Name ship: AMSTEL (DEN)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: schoenerkof
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: wood, oak, sheathed with zinc
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebroeders Kater, Nieuwendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1828-02-28
Delivery Date: 1828-04-03
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 75.00 lasts (rye)
Gross Tonnage 2: 117.00 tons (oude meting)
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 62.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 23.50 Meters Registered
Beam: 4.23 Meters Registered
Depth: 2.65 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 224
Name ship DEN AMSTEL
Type Kof
Lasts 62
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks 1828 Turksche pas naar Vera Cruz
Date agenda 1828-04-11
Passport requested by Jacobs, A.J.
City Amsterdam
Master at time of request Ludders, J.C.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-04-03 DEN AMSTEL
Manager: A.J. Jacobs en C.S., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1836-11-12 ONDERNEMING
Manager: Firma Fortuijn, Krooneman & Co., Zwolle, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Zwolle, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwolle / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1838-11-17 ONDERNEMING
Manager: Firma Stuerman & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Firma Stuerman & Co., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1850-04-22 ONDERNEMING
Manager: H. Rietveld, Amsterdam, Netherlands
Owner: H. Rietveld, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Akte d.d. 3 april 1828                         1828 – 1836                                       AMSTEL
bijlage bij acte 13 van 1828, schip de AMSTEL
eigenaren per primo april 1828:
Antoni Joannes Jacobs, Amsterdam (boekhouder en 1/2e part)
Andreas Anthonius Reael, Amsterdam (1/4e part)
M. Hafkenscheid, Amsterdam (1/8e part)
Johan Carstens Ludders, Amsterdam (schipper en 1/8e part)
Akte d.d. 12 november 1836             1836 – 1838                                       ONDERNEMING
Gerrit Bernard Fortuijn, koopman te Zwolle (2/6e part),
Hendrik Krooneman, koopman te Zwolle (2/6e part),
Thomas Ass.zoon Doyer, Zwolle (1/6e part) en
Nicolaas Pruimers, Zwolle (1/6e part),
handelende onder de naam Fortuijn, Krooneman & Co.

Ship Events Data

1829-12-22: Type: Damaged
Het schip de AMSTEL, kapt. Johan Carstens Ludders, van Suriname naar Amsterdam, is op 16 december 1829 zwaar lek te Ilfracombe binnengelopen.

1843-01-17: Type: Damaged
Het schip de ONDERNEMING, kapt. Klaas Zwanenburg, van Amsterdam naar Smyrna, is de 17 januari 1843 met gescheurde zeilen en verlies van anker en ketting, te Portsmouth binnengelopen.

1850-01-20: Type: Damaged
Dover, 20 januari 1850. Heden arriveerde alhier in een lekke staat het schip ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Alicante naar Amsterdam bestemd.

1851-06-17: Type: Damaged
Het schip de ONDERNEMING, kapt. H.H. Vierow, van Amsterdam naar Curaçao, heeft op 17 juni 1851 in de Zuiderzee ankers en kettingen verloren, doch is daarvan weder voorzien geworden en zou de reis voortzetten.

1855-05-07: Type: Damaged
Elseneur, 7 mei 1855. De Nederlandse kof ONDERNEMING, kapt. H.J. Braunstahl, van Amsterdam naar de Oostzee bestemd, is hier lek binnengelopen en zal moeten repareren.

1855-10-31: Type: Damaged
Het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. D.H. Tjakkes, van Newcastle naar Amsterdam bestemd, is op 31 oktober 1855 te Bridlington lek met verlies van boegspriet en voorsteven en andere schade binnengelopen.


1856-02-06: Type: Foundered
Final Fate: Het schip ONDERNEMING (bjr. 1828), D.H. Tjakkes, van Amsterdam naar Newcastle, is op 6 februari 1856 bij Yorkshire verongelukt, doch de equipage gered.

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Ludders, Johan Carstens
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828 – 1833

Date from: 1833
Captain: Prins, Zacharias Jansz.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1833 – 1836

Date from: 1836
Captain: Prins, Zacharias Jansz.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1836 – 1838 ONDERNEMING

Date from: 1838
Captain: Zwanenburg, Klaas
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1838 – 1850

Date from: 1850
Captain: Vierow, H.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1850 – 1854

Date from: 1854
Captain: Braunstahl, H.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1854 – 1855

Date from: 1855
Captain: Tjakkes, D.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1855 – 1856

Images

Sources


Year: 1828-04-03
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief, Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1828-13
Gemeente Archief, Amsterdam archiefnummer 5074/1417-1828-13
Hist.Centrum Overijssel, Zwolle archief nr. 91.24.3 (1836)
Noord-Hollands Archief, Haarlem archiefnummer Amst.198.3179-1838
Noord-Hollands Archief, Haarlem archiefnummer Amst.198.3180-1850.11
AB = Avondbode
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
CCR = Curaçaosche Courant
DT = De Tijd
GRC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NSC = Nederlandsche Staats Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGG = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
VCO = Vlissingsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1828

AH 190128
Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading: Naar St. Thomas, den AMSTEL, kapt. J.C. Ludders.

Op 11-04-1828 wordt voor de AMSTEL door Antoni Joannes Jacobs uit  Amsterdam een eerste zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Johan Carstens Ludders.

OHC 021228
Te Vera Cruz het schip de AMSTEL, kapt. J.C. Ludders van Amsterdam.

1829

RC 210429
Amsterdam, 19 april. De schepen JANUS, kapt. J.B. Hofding en de AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, zouden tussen de 1e en 20e maart van Havanna vertrekken, de eerste naar Amsterdam en de laatste naar Antwerpen.
RC 311229
Amsterdam, 29 december. Het schip de AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, van Suriname naar Amsterdam, is de 16e dezer zwaar lek te Ilfracombe binnengelopen.

1830

RC 010530
Advertentie. L. de Wit A.E. Zn, J. Verburg de Winter, C.A. de Wit, R.R. Viervant en L.J. de Wit, makelaars, zullen op dinsdag de 4e mei 1830, des avonds ten zes ure, in de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, verkopen: een partij van 157 en 2/3 vaten Surinaamse suiker en 2 dito in schoven, zo gezond als beschadigd, nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip den AMSTEL, gevoerd door kapt. J.C. Ludders, van Surinamen, laatst van Ilfracombe en dat bij kavelingen, zoals die genommerd zullen zijn; liggende als bij notitie zal worden aangewezen.
AH 090630
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam. Marseille. Het schooner kofschip de AMSTEL, kapt. J.C. Ludders. Adres bij Jan Corver& Co.

Op 08-07-1830 wordt voor de AMSTEL door Antoni Joannes Jacobs uit  Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Johan Carstens Ludders.

1831

AH 220131
Barcelona, 4 januari. Gedurende de laatste zes maanden van het afgelopen jaar, hebben er enige verzendingen van likeuren naar de Nederlandse havens plaats gehad, voornamelijk van wijn van Benicarlo (zeer weinig brandewijn), alle door Zweedse, Noorse of Deense schepen; slechts een enkele door een Nederlands schip, genaamd de AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, hetwelk heden is vertrokken.
AH 140531
Vlie, 11 mei. Vertrokken: ANNA CATHARINA, kapt. Pieper, naar Hull; den AMSTEL, kapt. Ludders, naar St. Petersburg.
AH 080931
Texel, 6 september. Binnengekomen de AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, van St. Petersburg; ANNA MARGARETHA, kapt. Permien, van Riga, de beide laatsten liggen in quarantaine.

Op 11-11-1831 wordt voor de AMSTEL door Antoni Joannes Jacobs uit  Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Johan Carstens Ludders. 

AC 281231
Texel, 26 december. Vertrokken: VERWISSELING, kapt. C. v.d. Drift, naar Genua en Livorno; RICHARD BRANDT, kapt. G. Detloff, naar St. Ubes; AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, naar Lissabon.

1832

RC 300632
Rotterdam, 29 juni. Kapt. J.C. Ludders (opm: schoenerbrik AMSTEL), den 30 april van Lissabon te Bahia gearriveerd, heeft den 24 dito, op 11º06’ ZB 29º45’ WL van Greenwich, in goede staat gepraaid het schip PHOENIX, kapt. D.T. Visser, van Amsterdam naar Buenos Aires; aan boord alles wel.
RC 011132
Rotterdam, 31 oktober. Kapitein C. van der Hoeven, te Helvoetsluis binnen, rapporteert den 15 dezer, op 48º 45’ NB 10º 41’ WL, gepraaid te hebben de schoenerkof AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, komende van Rio de Janeiro, hebbende 65 dagen reis.
AH 091132
Texel, 7 november. Binnengekomen: MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, van Malaga; den AMSTEL, kapt. J.C. Ludders, van Bahia.

1833

Op 19-08-1833 wordt voor de AMSTEL door Antoni Joannes Jacobs uit  Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Zacharias Jansz. Prins.

AH 040933
Advertentie. Schepen in lading. Port à Port. Het Nederlandse schooner kofschip de AMSTEL, kapt. Z.J. Prins. Adres bij H. Verweyde Czn.
AH 110933
Texel, 8 september. Uitgezeild HENRIETTA HENRY, kapt. T.J. Vliger, naar Batavia; de AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, naar Porto Port.
AH 251033
Advertentie. J. Boelen, F. Bouvy en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag, de 4e november 1833, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen, een achtste part in het extra ordinair welbezeild Nederlands schooner kofschip, genaamd den AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, thans op reis naar Porto en Brazilië en varende onder directie van de heren De Haan, Jacobs en Bouvy. Breder bij biljetten en bericht bij de bovengenoemde makelaars.
AH 061133
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op maandag 4 november 1833:
Het Hanoverse driemast galjootschip ELIZE, gevoerd door kapt. H. Fagels: NLG 2.825, in slag NLG 225. Koper C. IJsbergen.
1/8e part in het schoener-kofschip den AMSTEL, gevoerd door kapt. Z.J. Prins, op reis naar Porto in Brazilië, zo als het reilt en zeilt enz.: NLG 500, in slag NLG 60. Koper F. Bouvy.

1834

AH 220334
Binnengekomen: Bahia, 3 januari. De AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam, laatst van Oporto
AH 140734
Binnengekomen: Texel, 12 juli. TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Passaroeang; AMSTEL, kapt. Z.J. Prins; van Bahia.
AH 160734
Carga-lijsten Amsterdam: De AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia met suiker, koffie, huiden en hoorns.
AH 200834
Advertentie. In lading naar: Bahia. Het schoonerschip de AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam. Adres bij H. Verweyde Czn.
AH 011034
Uitgezeild: Texel, 29 september. Gisteren nog: De AMSTEL, kapt. L.J. Prins, naar Bahia.

1835

AH 200235
Binnengekomen: Bahia, 26 november 1834. HESPERUS, kapt. P. Schackel, van Amsterdam; 28 november 1834. AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam.
AH 140535
Binnengekomen: Texel, 12 mei. HENRIETTE, kapt. T. Bodeman, van Suriname; AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia.
AH 160535
Carga-lijsten Amsterdam: De AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia met suiker, huiden, werk- en verfhout, tapioca en tabak.
AH 210535
Advertentie. Schepen in lading. Bahia. Het gekoperd schoenerschip de AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam. Adres bij H. Verweyde Czn.
AH 130835
Uitgezeild: Texel, 11 augustus. AURORA, kapt. L. Blok, naar Havana; De AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, naar Bahia.
RC 220835
Kapt. Boulet, de 18e dezer op de hoogte van Bevesier zijnde, heeft aldaar gepraaid het schip den AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam naar Bahia.

1836

AH 080336
Binnengekomen: Texel, 6 maart. De AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia.
AH 100336
Carga-lijsten Amsterdam: De AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Bahia met suiker, koopmanschappen, tabak, ossenhoorns, gedroogde en gezouten huiden.
AH 010436
Advertentie. Schepen in lading. New York. Het gekoperd schooner-kofschip de AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Comp.
AH 270436
Uitgezeild: Texel, 25 april. RESOLUTIE, kapt. J.N. Snyders, naar Batavia; HERSTELLER, kapt. C. v.d. Wind, naar Buenos Ayres; AMSTEL, kapt. Z. Prins, naar New-York.
AH 270936
Texel, 25 september. Gisteren nog binnengekomen: AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van New-Bedford.
AH 270936
Carga-lijsten Amsterdam: De AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van New-Bedford met Zuidzeetraan.
AH 171036
Advertentie. J. Corver, C.A. Schroder, C.I. de Grys, F. Bouvy, A. van der Sluys en J.J. Korthals, makelaars, zullen op maandag de 31e oktober 1836, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, te Amsterdam, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd schooner-kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd den AMSTEL, gevoerd door kapt. Z.J. Prins, volgens Nederlandse meetbrief, lang 23 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 20 duimen, hol 2 ellen 65 duimen en alzo gemeten op 62 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars. (opm: verkocht voor NLG 10.800; nu ONDERNEMING)
AH 021136
Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 31 oktober 1836: een welbezeild schoener-kofschip, voorzien met vilt en koperen huid, genaamd den AMSTEL, (groot 75 rogge-lasten), gevoerd door kapt. Z.J. Prins. NLG 10.000. In slag NLG 800. Koper J. Boelen (opm: een makelaar namens Fortuyn, Krooneman & Co, Zwolle; nieuwe naam ONDERNEMING; kapt. Prins blijft aanboord)

Op 16-11-1836 wordt voor de ONDERNEMING door Fortuyn, Kroneman & Co. uit Zwolle een zeebrief aangevraagd voor kapt. Zacharias Jansz. Prins.
 

AH 181136
Advertentie. P. Tiedeman, griffier, zal op vrijdag de 25e november 1836, des namiddags ten half een ure, te Amsterdam in de Brakken Grond, in de Nes, verkopen: een partij van ca. 436 fusten puike Zuidzee-traan, alhier aangebracht met de schepen het VERTROUWEN, kapt. L. Overgaauw en de AMSTEL, kapt. Z.J. Prins en dat bij kavelingen zo als nader bij notitie zal worden bekendgemaakt; liggende in het entrepot-dok en aldaar daags vóór en op de verkoopdag te zien en inmiddels nadere onderrichting te bekomen bij de heren Cornelder en Zahn, op de Singel, over de Lutherse Nieuwe Kerk.

1837

AH 020137
Texel, 30 december 1836. Uitgezeild ONDERNEMING, Z.J. Prins naar Newcastle.
AH 170137
Shields, 6 januari. Binnengekomen ONDERNEMING, Prins van Amsterdam.
AH 070737
Algiers, 28 juni. Vertrokken ONDERNEMING, Z.J. Prins naar Cette.
RC 191237
Rotterdam, 18 december. Den 17 dezer arriveerden te Helvoetsluis RHOON EN PENDRECHT, A. Schaap, van Batavia; de ONDERNEMING, Z.J. Prins. van Cette (opm: Sète), en de VROUW ANNA, W. de Zeeuw Bacchus, van Gibraltar.
AH 241237
Cargalijst Rotterdam. ONDERNEMING, Z.J. Prins van Cette met wijn.

1838

RC 270138
Te Rotterdam In lading ligt naar: New York: het gekoperd Schooner-galjootschip ONDERNEMING, kapt. Z.J. Prins.
AB 250438
Helvoetsluis, 23 april. Uitgezeild ONDERNEMING, Z.J. Prins naar Belfast.
AB 060638
Texel, 4 juni. Binnengekomen ONDERNEMING, Z.J. Prins van Liverpool.
AH 180838
Texel, 16 augustus. Uitgezeild ONDERNEMING, Z.J. Prins naar Liverpool.
RC 201038
Kapitein T.W. Stuit, van Liverpool in Texel binnen, rapporteert, gepraaid te hebben, den 12 oktober, twintig mijlen buiten de Hoofden, het schip de ONDERNEMING, kapitein Z.J. Prins, van Liverpool naar Amsterdam, in goeden staat.
AH 231038
Texel, 21 oktober. Binnengekomen ONDERNEMING, Z.J. Prins van Liverpool.

Op 04-12-1838 wordt voor de ONDERNEMING door Stuerman & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Klaas Zwanenburg.

1839

AH 180739
Helvoetsluis, 16 juli. Binnengekomen ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Constantinopel.
ZP 010839 – 457
Schepen in lading naar: Gibraltar: Maltha, Smirna en Constantinopel, het Nederlands gezinkt schoenerkofschip de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. (Oosterdok). Adres bij Van den Bey & Comp. en Nobel & Holtzapffel.
AB 031039
Texel, 1 oktober. Uitgezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Gibraltar.
OHC 031239
Te Malta K. Zwanenburg van Amsterdam naar Smirna.

1840

PGC 170140
Het Nederlandse hoekerschip de ONDERNEMING, kapt. Zwanenburg, hetwelk de 27 november jl. te Smyrna uit Amsterdam en Malta is aangekomen, zal binnenkort, na aldaar en op Samos geladen te hebben, naar Nederland terugkeren.
AB 310340
Texel, 29 maart. Binnengekomen ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Smirna.
AH 010440
Cargalijst Amsterdam. ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Smirna met rozijnen en kamelenhaar.
AB 090440
In lading naar: Gibraltar: Malta, Smirna en Constantinopel, het Nederlands gezinkt schoenerkofschip de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. Adres bij Van den Bey & Comp. en Nobel & Holtzapffel.

1841

AH 270141
Carga-lijsten Amsterdam: De ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Smirna met rozijn, vijgen, buffelhuiden en tapijten. (opm. voor buffelhuiden leze men hoorns)

Op 13-04-1841 wordt voor de ONDERNEMING door kapt. Klaas Zwanenburg een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 240541
Texel, 21 mei. Uitgezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Smirna.
NSC 131141
Smirna 19 oktober 1841. De kof ONDERNEMING, kapitein K. Zwanenburg is op den 8 oktober van hier naar Amsterdam vertrokken; de kof BOREAS, kapitein van Gelderen, is op den 16 den dezer naar Samos en Vlaardingen gezeild.
AH 211241
Carga-lijsten Amsterdam: ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Smirna met vijgen, rozijn, rood rozijn, palmhout, zwart rozijn, Sultana rozijn, koopmanschappen en fruit.

1842

AH 150142
Advertentie. In lading: Naar Triëst. Het Nederlandse kofschip de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van den Bey en Co.
AH 240942
Carga-lijsten Amsterdam: ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Smirna, met geitenhaar, schinkels, palmhout en koopmanschappen.
AH 270942
In lading naar: Syra, Konstantinopel en Smirna. Het Nederlands kofschip de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. Adres bij Nobel en Holtzapffel en Van der Bey en Co.

1843

RC 240143
Rotterdam, 23 januari. Het schip de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Amsterdam naar Smyrna, is de 17e dezer met gescheurde zeilen en verlies van anker en ketting, te Portsmouth binnengelopen.
RC 290443
Rotterdam, 28 april. Het schip (opm: schoenerkof) de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Amsterdam naar Smyrna, te Portsmouth met schade binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 9e dezer de reis voortgezet.

1844

Op 31-01-1844 wordt voor de ONDERNEMING door Stuerman & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Klaas Zwanenburg.

AH 020744
Constantinopel, 5 juni. Op de 31e der vorige maand arriveerden alhier drie schepen onder Nederlandse vlag, te weten: de ONDERNEMING, kapt. Zwanenburg, de CATHARINA JULIA, kapt. Greven, beiden van Amsterdam, voornamelijk met suiker (de laatste had averij, die hier geregeld zal worden), en de kof VOORWAARTS, kapt. Hoogewerff, van Newcastle en Missina, met steenkolen voor Odessa, werwaarts het schip reeds de 3de dezer vertrokken is. Volgens bericht is de Nederlandse kof JONGE MARIA, kapt. Rendtler, te Salonica (opm: Thessaloniki) binnengelopen.

1845

NRC 090645
Texel, 7 juni. Uitgezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Triëst.
RC 180945
Van Triëst, 29 augustus, ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar de Levant.
RC 131245
Het schip de ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Samos naar Amsterdam, is gepraaid op 37 gr. 40 min. noorderbreedte en 10 gr. 30 min. lengte.
AH 131245
Texel, 11 december. Binnengekomen ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Samos.

1846

AH 290146
Texel, 27 januari. Uitgezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Rio de la Hache.
RC 050246
Het schoenerkofschip de ONDERNEMING, kapitein K. Zwanenburg, van Amsterdam naar Rio-de-la-Hache, was den 30 januari op de hoogte van Ramsgate.
AH 300646
Texel, 28 juni. Binnengekomen ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Rio de la Hache.

Op 20-08-1846 wordt voor de ONDERNEMING door kapt. Klaas Zwanenburg een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 201046
Texel, 18 oktober. Uitgezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Triëst.

1847

RC 090147
Te Triëst, 25 december 1846, ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Amsterdam.
RC 020247
Van Triëst, 17 januari, ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Smirna.
RC 110347
Smirna, 14 februari. Binnengekomen ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Triëst.
RC 060447
Van Smirna, 10 maart, uitgezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Antwerpen.
VCO 230647
Vlissingen, 22 juni. Voor Antwerpen bestemd op onze rede gekomen ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Smirna.
RC 290747
Van Antwerpen, 27 juli, uitgezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Triëst.
RC 111147
Van Triest is den 20 oktober gezeild ONDERNEMING, K. Zwanenburg, naar Cephalonia en Holland.

1848

NRC 010348
Cargalijst Rotterdam. ONDERNEMING, K. Zwanenburg, van Cephalonia met krenten, pruimen, galnoten en 4.000 stuks duigen.
NRC 310748
Nieuwe Diep, 28 juli. Zeilklaar ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Genua.
RC 231148
Vetrokken: Van Genua ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Suriname.

1849

RC 030349
Volgens brief van Suriname, in dato 13 januari, zou op 1 januari zijn aangekomen ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Genua.
SUC 080349
Paramaribo. In lading naar Amsterdam ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg. Adres bij F. Emanuels.
NRC 190549
Texel, 17 mei. Gearriveerd ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Suriname.

Op 15-06-1849 wordt voor de ONDERNEMING door kapt. Klaas Zwanenburg een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 020749
Texel, 30 juni. Vertrokken ONDERNEMING, K. Zwanenburg naar Civita Vecchia.

1850

NRC 240150
Dover, 20 januari. Heden arriveerde alhier in een lekke staat het schip (opm: kof) ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg, van Alicante naar Amsterdam bestemd.
NRC 090350
Texel, 7 maart. Gearriveerd ONDERNEMING, K. Zwanenburg van Alicante.
AH 280350
Advertentie Jan Corver, H.J. Rietveld en C.A. Schröder, makelaars, zullen op maandag de 22e april des avonds ten 6 ure te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild schoener-kofschip, genaamd de ONDERNEMING, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. K. Zwanenburg; volgens Nederlandse meetbrief, lang 23 ellen 60 duimen, wijd 4 ellen 20 duimen, hol 2 ellen 63 duimen, en alzo gemeten op 116 tonnen of 61 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Nobel& Holtzapffel.
NRC 240450
Verkoping van schepen op maandag 22 april 1850 te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ: het schoener-kofschip ONDERNEMING, kapt. K. Zwanenburg: NLG 8.000, in slag NLG 1.000, opgehouden.

Op 08-05-1850 wordt voor de ONDERNEMING door Hermanus Isaac Rietveld uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. Vierow.

AH 170550
Amsterdam. In lading naar Curaçao: Om bepaald tegen het eind van deze maand te vertrekken het snelzeilend en nieuw gezinkt Nederlands schoenerschip de ONDERNEMING, gevoerd door kapitein H.H. Vierow. Te bevragen bij Hoyman en Schuurman of E. Windhouwer. Cargadoors te Amsterdam.
NRC 100650
Texel, 7 juni. Uitgezeild ONDERNEMING, H.H. Vierow naar Curaçao.
CCR 030850
Curaçao, 29 juli. Ingeklaard ONDERNEMING, H.H. Vierow van Amsterdam.
NRC 091050
Texel, 7 oktober. Binnengekomen ONDERNEMING, H.H. Vierow van Curaçao, vertrokken 12 augustus.
NRC 181050
Amsterdam. In lading naar Curaçao via St. Thomas: Om spoedig te vertrekken het gezinkt Nederlands schoenerschip de ONDERNEMING, gevoerd door kapitein H.H. Vierow. Te bevragen bij Hoyman en Schuurman of E. Windhouwer. Cargadoors te Amsterdam.
NRC 231150
Nieuwe Diep, 21 november. Zeilklaar ONDERNEMING, H.H. Vierow naar Curaçao.
AH 291150
Texel, 27 november. Uitgezeild ONDERNEMING, H.H. Vierow naar Curaçao.

1851

CCR 250151
Het Nederlandse kofschip ONDERNEMING, kapitein H.H. Vierow, was te La Guayra aangekomen en zoude verleden woensdag avond of donderdagmorgen naar Puerto Cabello vertrekken; naar men denkt, kan hetzelve tegen aanstaanden maandag alhier worden verwacht.
CCR 010251
Den 30 is het Nederlandse kofschip ONDERNEMING, kapitein H.H. Vierow, van Amsterdam, laatst van La Guayra en Puerto Cabello aangekomen, en als passagiers met hetzelve mevrouw de weduwe G.A.C. Heldewier Vignon en Zoon.
RC 290451
Van Curaçao, 24 februari, vertrokken ONDERNEMING, H.H. Vierow naar Amsterdam.
RC 130551
Het schip ONDERNEMING, kapt. H.H. Vierow, van Curaçao naar Amsterdam, was den 7 dezer op de hoogte van Portland.
AH 140551
Amsterdam. In lading naar Curaçao: Voor passagiers en goederen, om spoedig te vertrekken het gezinkt Nederlands schoenerschip de ONDERNEMING, gevoerd door kapitein H.H. Vierow. Te bevragen bij Hoyman en Schuurman of E. Windhouwer. Cargadoors te Amsterdam.
PGC 240651
Het schip de ONDERNEMING, kapt. Vierow, van Amsterdam naar Curaçao, heeft de 17e dezer in de Zuiderzee ankers en kettingen verloren, doch is daarvan weder voorzien geworden en zou de reis voortzetten.
DT 240651
Texel, 20 juni. Uitgezeild ONDERNEMING, H.H. Vierow naar Curaçao.
CCR 230851
Naar Amsterdam. Het Nederlandse kofschip ONDERNEMING, kapitein H.H. Vierow, zal tegen den 26 dezer maand naar Amsterdam vertrekken. Voor vracht of passage zal men gelieven zich te vervoegen bij van der Meulen & Co. Curaçao den 15 augustus 1851.
NRC 041151
Texel, 2 november. Binnengekomen ONDERNEMING, H.H. Vierow van Curaçao.
NRC 071251
Nieuwe Diep, 5 december. Zeilklaar ONDERNEMING, H.H. Vierow naar La Guayra.
NRC 161251
Texel, 14 december. Vertrokken ONDERNEMING, H.H. Vierow naar La Guayra.

1852

RC 020352
Te La Guayra, 25 januari, ONDERNEMING, H.H. Vierow van Amsterdam.
RC 230352
Aangekomen: Te Puerto Cabello 1 februari ONDERNEMING, H.H. Vierow, van La Guayra, en is den 10 februari naar Maracaïbo gezeild.
NRC 130552
Texel, 11 mei. Gearriveerd ONDERNEMING, H.H. Vierow, van Maracaïbo.
AH 110852
Advertentie. H.I. Rietveld, makelaar, zal op maandag de 23ste augustus 1852, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de deurwaarder B. Farret, verkopen: Het extra ordinair, welbezeild gezinkt schoener-kofschip de ONDERNEMING, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. H.H. Vierow, volgens Nederlandse meetbrief lang 23 ellen, 60 duimen, wijd 4 ellen, 20 duimen, hol 2 ellen, 63 duimen en alzo gemeten op 116 tonnen of 61 lasten. Alles breder bij inventaris en biljetten, en bericht bij bovengemelde makelaar.
AH 250852
Verkoping van schepen op maandag 23 augustus, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: kofschip de ONDERNEMING: NLG 5.050, in slag NLG 10, opgehouden.

Op 30-09-1852 wordt voor de ONDERNEMING door Hermanus Isaac Rietveld uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. Vierow.

NRC 211052
Texel, 19 oktober. Vertrokken ONDERNEMING, H.H. Vierow naar Curaçao.

1853

LC 180353
Curaçao, 2 februari. In de laatste dagen van december j.l. 1852 begon de gele koorst sporadisch onder de vreemdelingen op dit eiland te heersen. In het begin van dit jaar werd deze ziekte epidemisch onder het volk van de Europese en Noord-Amerikaanse koopvaardij- en oorlogsmarine in deze haven en onder de troepen van het garnizoen alhier. Naar evenredigheid der ziektegevallen is de sterfte aanmerkelijk. De Europese en Noord-Amerikaanse schepen, die in de twee jongstverlopen maanden binnen deze haven gekomen zijn, hebben veel volk aan deze ziekte verloren. De Nederlandse schepen KOMEET, kapt. Zijlstra, de ONDERNEMING, kapt. Vierow, en GOUVERNEUR ELSEVIER, kapt. J. Kuit, hebben het verlies van enige matrozen te betreuren.
NRC 200553
Texel, 18 mei. Gearriveerd ONDERNEMING, H.H. Vierow, van Maracaïbo.
NRC 190653
Texel, 17 juni. Vertrokken ONDERNEMING, H.H. Vierow naar Curaçao.
RC 230753
Gepraaid: Den 10 dezer, op 39 gr. NB. en 15 gr. WL., een Nederlands kofschip, tonende rode vlag met n.° 822 (zijnde de ONDERNEMING, kapt. H.H. Vierow, van Amsterdam naar Suriname).
SUC 011053
Paramaribo. In lading naar Amsterdam ONDERNEMING, kapt. H.H. Vierow. Adres bij J.G. Fonseca Fz. Sluit 5 oktober.

1854

AH 080254
Naar Curaçao (direct), ligt te Amsterdam in lading om tegen medio maart te vertrekken: Het gezinkt Nederlands schoenerschip de  ONDERNEMING, kapitein H.H. Vierow. Ter bekoming van passage of ter verscheping van enige goederen, gelieve men zich te vervoegen bij de cargadoors Hoyman en Schuurman, of E. Windhouwer, te Amsterdam.
RC 220354
Texel, 19 maart. Vertrokken ONDERNEMING, A.H. Braunstahl naar Curaçao.
CCR 290454
Den 20 maart is de kof ONDERNEMING, kapitein Braunstahl, van Texel met bestemming naar Curaçao vertrokken. Den 23 maart was de ONDERNEMING, bij Goudstaart.
CCR 130554
Curaçao, 8 mei. Ingeklaard ONDERNEMING, Braunstahl van Amsterdam.
RC 220654
Van Curaçao, 17 mei, ONDERNEMING, Braunstahl naar Maracaïbo.
NRC 020854
Texel, 31 juli. Gearriveerd ONDERNEMING, Braunstahl van Maracaïbo.
NRC 030854
Cargalijst Amsterdam. ONDERNEMING, Braunstahl van Maracaïbo met 1 lading geelhout voor de West- Indische Maatschappij.
AH 310854
Naar Curaçao, zal op den 16den september 1854 van Amsterdam vertrekken: Het gezinkt schoenerschip ONDERNEMING, kapt. A.H. Braunstahl. Adres bij E. Windhouwer en Hoyman & Schuurman, cargadoors.

Op 01-09-1854 wordt voor de ONDERNEMING door Hermanus Isaac Rietveld uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.J. Braunstahl.

AH 290954
Texel, 28 september. Uitgezeild ONDERNEMING, Braunstahl naar Curaçao.
RC 201254
Te Curaçao, 19 oktober, ONDERNEMING, Braunstahl van Amsterdam.


1855

AH 160255
Te St. Domingo, 9 januari, ONDERNEMING, Braunstahl van Amsterdam.
RC 090355
Texel. 10 maart. Binnengekomen ONDERNEMING, Braunstahl van St. Domingo.
AH 280355
Cargalijst Amsterdam. ONDERNEMING, Braunstahl van St. Domingo met: 930 bl. mahonihout, 73 st. pokhout, 30 c. tabak, 3 vaaten gele was. W.I.M.
RC 030555
Vlie, 30 april. Uitgezeild ONDERNEMING, Braunstahl op avontuur.
NRC 130555
Elseneur, 7 mei. De Nederlandse kof ONDERNEMING, kapt. Braunstahl, van Amsterdam naar de Oostzee bestemd, is hier lek binnengelopen en zal moeten repareren.
NRC 190555
Elseneur, 14 mei. Vertrokken ONDERNEMING, Braunstahl van Amsterdam naar de Oostzee, na gerepareerd te hebben.
NRC 270555
Dantzig, 21 mei. Binnengekomen ONDERNEMING, Braunstahl van Amsterdam.
AH 150655
Dantzig, 9 juni. Uitgezeild ONDERNEMING, Braunstahl naar Lynn.
NRC 270655
Lynn, 24 juni. Aangekomen ONDERNEMING, Braunstahl van Dantzig.
NRC 120755
Lynn, 9 juli. Vertrokken ONDERNEMING, Braunstahl naar Newcastle.
NRC 190755
Shields, 16 juli. Binnengekomen ONDERNEMING, Braunstahl van Lynn.
AH 100855
Texel, 9 augustus. Binnengekomen ONDERNEMING, Braunstahl van Newcastle.
GRC 260855
Amsterdam, 22 augustus. Vertrokken ONDERNEMING, Braunstahl naar Swansea.
NRC 310855
Seaham, 28 augustus. Binnengekomen ONDERNEMING, Braunstahl van Amsterdam.
AH 040955
Texel, 3 september. Binnengekomen ONDERNEMING, Braunstahl van Seaham.
RC 150955
Texel, 13 september. Vertrokken ONDERNEMING, Braunstahl naar Seaham.
NRC 280955
Texel, 26 september. Binnengekomen ONDERNEMING, Braunstahl van Seaham.
NRC 141055
Vlie, 10 oktober. Uitgezeild ONDERNEMING, Tjakkes naar New Castle.
RC 241055
Te Shields, 20 oktober, binnengekomen ONDERNEMING, Tjakkes van Amsterdam.
NRC 041155
Bridlington, 31 oktober. Het Nederlandse schip (opm: kof) ONDERNEMING, kapt. D.H. Tjakkes, van Newcastle naar Amsterdam bestemd, is alhier lek met verlies van boegspriet en voorsteven en andere schade binnengelopen.
RC 201255
Het schip ONDERNEMING, kapt. D.H. Tjakkes, van Shields naar Amsterdam, te Bridlington binnen, heeft den 15 december na volbrachte reparatie de reis voortgezet.
NRC 231255
Texel, 21 december. Aangekomen ONDERNEMING, Tjakkes van Newcastle.

1856

Op 04-01-1856 wordt voor de ONDERNEMING door Hermanus Isaac Rietveld uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D.H. Tjakkes.

NRC 050256
Texel, 4 februari. Uitgezeild ONDERNEMING, Tjakkes naar Newcastle.
AH 140256
Het schip ONDERNEMING, Tjakkes, van Amsterdam naar Newcastle, is 6 februari bij Yorkshire verongelukt, doch de equipage gered.
RC 140256
Scarborough, 9 februari. Heden avond zijn alhier aangebracht kapt. D.H. Tjakkes met vrouw en kind, benevens de gehele bemanning, van het Nederlandse schip ONDERNEMING, te Amsterdam te huis behorende en van daar in ballast naar Newcastle bestemd: hebbende hun schip omtrent 50 mijlen afstands van Tynemouth Castte zwaar lek en met verstopte pompen verlaten. Het volk Is laatst, donderdag avond van boord genomen en alhier aangebracht door de hier te huis behorende smak AGENORIA, die nog getracht had de ONDERNEMING op sleeptouw te nemen, doch dit schip liep zo vol water dat men elke poging moest opgeven.
NRC 140256
Scarborough, 9 februari. Heden morgen werd alhier met een vissersvaartuig aangebracht kapt. D.H. Tjakkes en de verdere bemanning van het te Amsterdam te huis behorende schip (opm: kof) ONDERNEMING, van die plaats naar Newcastle bestemd. Het schip werd j.l. donderdag avond (opm: 7 februari) in zinkende staat en met onklare pompen op ongeveer 50 mijlen afstands van Tynemouth-Castle door de equipage verlaten.