Name ship: GEZINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Hindrik Roelfs van der Werf, Wildervank, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1828-00-00
Delivery Date: 1828-03-14
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 34.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 197
Name ship GEZIENA
Type Kof
Lasts 34
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1828-03-25
Passport requested by Bekkering, A.W.
City Wildervank
Master at time of request Bekkering, A.W.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-00-00 GEZIENA
Manager: Firma R. & T. Giezen, Muntendam, Netherlands
Owner: Firma R. & T. Giezen, Muntendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muntendam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1828-03-14 GEZINA
Manager: Antonie Hindriks Bekkering, Wildervank, Netherlands
Owner: Antonie Hindriks Bekkering, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1828-00-00: Volgens de bijlbrief wordt de naam van dit schip geschreven als GEZINA.

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Bekkering, Antonie Hindriks
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828 1841

Images

Sources


Year: 1828-03-14
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Groninger Archieven Archiefnummer Veend.144.383.1828.8
Groninger Archieven Archiefnummer Zuidbroek 146.218.1828.46
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1828

Op 25-03-1828 wordt voor de GEZINA door kapitein/ eigenaar Antonie Hindriks Bekkering, uit Wildervank een eerste zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

RC 240528
Rotterdam, 23 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd CATHARINA MARIA, kapt. Rulfs, van Wismar; HOSTEN, kapt. Holst, van Gothenburg; LA MEDUSA, kapt. Bunnemeijer, van Londen; GEZINA, kapt. Bekkering, van Carbeckmund.
RC 100628
Rotterdam, 9 juni. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de FLORA, kapt. A.L. Menner en de GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, naar de Oostzee.
AH 260728
Carga-lijsten. Amsterdam, 25 juli. GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Dantzig.
OHC 260828
Arrivementen: Te Pillau A.H. Bekkering van Amsterdam.
AH 100928
Carga-lijsten. Amsterdam, 8 september. GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Koningsbergen.
OHC 021028
Vlie, 27 september. Uitgezeild A.H. Bekkering op avontuur.
RC 181028
Arrivementen: Te Pillau A.H. Bekkering van Amsterdam.

1829

OHC 060129
Den 30 december 1828 bij Terschelling binnengekomen A.H. Bekkering van Koningsbergen.
AH 070129
Cargalijst Amsterdam. GEZINA, A.H. Bekkering van Koningsbergen met 43 last lijnzaad.
OHC 240329
Vlie, 20 maart. Uitgezeild A.H. Bekkering op avontuur.
OHC 250429
Arrivementen: Te Pillau A.H. Bekkering van Amsterdam.
OHC 280529
Terschelling, 22 mei. Binnengekomen A.H. Bekkering van Koningsbergen.
LCO 220629
Uit het Vlie gezeild A.H. Bekkering naar Flensburg.
RC 140729
Arrivementen: Te Flensburg A.H. Bekkering van Amsterdam.
OHC 220829
Den 18 augustus in het Vlie binnengekomen A.H. Bekkering van Koningsbergen.
AH 260829
Cargalijst Amsterdam. GEZINA, A.H. Bekkering van Koningsbergen met 31 last rogge en 18 last lijnzaad.
OHC 080929
Den 5 september uit het Vlie gezeild A.H. Bekkering naar Dantzig.
RC 271029
In het Vlie binnengekomen A.H. Bekkering van Dantzig.

1830

Op 24-03-1830 wordt voor de GEZINA door kapitein/ eigenaar Antonie Hindriks Bekkering, uit Wildervank een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

OHC 130430
Terschelling, 7 april. Uitgezeild A.H. Bekkering op avontuur.
AH 150530
Carga-lijsten. Amsterdam, 14 mei. GESINA, kapt. A.H. Bekkering van Koningsbergen met 30 last garst, 18 last erwten en 4 vaten borstels.
AH 220530
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam naar: Koningsbergen. Het snelzeilend Nederlands kofschip GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
OHC 150630
Vlie, 11 juni. Uitgezeild A.H. Bekkering naar de Oostzee.
RC 050830
Bij Terschelling binnengekomen A.H. Bekkering van Koningsbergen.
RC 190830
Amsterdam, 17 augustus. Het schip GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Amsterdam naar Petersburg, is, volgens particulier bericht, de 13e dezer uit het Vlie naar zee gezeild.
OHC 161030
Te Antwerpen A.H. Bekkering van Petersburg.

1831

OHC 060131
Wegens tegenwind en ijs zijn te Cuxhaven binnen gelopen de schepen GESINA, kapt. A.H. Bekkering, van Londen naar Delfzijl, en GROTIUS, kapt. Haskill, van de Havana naar Hamburg.
RC 030331
Amsterdam, 1 maart. De schepen ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van Amsterdam naar Dantzig en GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Londen naar de Oostzee, beide te Cuxhaven binnen, hebben den 20 februari de reizen voortgezet.
OHC 310331
Arrivementen:Te Pillau A.H. Bekkering van Cuxhaven.
AH 070531
In lading liggende schepen te Amsterdam: Naar Riga. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. A.H. Bekkering. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
AH 210531
Vlie, 17 mei. Vertrokken: DEN GODE MODER, kapt. H. Olsen, naar Riga; de VROUW CATHARINA, kapt. K.H. Wijkmeijer, naar Riga; MINERVA, kapt. H.H. Alberts, naar Riga; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, naar Riga.
OHC 120731
Helvoetsluis. Binnengekomen A.H. Bekkering van Riga, is naar het Hitsersche Gat gezeild om quarantaine te houden.

1832

RC 170432
Arrivementen: Te Pillau A.H. Bekkering van Delfzijl.
GRC 010532
Den 17 april de Sont gepasseerd GEZINA (Wildervank), A.H. Bekkering van Koningsbergen naar Amsterdam.
OHC 010532
Vlie, 27 april. Binnengekomen A.H. Bekkering van Koningsbergen.

Op 10-05-1832 wordt voor de GEZINA door kapitein/ eigenaar Antonie Hindriks Bekkering, uit Wildervank een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 230532
Vlie, 20 mei. Vertrokken: HARMONIE, kapt. K. Swendsen, naar Krageroe; EMANUEL, kapt. G. Jacobsen, naar Bremen; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, op avontuur.
OHC 120632
Arrivementen: Te Bolderaa A.H. Bekkering van Amsterdam.
AH 220632
Terschelling, 18 juni. Binnengekomen: De VROUW JOHANNA, kapt. J.L. de Vries, van Koningsbergen; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Koningsbergen.
AH 110732
Vlie, 7 juli. Vertrokken: HENDRIKA, kapt. J.O. Visser, op avontuur; ANNE SOPHIA, kapt. S.O. Visser, op avontuur; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, op avontuur.
AH 280732
Te Pillau, 14 juli, GEZINA, A.H. Bekkering van Amsterdam.
GRC 210832
Den 8 augustus de Sont gepasseerd GEZINA (wildervank), A.H. Bekkering van Koningsbergen naar de Zaan.
AH 120932
Vlie, 9 september. Uitgezeild GEZINA, A.H. Bekkering op avontuur.
GRC 021132
Lijst van Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn. Den 21 oktober GEZIENA (Wildervank), A.H. Bekkering, van Koningsbergen naar Amsterdam.
AH 081132
Vlie, 5 november. Binnengekomen GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Koningsbergen.


1833

GRC 160733
Den 3 juli de Sont gepasseerd GEZINA (Wildervank), A.H. Bekkering van Hamburg naar Petersburg.
AH 081033
Binnengekomen: Texel,5 oktober. GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Duinkerken.

1834

RC 240434
Rotterdam, 23 april. Het schip GEZINA, kapt A.H. Bekkering, van Dantzig naar Rotterdam, is de 9e dezer zonder schade te Dantzig uit zee terug gekomen.
PGC 260434
Het schip GESINA, kapt. Anthonie Hendriks Bekkering, van Dantzig naar Rotterdam, is op 9 april zonder schade uit zee te Dantzig teruggekomen.
DC 100534
Brielle, 6 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Dantzig.
AH 100534
Cargalijst Rotterdam. GEZINA, A.H. Bekkering, van Dantzig met 44 last tarwe.

Op 21-05-1834 wordt voor de GEZINA door kapitein/ eigenaar Antonie Hindriks Bekkering, uit Wildervank een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

RC 220534
Publieke veiling, op maandag den 26 mei 1834, des voormiddags ten half elf ure, in het logement het Curacaosche Jagt, aan den steiger, ten overstaan van mijnheer den griffier van de Regtbank van Koophandel te Rotterdam, van een partij van circa 44 lasten witbonte Poolse tarwe, enige Moscovische matten en ledige balen, min en meer beschadigd aangebracht van Dantzig, per het schip GEZINA, kapitein A.H. Bekkering, en thans liggende in lichters, waarin dezelve op den dag der veiling, aan de Korenbeurs liggende, voor een ieder zullen te zien zijn. Nadere onderrichting ten kantoren van Smeer & Nortier.
DC 030634
Brielle, 2 juni. Heden morgen zeilden naar zee: VROUW TETINA, kapt. H. Gerdes, HERMANUS, kapt. H. van Veen, en GEZINA, kapt. A.K. Bekkering, allen op avontuur.
AH 011034
Vlie, 27 september. REMKE, kapt. J. Oltmans, van Riga; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Rostock.
AH 021034
Carga-lijsten Amsterdam: GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Rostock met 45 last tarwe.

1835

RC 020435
Te Swinemünde A.H. Bekkering van Groningen.
AH 091035
Kroonstad, 24 september. Uitgezeild GESINA, A.H. Bekkering naar Amsterdam.
GRC 201035
Den 9 oktober de Sont gepasseerd GEZINA (Wildervank), A.H. Bekkering van Petersburg naar Zaandam.
AH 261035
Terschelling, 21 oktober. Binnengekomen GEZIENA,  A.H. Bekkering van Petersburg.

1836

AH 100336
Uitgezeild: Vlie, 7 maart. WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, VRIENDSCHAP, kapt. W. Visser en GESIENA, kapt. A.H. Bekkering, alle drie naar Noorwegen.
GRC 190436
Te Rendsburg, 11 april. GESINA, A.H. Bekkering van Stettin naar Rouen.
GRC 030636
Van Rouen, 19 mei, uitgezeild GESINA, A.H. Bekkering naar Rostock.
GRC 260736
Den 19 juli de Sont gepasseerd GEZIENA (Wildervank), A.H. Bekkering van Dantzig naar Amsterdam.
AH 130836
Binnengekomen: Vlie, 10 augustus. GEZIENA, kapt. A.H. Bekkering en REINA, kapt. H. Koops, beide van Danzig.

Op 16-08-1836 wordt voor de GEZINA door kapitein/ eigenaar Antonie Hindriks Bekkering, uit Wildervank een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 180836
Carga-lijsten Amsterdam: GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, met 45 last tarwe.
AH 250836
Carga-lijsten Amsterdam: GEZINA, kapt. B.A. Visser, van Petersburg met lijnzaad; GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Danzig met 45 last tarwe en 8 schok schoppen.
AH 290836
Uitgezeild: Vlie, 25 augustus. GEZINA, kapt. A.H. Bekkering en ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel, beide op avontuur.
GRC 090936
Te Rendsburg, 29 augustus, GESINA, A.H. Bekkering van Amsterdam naar de Oostzee.
AH 170936
Binnengekomen: Vlie, 14 september. HILLECHINA CHRISTINA, kapt. G.E. Broekema, van Koningsbergen; VROUW GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Rendsburg.

1837

GRC 280337
Te Rendsburg, 17 maart, GESINA, A.H. Bekkering, van Delfzijl naar de Oostzee
GRC 020537
Te Pillau, 17 april. GESINA, A.H. Bekkering, van Delfzijl.
AH 090537
Vlie, 6 mei. Binnengekomen GEZINA, A.H. Bekkering, van Pillau.
AH 120537
Cargalijst Amsterdam. GEZINA, A.H. Bekkering, van Pillau met 51 last lijnzaad.
AH 200637
Texel, 17 juni. Binnengekomen GEZINA, A.H. Bekkering, van Flekkefiorde.
AH 300637
Texel, 28 juni. Uitgezeild GEZINA, A.H. Bekkering naar Noorwegen.
AH 090837
Vlie, 6 augustus. Binnengekomen GEZYNA, A.H. Bekkering van Dantzig.
AH 220937
Schepen in lading te Amsterdam: Danzig. Het Nederlandse kofschip GESINA, kapt. Anthonie Hendriks Bekkering. Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
GRC 061037
Vlie, 1 oktober. Uitgezeild GEZINA, A.H. Bekkering op avontuur.
GRC 171037
Rendsburg, 5 oktober. Gepasseerd GESINA, A.H. Bekkering, van Amsterdam naar Dantzig.
GRC 271037
Te Dantzig, 12 oktober, GESINA, A.H. Bekkering, van Amsterdam.
GRC 071137
Den 31 oktober de Sont gepasseerd GEZINA (Wildervank), A.H. Bekkering van Dantzig naar Amsterdam.
AH 211137
Vlie, 17 november. Binnengekomen GEZYNA, A.H. Bekkering van Dantzig.
AH 221137
Cargalijst Amsterdam. GEZINA, A.H. Bekkering van Dantzig met 41 last tarwe.

1838

AH 090438
Vlie, 5 april, uitgezeild GESINA, A.H. Bekkering op avontuur.
GRC 170438
Tonningen, 7 april. Gepasseerd GESINA, A.H. Bekkering van Amsterdam naar de Oostzee.
AH 120538
Cargalijst Rotterdam. GESINA, A.H. Bekkering van Rostock met 35 ½ last tarwe.
RC 120538
Te Rotterdam ligt in lading naar: Dantzig (via het Holsteinsche kanaal) het Nederlands kofschip GEZINA, kapitein A.H. Bekkering. Adres bij Kuiper, van Dam en Smeer.
GRC 050638
Van Maassluis, 31 mei, GESINA, A.H. Bekkering naar Dantzig.
GRC 100738
Den 30 juni de Sont gepasseerd GEZINA (Wildervank), A.H. Bekkering van Dantzig naar Amsterdam.
AH 280738
Vlie, 24 juli. Binnengekomen GESINA, A.H. Bekkering van Dantzig.
GRC 180938
Van Pillau, 5 september, uitgezeild GESINA, A.H. Bekkering naar Amsterdam.
AH 240938
Vlie, 20 september. Binnengekomen GESINA, A.H. Bekkering van Koningsbergen.
AH 260938
Cargalijst Amsterdam. GEZINA, A.H. Bekkering van Koningsbergen met 50 last lijnzaad.

1839

Op 10-04-1839 wordt voor de GEZINA door kapitein/ eigenaar Antonie Hindriks Bekkering, uit Wildervank een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 160539
Terschelling, 12 mei. Binnengekomen GEZINA, A.H. Bekkering van Koningsbergen.
RC 080639
Arrivementen: Te Pillau A.H. Bekkering van Amsterdam.
AH 200739
Cargalijst Amsterdam. GEZINA, A.H. Bekkering van Koningsbergen met 49 last rogge.
AH 250739
In lading naar: Riga Het Nederlands kofschip GEZINA, kapt. A.H. Bekkering. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe. (opm. de advertentie blijft geplaatst tot en met 22 augustus)
AH 060839
Vlie, 3 augustus. Uitgezeild GESINA, A.H. Bekkering naar Riga.
AH 270939
Vlie, 24 september. Binnengekomen GESINA, A.H. Bekkering van Riga.

1840

AB 040940
Cargalijst Rotterdam. GESINA, A.H. Bekkering van Pillau met 49 last rogge.
RC 080940
Te Rotterdam in lading naar: Dantzig het Nederlands kofschip GESINA, kapt. A.H. Bekkering. (via het Holsteinsch kanaal) Adres bij Seewen en Mair.
RC 131040
Den 10 oktober, des morgens, zeilden uit de Maas GEZINA, A.H. Bekkering, naar Dantzig; GEZINA, O.W. Pronk, naar Hamburg.
AB 301140
Vlie, 26 november. Binnengekomen GESINA, A.H. Bekkering van Dantzig.

In 1841 gaat kapitein A.H. Bekkering varen op zijn nieuw uitgehaalde GEZINA.