Name ship: GOUDVISCH (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: wood, oak
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1828-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 45.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 193
Name ship GOUDVISCH (DE)
Type Kof
Lasts 45
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1828-03-24
Passport requested by Schuring, H.J.
City Pekela
Master at time of request Schuring, H.J.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-03-24 GOUDVISCH (DE)
Manager:
Owner: H.J. Schuring, Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info: 1828 1834

Ship Events Data

1833-08-22: Type: Damaged
Kapt. H.J. Schuring, voerende het schip de GOUDVISCH, van Koningsbergen naar Amsterdam, meldt van Rendsburg van de 22 augustus 1833, dat hij met verlies van de bezaansmast en zeilen aldaar was aangekomen; doch toen, na volbrachte reparatie, waartoe een gedeelte der lading, welke in goede staat was bevonden, gelost moest worden, weer gereed was om de reis te vervolgen.

1833-11-10: Type: Damaged
Volgens brief van kapt. H.J. Schuring, voerende het schip de GOUDVISCH, van Amsterdam naar Riga, in dato Bremerhaven de 10 november 1833, was hij aldaar lek en met verlies van zeilen, anker en touw binnengelopen en moest lossen.


Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Schuring, H.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828 - 1834

Images

Sources


Year: 1828-03-24
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
AH = Algemeen Handelsblad
GRC = Groninger Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemmer Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1828

Op 24-03-1828 wordt voor de GOUDVISCH door kapitein H.J. Schuring uit Pekela een eerste zeebrief aangevraagd voor zichzelf. 

AH 070628
Cargalijsten. Amsterdam, 6 juni. GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Koningsbergen met 55 last tarwe.
LCO 190928
Te Terschelling binnengekomen H.J. Schuring van Bergen.

1829

LCO 200429
Uit het Vlie gezeild H.J. Schuring op avontuur.
RC 010829
Rotterdam, 31 juli. De 18e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis de GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, naar (niet vermeld).
RC 250829
Rotterdam, 24 augustus. De 24e, des morgens, zeilden van Maassluis de HERSTELLING, kapt. J.J. Buining, naar Yarmouth; de GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, naar (niet vermeld).
OHC 220929
Arrivementen: Te Dantzig H.J. Schuring van Rotterdam.
RC 061029
Uit het Vlie gezeild H.J. Schuring op avontuur.
AH 281029
In lading te Amsterdam naar: Bergen. Het Nederlands kofschip de GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring. Adres bij Jan Corver en C.
OHC 101129
Vlie, 4 november. Uitgezeild H.J. Schuring naar Bergen.
RC 151229
Arrivementen: Te Bergen H.J. Schuring van Amsterdam.


1830

Op 13-04-1830 wordt voor de GOUDVISCH door kapitein H.J. Schuring uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

RC 040530
Uit het Vlie gezeild H.J. Schuring naar de Oostzee.
RC 290530
Arrivementen: Te Pillau H.J. Schuring van Amsterdam.
AH 160630

Carga-lijsten. Amsterdam, 15 juni. De GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Koningsbergen met 55 last rogge.
AH 260630
In lading te Amsterdam naar: La Rochelle Het kofschip de GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring. Adres bij Jan Gorver & C.
OHC 170730
Texel, 14 juli. Uitgezeild H.J. Schuring naar la Rochelle.
OHC 141030
Den 8sten dezer is op de hoogte van Kamperduin door de loodsschipper H. Vos, gepraaid het schip de GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Bordeaux naar Riga.

1831

AH 020731
Vlie, 28 juni. Binnengekomen: JONGE HELENA, kapt. Beckman, van St. Petersburg; EDUARD, kapt. N. Nestved, van Dagö; de GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Riga.
OHC 180831
Vlie, 13 augustus. Het schip de GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring van Riga, is van de quarantaine ontslagen.

1832

AH 260332
Vlie, 22 maart. Vertrokken: NEDERLAND, kapt. K. Hoekstra, naar Spitsbergen; GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, naar Riga.
GRC 100432
Den 27 maart de Sont gepasseerd GOUDVISCH, H.J. Schuring van Amsterdam naar Riga.
AH 070632
Vlie, 4 juni. Binnengekomen: VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, van Nerva; GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Riga.

Op 18-06-1832 wordt voor de GOUDVISCH door kapitein H.J. Schuring uit Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 110732
Vlie, 7 juli. Vertrokken: TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, op avontuur; GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, op avontuur.

1833

RC 290833
Rotterdam, 28 augustus. Kapt. H.J. Schuring, voerende het schip de GOUDVISCH, van Koningsbergen naar Amsterdam, meldt van Rendsburg van de 22e dezer, dat hij met verlies van de bezaansmast en zeilen aldaar was aangekomen; doch toen, na volbrachte reparatie, waartoe een gedeelte der lading, welke in goede staat was bevonden, gelost moest worden, weer gereed was om de reis te vervolgen.
AH 110933
Binnengekomen: Terschelling, 6 september. De GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Koningsbergen; AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Stokholm.
AH 110933
Carga-lijsten Amsterdam: GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, van Koningsbergen met lijnzaad en linnen.
AH 250933
Advertentie. Schepen in lading. Riga. Het Nederlands kofschip DE GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring. Adres bij Jan Corver en Comp.
AH 171033
Uitgezeild: Vlie, 12 oktober. GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, naar Riga.
RC 191133
Rotterdam, 18 november. Volgens brief van kapt. H.J. Schuring, voerende het schip de GOUDVISCH, van Amsterdam naar Riga, in dato Bremerhaven de 10e dezer, was hij aldaar lek en met verlies van zeilen, anker en touw binnengelopen en moest lossen.

1834

RC 220534
Te Bolderaa H.J. Schuring van Amsterdam, laatst van Bremerhaven.
AH 280634
Bolderaa, (geen datum) Vertrokken H.J. Schuring naar Amsterdam.
AH 080734
Rendsburg, 30 juni. Gepasseerd GOUDVISCH, H.J. Schuring van Riga naar Amsterdam.
AH 120734
Binnengekomen: Vlie, 9 juli. JOHANNA MARIA, kapt. J.W. Smit en GOUDVISCH, kapt. H.J. Schuring, beide van Riga.
RC 150734
Uit het Vlie gezeild H.J. Schuring naar Riga.

Op 18 augustus 1834 gaat kapitein H.J. Schuring varen op de ZWAANTIENA.