Name ship: BELGE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1830
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: J. Fleury Duray, Boom, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1830-03-00
Delivery Date: 1830-03-29
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 102.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 26.05 Meters Registered
Beam: 4.35 Meters Registered
Depth: 3.85 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1830
Number in register 194
Name ship BELGE
Type Brik
Lasts 102
Built province/country Antwerpen, Netherlands
Binnenland
Remarks
Date agenda 1830-04-05
Passport requested by David & Deboe
City Antwerpen
Master at time of request Boer, D. de
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1830-03-22 BELGE
Manager: Firma David & De Boe, Antwerp, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Callsign:
Additional info: voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1831-07-28 MALEYER
Manager: E.& S. & C. St. Martin & Co., boekhouders , 1/2 part van het schip, en David & De Boe, Antwerpen,1/2e part., Antwerp, Belgium
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1832-10-30 MALEIJER
Manager: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Firma E.& S.& C. St.Martin & Co. koopt 50% voor NLG 7.500,-

Part-owners

BELGE - 1830.
Alle eigenaren: firma David & De Boe, Antwerpen, kooplieden en reders (1/2e part en boekhouders), en E. & S. &C. St. Martin, kooplieden en reders te Rotterdam (1/2e part) 

Ship Events Data

1835-01-20: Type: Stranded
Final Fate: Op 20 januari 1835 is de MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, bij Goedereede gestrand en wrak geworden.

Ship Masters Data

Date from: 1830
Captain: Boer, Douwe Hendriks de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Hoeven, C. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
N.A. Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.280a
N.A. Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.280b
R.A. Beveren Archiefnummer, Ant.512.0044.00132.246
De heer André Delporte, Luik
AH = Algemeen Handelsblad
JC = Javasche Courant
LCO = Leydsche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NIH = Nederlandsch-Indisch Handelsblad
General information regarding this ship

1830

Op 5 april 1830 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de BELGE, aangevraagd door David & De Boe, Antwerpen, voor D. de Boer als kapitein.

MCO 290430
Vlissingen, 27 april. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van de rede alhier naar zee gezeild LE BELGE, kapt. D.H. de Boer, naar Batavia, met stukgoederen (opm: eerste reis van deze toen nog Zuid-Nederlandse brik).
JC 210830
Batavia, 19 augustus. Heden arriveerden alhier het schip ROSALIE, kapt. A. Cordier, met een passagier, de 26e april vertrokken van Antwerpen, en de brik BELGE, kapt. D. de Boer, de 27e april vertrokken van Antwerpen.
JC 240830
Advertentie. Vertrekkende schepen.
Batavia. Vracht en passage naar Manilla, met het Nederlands brikschip BELGE, kapitein de Boer.
Adres bij Wattendorff, Hipp en Zimmerman.

1831

NIH 310131
Lijst der voornaamste artikelen, in- en uitgevoerd te Batavia van den 11de tot en met den 26ste januari, en van de overige plaatsen op Java en Madura, van den 1ste tot en met den 15de januari.
Van Manilla, per de Nederlandse brik BELGE: 1 baal laken, 57 kistjes Manilla sigaren.

Als uitvloeisel van de opstand tegen de Noord-Nederlanders, de daarop gevolgde Afscheiding en de vorming van België decreteerde de koning op 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 78) dat van alle 196 schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden de zeebrief moest worden ingetrokken. De BELGE stond weliswaar op deze lijst, maar de zeebrief was reeds op 11 juni 1831 door de Gouverneur van de provincie Zeeland naar Den Haag teruggezonden met de aantekening ‘schip behoort in de Zuidelijke Provinciën, en op 15 juni geroyeerd.

St. Martin & Co, voor 50% eigenaar in het schip met thuishaven Antwerpen, had kennelijk reeds grote problemen voorzien, en haar zetel vóór maart 1830 van Antwerpen naar Rotterdam verplaatst. Alhoewel nog 50% Belgisch bezit slaagde E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, er in als boekhouder een nieuwe zeebrief te krijgen voor het nu in MALEYER vernaamde schip. Op 28 juli 1831 werd deze verstrekt voor de MALEYER onder kapt. D.H. de Boer, met de mededeling: ‘laatst genaamd BELGE; besluit Z.M. no. 6 van 17 juli 1831; voor een jaar’. Een zeebrief was normaal twee jaren geldig, dit was dus wel een beperking, maar er viel voorlopig mee te leven.

RC 300731
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het nieuw Nederlandsch gekoperd en gekoperd gebouwd (opm: koper gebout) brikschip MALEYER, kapitein Douwe Hendriks de Boer, om ultimo augustus te vertrekken; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
AH 011031
Helvoet, 28 september. Uitgezeild MALEIJER (opm: ex-BELGE, brik), kapt. De Boer, naar Batavia.

1832

JC 090232
Batavia, 6 februari. Heden arriveerden alhier het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijzer, den 29 september vertrokken van Dordrecht; het schip ROSALIE, kapt. J. van den Oever, den 29 september vertrokken van Vlissingen en de brik MALEIJER, kapt. De Boer, den 28 september vertrokken van Rotterdam.

Op 17 september 1832 werd de zeebrief van de MALEIJER, kapt. D.H. de Boer, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘geannuleerde en vervallen zeebrief’ waarna op 19 september royement volgde.
Een verder pardon was zeer onwaarschijnlijk, zodat de Belgische mede-eigenaren David & De Boe op 30 oktober 1832 via de notaris hun 50% aandeel voor NLG 7.500 aan St. Martin & Co verkochten. Er waren nu geen buitenlandse aandeelhouders meer in het spel, zodat St. Martin een nieuwe Nederlandse zeebrief kon aanvragen.
Op 21 november 1832 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de MALEIJER, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor C. van der Hoeven als kapitein.

1833

MCO 240933
Vlissingen, 21 september. Gisteren is hier van de rede naar zee gezeild de MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, onlangs van Hellevoet, naar Batavia.

1834

JC 190334
Batavia, 15 maart. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse schoener JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam de 26e oktober 1833, en de Nederlandse brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, van Vlissingen vertrokken de 20e september 1833.
JC 090434
Batavia, 6 april. Heden vertrok van hier naar Manilla de Nederlandse brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven.
JC 270834
Batavia, 23 augustus. Heden zijn alhier aangekomen het schip APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke, van Rotterdam vertrokken de 10e mei, het schip DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meijer, van Rotterdam vertrokken de 22e mei, en de brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, met een passagier, van Manilla vertrokken de 13e juli.

1835

AH 220135
Uitgezeild: Batavia, 24 september. MALEIJER (opm: brik), kapt. C. v.d. Hoeven, naar Rotterdam.
LCO 260135
De brik de MALEIJER (opm: bouwjaar 1830), kapt. C. van der Hoeven, den 24 september van Batavia naar Rotterdam vertrokken, is volgens particulier bericht van den 22 januari op het strand van Goederede gestrand en zal vermoedelijk weg zijn; men was bezig met zoveel mogelijk van de lading te bergen (opm: zie AH 200235).
AH 200235
Strandvonderij. De opperstrandvonder van den eilande Goedereede en Overflakkée, wonende te Goedereede, zal, ingevolge bekomen autorisatie, op donderdag den 26ste  februari 1835, des voormiddags ten 10 ure, op het gemeentehuis te Goedereede, publiek, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), om contant geld, de volgende door zeewater beschadigde goederen verkopen: Omtrent 20.000 ponden sapanhout, 18 ponden kaneel, 164 kistjes Manilla sigaren, 5 kisten dito zeep, 9.500 ponden dito hennep, 22 verschillende fusten suiker, 4 á 5000 ponden koffij, mitsgaders 5 ijzeren karonnades á 12 pond, 2 ijzeren kanonnen á 6 pond, 12 geweren, 6 pistolen, 2 donderbussen, 7 sabels, 3 lichte ankers, 2 einden ketting, 1 groot eind kabel, 2 trossen, enige zeilen, gekapt lopend wand, enig rond en wrakhout, gesloopt ijzer en koper, en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Alles afkomstig van en uit het Hollands schip (opm: brik) de MALEIJER, den 20ste januari 1835 aan den eilande Goedereede gestrand (opm: zie LCO 260135). Daags vóór de verkoping zullen de Goederen zo binnen als buiten Goedereede genommerd te zien zijn.