Stichting Maritiem-Historische Databank
  Advies
 
De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
  • Prof. Dr. A.J. Brand, Fryske Akademy, Leeuwarden en Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
  • Mevr. Dr. A.M.C. van Dissel, Universitair Hoofddocent Maritieme Geschiedenis Universiteit Leiden
  • Mevr. Dr. E. van Eijck van Heslinga, voormalig Directeur Bedrijfsvoering Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
  • Mr. A. Engelsman, Adviseur Koninklijke Wagenborg B.V., Delfzijl