Name ship: BEURS VAN AMSTERDAM (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Galliot
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Cornelis van Swieten, Werf Hollandia, Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1826-12-30
Launch Date: 1828-03-15
Delivery Date: 1828-03-17
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 301.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 159.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 29.80 Meters Registered
Beam: 6.34 Meters Registered
Depth: 3.59 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 214
Name ship BEURS VAN AMSTERDAM (DE)
Type Kof
Lasts 159
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks 1828 Turksche pas naarSuriname/naarTriest
Date agenda 1828-04-02
Passport requested by Wurfbain & Co.
City Amsterdam
Master at time of request Bakker, W.B.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-03-17 BEURS VAN AMSTERDAM (DE)
Manager: Wurfbain & Co., c.s., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1839-07-20 VRIESLAND
Manager: Barend Visser & Zoon, Harlingen, Netherlands
Owner: Barend Visser & Zoon, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Bijkage bij acte 11 van 1828, galjoot de BEURS VAN AMSTERDAM, eigenaren per ultimo maart 1828

firma Wurfbain & Co, Amsterdam (boekhouders en 5/8e part)
Weijert Berends Bakker, Amsterdam (schipper en 1/8e part)
Jacobus Samuel Wurfbain, Amsterdam (1/8e part)
B. Trakranen, Amsterdam (1/8e part)
 

 

Ship Events Data

1836-12-26: Type: Damaged
Volgens brief Nieuwe Diep 26 december 1836, was aldaar zwaar beschadigd terug gekomen de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift, naar New York, had de kluiverpen gebroken, door aanzeilen van de WEST-INDI╦, kapt. Boon, naar Suriname.

1837-03-17: Type: Damaged
Het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift, den 17 maart 1837 van Amsterdam te New York aangekomen, heeft zware stormen doorgestaan, waardoor het schip en de tuigage veel geleden hebben, de verschansingen weggeslagen, de beide stevens ontzet en de fokke- en grote marsraas gebroken, doch geschalmd en behouden zijn; men vreesde ook zeer voor schade aan de lading, hebbende veel water op het dek gehad.

1839-06-08: Type: Sold at auction
Advertentie. Het 3/m. galjootschip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift, tegen 10 juni 1839 ter publieke verkoop aangeslagen, zal niet worden geveild, als zijnde uit de hand verkocht.

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Bakker, Weijert Berends
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828 ľ 1835

Date from: 1836
Captain: Bakker Geertszoon, Barend
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1836

Date from: 1839
Captain: Drift, Cornely van der
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources


Year: 1828-03-17
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1828-11
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer AMS 5074.1417.1828.11
AH = Algemeen Handelsblad
GRC = Groninger Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemmer Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
General information regarding this ship

1828

Op 02-04-1828 wordt voor de BEURS VAN AMSTERDAM door Wurfbain & Co uit Amsterdam een eerste zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Weijert Berends Bakker.

OHC 070528
Texel, 4 mei. Uitgezeild BEURS VAN AMSTERDAM, W.B. Bakker naar Suriname.
SUC 300728
Advertentie. Kapitein W.B. Bakker, voerende het galjootschip de BEURS VAN AMSTERDAM, is voornemens tegen de 15 september aanstaande de reis van hier naar Amsterdam aan te nemen. Paramaribo, 29 juli 1828
SUC 230828
Paramaribo, 22 augustus. Uitgezeild de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker.
OHC 071028
Texel, 5 oktober. Binnengekomen de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker van Suriname.
AH 081028
Carga-lijsten. Amsterdam, 7 oktober. De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Suriname met 415 vaten suiker.

Op 22-11-1828 wordt voor de BEURS VAN AMSTERDAM door Wurfbain & Co uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Weijert Berends Bakker.

RC 271228
Amsterdam, 25 december. Van Texel uitgezeild W.B. Bakker naar Bergen.

1829

RC 220129
Arrivementen: Te Tannanger (bij Bergen) W.B. Bakker van Amsterdam, in 5 dagen.
LCO 180529
Arrivementen: Te Venetië W.B. Bakker van Amsterdam.
OHC 240929
Arrivementen: Te Alexandrië (Egypte) W.B. Bakker van Venetië.
RC 071129
Amsterdam, 5 november. Kapt. W.B. Bakker, voerende het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, meldt van Alexandria, in Egypte van de 17e september, dat hij de volgende dag van daar naar Amsterdam zou vertrekken.
OHC 151229
Texel, 13 december. Binnengekomen W.B. Bakker van Alexandrië (Egypte), ligt in quarantaine.
AH 161229
Cargalijst Amsterdam. BEURS VAN AMSTERDAM, W.B. Bakker van Alexandrië met 2.090 ardebs lijnzaad. Wurfbain & Co.
OHC 171229
Texel, 15 december. Uit quarantaine ontslagen W.B. Bakker van Alexandrië (Egypte).

1830

Op 14-04-1830 wordt voor de BEURS VAN AMSTERDAM door Wurfbain & Co uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Weijert Berends Bakker.

OHC 150530
Texel, 13 mei. Uitgezeild BEURS VAN AMSTERDAM, W.B. Bakker naar Suriname.
SUC 030430
Paramaribo, 1 juli. Aangekomen de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Bakker van Amsterdam.
SUC 240730
Advertentie. Kapitein W.B. Bakker, voerende het galjootschip de BEURS VAN AMSTERDAM, zal den 12 augustus zijnen brievenzak sluiten  en de reis naar Amsterdam aannemen. Paramaribo, 21 juli 1830
RC 051030
Amsterdam, 3 oktober. Kapt. J.K. de Jong heeft de 30e augustus ll., op 24º43’ NB en 54º48’ WL van Greenwich, gepraaid het Nederlands schoenerschip JEANNETTE, kapt. H. Pundt, gedestineerd naar Amsterdam; alsmede nog de 11e september, op 27º46’ NB en 52º47’ WL, kapt. W.B. Bakker, de BEURS VAN AMSTERDAM, naar Amsterdam gedestineerd; aan beider boord was alles wel.
LCO 111030
Bij Texel binnengekomen W.B. Bakker van Suriname.
AH 131030
Carga-lijsten. Amsterdam, 12 oktober. De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Suriname met 505 vaten suiker en 30 balen katoen.

1831

AH 190231
De lading van het afgekeurde schip MARIA, kapt. F.H. Zeijlstra, van Suriname te Dartmouth binnen, zal met het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker naar Amsterdam gebracht worden.
RC 240331
Texel, 22 maart. Uitgezeild W.B. Bakker naar Dartmouth.
RC 300431
Texel, 28 april. Binnengekomen W.B. Bakker van Dartmouth.
AH 020631
Vlie, 30 mei. Vertrokken: 30 mei. De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, op avontuur; ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, op avontuur.
RC 160731
Arrivementen: Te Nerva W.B. Bakker van Amsterdam.
AH 040831
Vlie, 31 juli. Binnengekomen: De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Nerva, ligt quarantaine.
AH 130931
Vlie, 8 september. Van de quarantaine zijn ontslagen: BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Nerva.

1832

Op 05-04-1832 wordt voor de BEURS VAN AMSTERDAM door Wurfbain & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Weijert Berends Bakker.

AH 250432
Vlie, 22 april. Vertrokken: BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, op avontuur.
GRC 110532
Den 29 april de Sont gepasseerd BEURS VAN AMSTERDAM (Amsterdam), W.B. Bakker van Amsterdam naar de Oostzee.
RC 220532
Arrivementen: Te Bolderaa W.B. Bakker van Amsterdam.
GRC 170732
Den 4 juli de Sont gepasseerd BEURS VAN AMSTERDAM (Amsterdam), W.B. Bakker van Riga naar Amsterdam.
AH 260732
Cargalijst Amsterdam. BEURS VAN AMSTERDAM, W.B. Bakker van Riga met tarwe, rogge, hennep, schrijfpennen en bedveren.

1833

AH 230733
Vlie, 19 juli. Uitgezeild BEURS VAN AMSTERDAM, W.B. Bakker naar Archangel.
AH 051033
Te Bolderaa, 22 september, BEURS VAN AMSTERDAM, W.B. Bakker van Amsterdam.
AH 071033
Binnengekomen: Texel, 4 oktober. JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van Sunderland; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Riga.
AH 091033
Carga-lijsten Amsterdam: De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Riga met hout, hennep en dederzaad.

Op 29-10-1833 wordt voor de BEURS VAN AMSTERDAM door Wurfbain & Co uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Weijert Berends Bakker.

1834

AH 040234
Uitgezeild: Texel, 2 februari. ANNA MARIA, kapt. P.N. Seplin; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker en VENUS, kapt. H.C. Bock, alle drie naar Cette.
PGC 210234
Kapt. B.J. Goossens, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd,  heeft op de hoogte van Douvres gepraaid het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Amsterdam naar Cette. Aan boord was alles wel
AH 300934
Binnengekomen: Texel, 28 september. HENRIETTE, kapt. J.K. de Vries, van Bahia; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Cette.
RC 021034
Rotterdam, 1 oktober. Kapt. W.B. Bakker, van Cette in Texel binnen, heeft de 20e september, 5 mijlen ten noorden van Portland, aan boord alles wel zijnde, gepraaid het schip TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam naar Batavia.
AH 121134
Advertentie. In landing naar: Berbice. Het driemast galjootschip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Op 22-11-1834 wordt voor de BEURS VAN AMSTERDAM door Wurfbain & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Weijert Berends Bakker.

AH 161234
Uitgezeild: Texel, 14 december. MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, naar Batavia; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, naar Berbice.

1835

AH 020735
Volgens particulier bericht is DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, 30 juni, na posttijd, in Texel binnengekomen.
AH 030735
Binnengekomen: Texel, 1 juli. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Berbice.
RC 040735
Het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Berbice naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, in de avond van de 30e juni in Texel binnengekomen.
AH 040735
Carga-lijsten Amsterdam: De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Berbice met koffie en kwassiehout.

1836

AH 120236
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het driemast galjootschip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Barend Bakker Geerts, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
AH 060436
Uitgezeild: Texel, 4 april. JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes en BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. B. Bakker Gzn. beide naar Suriname
AH 250436
Het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Barend Bakker Gzn., van Amsterdam naar Suriname, is de 9e april tussen Fierly en de Singels in goede staat gepraaid door schipper Ysbrand Metzélaar, voerende de Texelse loodsschuit No. 1; aan boord was alles in de beste staat.
OHC 160736
Te Suriname BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. B. Bakker Gzn van Amsterdam.
OHC 060936
Binnengekomen: Texel, 4 september. Gisteren nog: De BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. B. Bakker Gzn, van Suriname. Na visitatie van de quarantaine ontslagen.

Op 01-11-1836 wordt voor de BEURS VAN AMSTERDAM door Wurfbain & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. C. van der Drift.

AH 291236
Maassluis, 27 december. Volgens brief Nieuwe Diep 26 december, was aldaar zwaar beschadigd terug gekomen de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Van der Drift, naar New-York, had de kluiverpen gebroken, door aanzeilen van de WEST-INDIË, kapt. Boon, naar Suriname.
AH 311236
Uitgezeild: Texel, 29 december. CLAUDIUS CIVILIS, kapt. W. Groen, naar Batavia; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift, HET VERTROUWEN, kapt. C. Zaal, WEST-INDIË, kapt. J.J. Boon; SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, PHOENIX, kapt. J.C. Töpper en JEANNETTE, kapt. T. Bodeman Hzn., alle acht naar Suriname.

1837

LCO 020137
Van Texel uitgezeild C. van der Drift naar Suriname.
RC 290437
Het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift, na een reis van 77 dagen, den 17 maart van Amsterdam te New York aangekomen, heeft zware stormen doorgestaan, waardoor het schip en de tuigage veel geleden hebben, de verschansingen weggeslagen, de beide stevens ontzet en de fokke- en grote marsraas gebroken, doch geschalmd en behouden zijn; men vreesde ook zeer voor schade aan de lading, hebbende veel water op het dek gehad.
SUC 260637
Paramaribo, 23 juni. Binnengekomen het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift, van Amsterdam, laatst van New York, hebbende 26 dagen reis.
SUC 270637
Advertentie. Paramaribo in lading naar Amsterdam: Het driemast galjootschip BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift. Adres bij N.J.C. Baars. Sluit 10 augustus.
SUC 110737
Advertentie. Op woensdag en donderdag e. k., aan Boord van het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, berookingen zullende plaats hebben, zoo heeft de ondergetekende de eer zulks door deze bekend te maken. De gezagvoerder van genoemd schip, C. van der Drift.
SUC 180837
Paramaribo, 15 augustus. Uitgeklaard de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift met 207 vaten suiker, 132 balen schone katoen en 8 balen vuile katoen en 13 balen cacao.
OHC 141037
Texel, 11 oktober. Binnengekomen de BEURS VAN AMSTERDAM, C. van der Drift van Suriname.

1838

Omdat er geen enkel bericht te vinden is, wordt aangenomen dat het schip was opgelegd.

1839

OHC 010639
J.E. Lublink, G.J. Roland Holst, J. Boelen, H.I. Rietveld, D. Beth, makelaars, zullen op maandag 10 juni 1839, 's avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe stadsherberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegde beambte, verkopen: Een extra ordinair welbezeild driemast galjoot-schip, genaamd de BEURS VAN AMSTERDAM, gevoerd door kapt. C. van der Drift, varende onder Nederlandse vlag, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 20 duim, wijd 6 ellen 42 duim, hol 3 ellen 52 duim, en alzo gemeten op 303 tonnen of 160 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars, en de cargadoors Coopman en de Witt en Lenaertz.
AH 080639
Advertentie. Het 3/m. galjootschip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. C. van der Drift, tegen 10 juni 1839 ter publieke verkoop aangeslagen, zal niet worden geveild, als zijnde uit de hand verkocht.