wildervank, enig eigenaar

Ship Events Data

1844-12-00: Type: Stranded
Final Fate: Rond 1 december 1834 bij Blexen (rivier de Weser) gestrand en vergaan.

Ship Masters Data

Date from: 1831
Captain: Schuur, Berend Hindriks
College:
Flagnumber: 0
Other information: Berend Hendriks Schuur werd circa 1788 geboren en was getrouwd met Wijchertje Derks Bleeker. Zij overleed op 37-jarige leeftijd in hun woonplaats Wildervank op 1 augustus 1837, nalatende vijf minderjarige kinderen. Bij de geboorte van hun zoon Hendrik op 5 december 1823 was Berend van beroep schipper, maar afwezig. Op 9 april 1831 vonden we voor het eerst een zeebrief van kapt. B.H. Schuur en wel voor de splinternieuwe tjalk ELSINA, dezelfde naam als die van de in 1822 gebouwde binnenvaarttjalk die kapt. Schuur vanaf 1822 als eigenaar had bevaren. Marhisdata veronderstelt dat deze (scheeps)naam beide keren uit de familie van scheepsbouwer G.B. van der Werf resp. diens zoon B.G. van der Werf afkomstig is en dat de werf bij beide schepen financieel betrokken was. Een akte van naamswisseling ELSINA > VROUW WIEGERDINA of een om deze reden geretourneerde zeebrief is niet gevonden. Waarschijnlijk heeft kapitein Schuur in 1833 zijn partner uitgekocht of afbetaald, zodat hij het schip alsnog naar zijn vrouw kon vernoemen.

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Gron. Archieven, Archiefnummer Zuidbroek 146.221.1831.94545
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, bestanddelen 550, 4, 18 en 45
Gedeputeerde Staten van Groningen, Verlieslijst 1835
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1831

Op 9 april1831 werd de eerste zeebrief voor de ELSINA, aangevraagd door kapt. B.H. Schuur, Wildervank, voor zichzelf.

Aanvulling van de bijlbrief Veendam, 15 april 1831:
Bijzonderheden: het schip ligt thans te Zwolle. Het declaratoir van de scheepstimmerbaas met de bevestigende verklaring van de burgemeester van Veendam, wordt getoond. Het schip is nieuw gebouwd voor Berend Hindriks Schuur door Barteld Gosses van der Werf, scheepsbouwer te Veendam.

AH 070531
Vlie, 3 mei. Vertrokken DE VROUW ELSINA, kapt. R.H. Schuring (opm: tjalk ELSINA, eerste reis, kapt. B.H. Schuur), naar Hull;

1832

AH 210332
Advertentie - Schepen in lading te Amsterdam: Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands schip (opm: tjalk) ELSINA, kapt. B.H. Schuur.
Adres bij Blikman en Co.

1833

Op 5 juli 1833 werd de eerste zeebrief (bedoeld zal zijn ‘nieuwe’ zeebrief) voor de VROUW WIEGERDINA, aangevraagd door B.H. Schuur, Wildervank, voor zichzelf. Deze zeebrief werd op 22.01.1835 door de Gouverneur van de Provincie Groningen naar de Staatsraad in Den Haag geretourneerd onder vermelding ‘schip verongelukt’, waarna op 28.01.1835 royement volgde.

RC 130633
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Bremen, de WIECKERDINA (opm: tjalk VROUW WIEGERDINA), kapt. B.H. Schuur.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

1834

AH 170734 Carga-lijsten Amsterdam: DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Suriname met suiker, katoen en koffie; VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Dekker, van Rouaan met suikerbakkers-aarde en pleistersteen; EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Cardiff met ijzer; ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, van Londen met stijfsel, suiker, wijn, vijgen, amandelen, ijzerwerk, koopm., hout, salpeter, kaneel en verfhout; NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.Y. Parma, van Nerva met hout; ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Rens, van Nerva met hout; MARG. CHRISTINE, kapt. J.S. Kougaard, van Riga met hennep en tors; REGINA, kapt. K.P. Kieviet, van Memel met lijnzaad, eiken staven en scheepsnagelen; DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regt door Zee, van Dantzig met rogge; CATH. ELISABETH, kapt. H. Kroger, van Otterndotff met tarwe; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met tabak, koper, koopm., koehaar, wollens, smalt en staven; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Kröger, van Hamburg met wol, rogge, vlees en bitterwater; WICHERDINA, kapt. B.H. Schuur (opm: tjalk VROUW WIEGERDINA), van Hamburg met rozijnen, suiker, koper en koehaar.
PGC 041134
Het schip de VROUW WIGERDINA, kapt. B.H. Schuur (opm: tjalk VROUW WIEGERDINA, bouwjaar 1831, kapt. Berend Hendriks Schuur) van Bremen naar Amsterdam, is bij Blexen gestrand. De lading werd gelost, doch men wist nog niet of het schip weder af te brengen zou zijn. (opm: de zeebrief werd op 22.01.1835 naar Den Haag geretourneerd onder vermelding ‘schip verongelukt’, waarna royement volgde)
RC 181134
Rotterdam, 17 november. De lading van het schip WIGERDINA (opm: VROUW WIEGERDINA), kapt. B.H. Schuur, van Bremen naar Amsterdam, bij Blexen gestrand, is overgeladen in het schip FORTUNA, kapt. F. Doyen.