ELIZABETH GRONINGENIdentification Data
 
Year built: 1910
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 7356 GRON 1910
Category: Cargo vessel
Propulsion:
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1

 Construction Data
 
Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1910-00-00

 Technical Data
 
Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 79.30 Gross tonnage
Net Tonnage: 62.66 Net tonnage
Deadweight: 123.00
 
Length 1: 23.18 Meters Length overall (Loa)
Beam:
Depth:
Draught:
 
-

 Configuration Changes
 

 Ship History Data
 
Date/Name Ship 1910-01-14 ELIZABETH GRONINGEN
Manager: Cornelis Jonker, Groningen, Netherlands
Owner: Cornelis Jonker, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPQM
Additional info:

Date/Name Ship 1918-04-18 ELIZABETH
Manager: N.V. Scheepsbouwmaatschappij Farmsum, Farmsum, Netherlands
Owner: N.V. Scheepsbouwmaatschappij Farmsum, Farmsum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Farmsum / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs HFl. 12.500,--


 Ship Events Data
 
1910-01-14: Teboekstelling 14.01.1910. Op 02.02.1910 een hypotheek van ƒ 3400,-- die op 24.01.1918 werd afgelost.

1910-01-19: Dagregister deel 18 nummer 568, den negentienden Januari 1900 tien. Ik ondergeteekende, Cornelis Jonker, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar te zijn de enige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd “Elizabeth Groningen”, gebouwd te Martenshoek, hebbende een dek en een mast, zijnde groot 149.25 tonnen, tehuis behoorende in de Nederlanden, thans liggende te Groningen en gevoerd wordende door mij zelven als schipper, welk schip nog niet is gebrand of in eenig register van Scheepsbewijzen geboekt. Groningen, Januari 1910 C. Jonker. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7356 en Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 46 nummer 11281 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt het zelven voor zooveel nodig hier uitgeboekt, Groningen 9 Juni 1925. De Bewaarder

1925-00-00: In 1925 verkocht naar het buitenland. (Verder nog onbekend.)


 Ship Masters Data
 
-

 Sources
-