CRESCENDOIdentification Data
 
Year built: 1903
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6080 GRON 1903
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-aak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1

 Construction Data
 
Shipbuilder: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1903-04-18
Delivery Date: 1903-06-04

 Technical Data
 
Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 103.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 79.98 Gross tonnage
Deadweight: 165.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.45 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.59 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.65 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.05 Meters Depth, moulded
Draught: 2.21 Meters Draught, maximum
 
-

 Configuration Changes
 

 Ship History Data
 
Date/Name Ship 1903-05-20 CRESCENDO
Manager: Pieter Albers, Groningen, Netherlands
Owner: Pieter Albers, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLQW
Additional info:


 Ship Events Data
 
1903-05-20: Dagregister deel 16 no. 51 den twintigsten Mei 1900 en drie. Eigendomsverklaring. De ondergeteekende Pieter Albers, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeilschoeneraakschip, voor de binnen- en buitenlandsche vaart bestemd, voor zijne rekening gebouwd op de werf van de gebroeders Bos te Groningen genaamd “Crescendo”, groot tweehonderd zes en twintig en zes en vijftig honderdste kubieke meter (226 56/100) of negen en zeventig en acht en negentig honderdste tonnen (79 98/100) van 2.83 kubieke meter, thans liggende aan de werf van genoemde Gebroeders Bos bij het Reitdiep te Groningen, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den heer Bewaarder der scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Geteekend 20 Mei 1903. P. Albers. In de kantzijn staat bijgeschreven 6080 en in de andere kantlijn staat: Blijkens verklaring alhier overgeschreven 9 September 1916 deel 36. No. 8477 is nevens genoemd vaartuig buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge, voor zoveel nodig, hier uitgeboekt. Groningen, 9 September 1916. De Bewaarder.

1904-04-18: Eerste meting: 18-04-1904 te Amsterdam no. A1898N.

1916-09-00: 06.09.1916 verkocht naar Denemarken. Daarna onbekend.


 Ship Masters Data
 
-

 Sources
-